Av Are.

are_thmb_fin

En narsissist er en sterkt egosentrert person som typisk forsøker framstå som storslagen. Arroganse og en søken etter anerkjennelse fra andre er framtredende karaktertrekk hos narsissisten, og han føler seg oftest i sin fulle rett når det kommer til egne handlinger og måten han oppfører seg på. Narsissisten har imidlertid en viss evne til å sette seg inn i andres situasjon, og er derfor i stand til å utvise medynk. Men kun i begrenset grad. Det betyr at en narsissist vil kunne kjenne på skyld og skam når han urettmessig har påført en annen person smerte, men følelsen av skam er da mer framtredende enn følelsen av skyld. Det har sin årsak i at narsissisten er mest opptatt av hvordan hans (u)gjerninger blir oppfattet av andre heller enn hvilke konsekvenser handlingene hans har for de berørte. En narsissist er nøye med å skape et positivt bilde av seg selv i andres øyne, og vil forsøke motvirke tilløp til ærestap. I bånn for det hele skjuler det seg en sterk mangel på selvtillit.

Psykopatens natur er alltid narsissistisk, skjønt psykopaten eier overhode ingen empati. I situasjoner hvor narsissisten sier «jeg håper ingen vil komme til skade», vil psykopaten si «jeg blåser i om noen skulle komme til skade». Det vil si, psykopaten kan moderere sin atferd dersom det oppfattes som strategisk hensiktsmessig med hensyn på det han forsøker oppnå. Og dette innebærer så og si alltid en kynisk utnytting av andre til egen fordel. Psykopatens personlighetstype er kort fortalt kjennetegnet ved løgnaktighet, manipulering og misbruk av andre mennesker.

Skyld, skam og anger eksisterer ikke i psykopatens hverdag ettersom han alltid oppfatter seg å være i sin fulle rett til å bruke alt og alle slik det passer ham. En konsekvens av psykopatens skruppelløse forbruk av andre mennesker er gjerne en konstant vandring fra den ene arbeidsgiveren til den andre. Hyppigheten i jobbskifte avhenger av hvor kjapt han viser sin sanne natur på yrkesplassen.

personlighetsforstyrrelse2(free)_fin
Det «populære» synet på personlighetsforstyrrelser er kanskje noe ala dette, men realiteten kan være ganske annerledes

Mangelen på empati gjør imidlertid psykopaten til en utmerket rekrutt for tvilsomme og kriminelle yrker ala leiemorder, torpedo, hallik, narkotikalanger etc. Som følge av psykopatens grunnleggende natur er det lett å skjønne hvilke katastrofale konsekvenser det kan få hvis han ender opp som politi, lærer, advokat/dommer, barnevernsansatt etc. Men nettopp dette er allikevel tilfelle, ettersom samfunnet ikke besiktiger jobbsøkere med hensyn på personlig egnethet — selv ikke i forbindelse med kritisk viktige yrker som de jeg akkurat nevnte! Uforståelig på ett vis, men ganske forståelig allikevel dersom man ser på hvilke krefter som styrer i samfunnet i dag. Dette er intendert. Psykopati er et betydelig samfunnsproblem.

Psykopatens sympatiske nervesystem er annerledes sammenlignet med normale mennesker. Denne delen av nervesystemet har med kamp/flukt-responsen å gjøre («overlevelse»), og vil typisk aktiveres hos en normal person dersom personen uforvarende skulle komme til å forvolde skade på andre. Hos psykopaten aktiveres ikke det sympatiske nervesystemet i slike situasjoner.

En sosiopat og en psykopat er i bunn og grunn kliss like hva angår atferd, bare at en psykopat er født slik mens en sosiopat har blitt slik gjennom sosial interaksjon med andre mennesker. Derav forstavelsen –sosio.

Selv med informasjon som dette friskt i minne, kan det være vanskelig å avdekke når man utsettes for personer med denne typen personlighetsforstyrrelser. Det har sin enkle årsak i den ekstreme graden av kynisme som legges for dagen hos slike mennesker. Det er rett og slett vanskelig for normale mennesker å få seg til å tro hvor dypt det faktisk stikker. Psykopaten har en betydelig innsikt i menneskelig psykologi, og dette benytter han til egen vinst. Hvis ofrene forsøker motsette seg intrigespillet, kan psykopaten lett få ofrene til å tro at det er de selv det er noe galt med.

————————–
Vil du gi oss en hjelpende hånd?
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Vi trenger imidlertid støtte for å kunne bruke så mye av tiden vår på bloggen og den tilhørende gruppa i sosiale medier. Så dersom du finner verdi i innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame