Skrevet av Are.

Så var det på’an igjen med en ny koronabølge og tilhørende tiltak. Fra og med i dag, torsdag 28. oktober 2020, blir innsatsen mot dette viruset intensivert på nytt her til lands. MEN hvis dette viruset virkelig var så farlig som de forsøker innbille oss, hvorfor ble ikke tiltakene implementert allerede fra mandag av, da Solberg-regjeringen kunngjorde tiltakene via en pressekonferanse?

Det som er enda mer besynderlig, er den tilsynelatende tallblindheten og sviktende dømmekraften til vår egen regjering. Regjeringens, med alle dens ekspertutvalg, synes å være helt uten evne til å skjønne elementære tall og gjøre veloverveide beslutninger basert på disse tallene. Og befolkningen tar det for god fisk at vi — tilsynelatende —ledes av inkompetente klovner! Begge deler er noe som… hmmm, fascinerer meg.

Så hva forteller disse tallene oss? Jo, de forteller oss blant annet at kun 280 nordmenn har omkommet av Covid-19 så langt. Til sammenligning omkommer det i snitt 900-1000 nordmenn hvert år som følge av vanlig influensa. Vi har nå lavere total mortalitet sammenlignet med tidligere år. Vi vet heller ikke hvor mange av disse koronaavdøde som har omkommet med og ikke av smitten, underforstått uten å ha blitt syk av viruset. Og hvor mange som har omkommet primært som følge av alvorlige, underliggende sykdommer, se det vet vi heller ikke. Vi vet imidlertid fra undersøkelser i andre land at svært mange av koronadødsfallene var mennesker med annen alvorlig sykdom. Det reelle antall koronadødsfall ligger trolig langt lavere enn 280. Her må det også legges til at den diagnostiske PCR-testen er temmelig upålitelig, og var i følge sin oppfinner (nylig avdøde Kary Mullis) uegnet for diagnostikk som dette. Uansett, la oss i fortsettelsen ta utgangspunkt i at 280 har omkommet av dette viruset og, underforstått, at Covid-19 er en reell sykdom.

Kan dette lave antallet koronadødsfall skyldes suksess med smitteverntiltakene? Ja, dette kan ha noe med tiltakene å gjøre. For å bygge opp under det, kan det nevnes at de svenske myndighetene har blitt kritisert for at de lot smitten spre seg i befolkningen uten å sette inn beskyttende tiltak ovenfor den utsatte gruppen av gamle mennesker. Dette holdes for å være årsaken til det betydelig høyere antallet koronadødsfall i Sverige sammenlignet med Norge. Men her melder det seg en rekke andre svært relevante spørsmål:

1) Når pandemien er over, vil Sverige da fortsatt stå igjen som landet hvor unødvendig mange døde av dette viruset? Flokkimmunitet synes nå å være etablert i den svenske befolkningen, og smitten er derfor på raskt vikende front. Dette til forskjell fra de landene som praktiserte langt strengere smitteverntiltak. Spørsmålet er nå om ikke disse andre landene uten flokkimmunitet vil ende opp med (prosentvis) flere koronadødsfall enn det nå flokkimmune Sverige.

2) Hvor mange omkom primært av underliggende sykdommer, og ikke av koronaviruset? Det er nemlig en kjennsgjerning at det i all hovedsak er eldre immunsvekkede mennesker som omkommer av koronaviruset — gjerne mennesker med én eller flere alvorlige diagnoser i bånn. Som kjent er høy alder forbundet med dødsfall, men når koronaviruset er med i bildet, blir det karakterisert som en skandale. Forstå det den som kan.

3) I hvor mange av disse dødsfallene har testen feilaktig gitt positivt utslag for smitten?

4) Hvor mange dødsfall har smitteverntiltakene i seg selv forårsaket? Avisene er forbløffende stille om alle skjebnene i kjølvannet av regjeringens økonomiske strupetak på en hel nasjon. Hvor mange småbedrifter og foretak har nå gått økonomisk til grunne? Og hvor mange har mistet inntektsgrunnlaget sitt? Hvor mange kjernefamilier har gått i oppløsning, og hvor mange har tatt livet sitt? Denne problematikken er journalistisk sprengstoff, men avisene er dønn stille om dette temaet. Jeg lurer på om «noen» har gitt sjefsredaktørene i de store mediehusene en myndig formaning om å holde fingrene unna tastaturet i denne forbindelse. (Som kanskje noen husker, ville regjeringen gi norske journalister en pekepinn om hva som var «innafor» å skrive om innvandringen den gang regjeringen skulle undertegne FNs migrasjonspakt. Denne gjaldt et ekstremt viktig tema for nasjonen, men regjeringen unnlot som vanlig en folkelig høring i forkant).

Tiltak som vil gjelde fra torsdag 29. oktober

Dette er smitteverntiltakene som vil gjelde fra og med i dag, torsdag 29. oktober:
1) Vi bør ikke ha mer enn tilsammen 5 gjester i hagen, huset eller på hytta. Men dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
2) Det anbefales å begrense den sosiale omgangen med andre.
3) Maks 50 deltakere på private innendørs-arrangementer.
4) I forbindelse med arrangementer: Alle krav kan fravikes når det gjelder grupper fra barnehage eller barneskole.
5) Inntil 600 deltakere er tillatt på utendørs arrangementer, forutsatt at deltakerne sitter i fastmonterte seter.

Bruken av ord som f.eks. bør i disse tiltakene, vitner om at dette ikke er pålegg som vil bli håndhevet ved bruk av politi.

Regjeringen foreslår videre at smitteutsatte kommuner i tillegg vurderer følgende tiltak:
– Antall sosiale kontakter gjennom 1 uke bør ikke overstige 10.
– Påbud om munnbind bør innføres på alle kollektivreiser til-, fra- og i regionen.
– Påbud om munnbind bør innføres innendørs på offentlige steder (butikker, kjøpesentre) hvor man ikke kan opprettholde kravet om minst 1 meters avstand.
– Påbud om munnbind på innendørs serveringssteder bør innføres for alle ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
– Forbud mot innslipp av gjester ved utesteder bør innføres etter kl. 22:00.
– Forbud bør innføres mot mer enn 20 deltagere ved innendørs arrangementer uten fastmonterte seter (normalt 200).
– Påbud om hjemmekontor bør gis til arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken.
– Oppfordring bør gis til bruk av digital fjernundervisning for studenter der dette er praktisk gjennomførbart.

Regjeringen har også strammet inn på dagens regler for arbeidsinnvandring, men dette kan dere heller lese mer om her.

Av alle uvitenskapelige tiltak fra pikkolo Høie og resten av regjerings-bøtteballetten, er vel regelen om bruk av munnbind én av de største bruddene med etablert kunnskap. En vitenskapelig gjennomgang viser at munnbind er helt fånyttes som et smittebegrensende tiltak, ja faktisk direkte kontraproduktivt. Men lett tilgjengelig kunnskap som dette greier tydeligvis ikke Høie og regjeringens fageksperter å finne fram til? I tillegg er en dansk studie om hensiktsmessigheten ved bruk av munnbind nå ferdigstilt, men uten at noen av de velrenommerte medisinske tidsskriftene tør publisere rapporten. Man trenger vel neppe være profet for å skjønne at studiet ikke støtter bruken av munnbind, noe som forteller oss at de medisinske tidsskriftene er korrupte. Disse tidsskriftene er kjøpt og betalt av den samme legemiddelindustrien som nå forsøker puste liv i koronakrisen tilstrekkelig lenge til at en koronavaksine kan bli framstilt. Det er nemlig enorm profitt å hente ut av det å selge milliarder av vaksinedoser. Derav denne lobbyeringen for tvungen vaksinasjon, for øvrig en drakonisk praksis som banker på døra også her i Norge.

Hva skjer med hensyn til koronakrisen og smitteverntiltak i andre land?

I Frankrike har president Macron besluttet å stenge ned landet på nytt. Dette skjer fra og med kommende fredag.
– For oss er ingenting mer viktig enn menneskeliv, sier Macron. Men hvor sant er egentlig det? Hva med alle de sosiale konsekvensene, og alt tap av menneskeliv en nasjonal nedstenging spinner på seg? Og hva skal vi egentlig med et liv som ensom og kneblet fra grunnleggende menneskerettigheter? Ikke så rart at mange mister gnisten og gjør slutt på seg selv. Eller hva, Macron? Er du virkelig uvitende om disse konsekvensene? Tror ikke det.

Fra og med fredag må franske barer, restauranter og andre virksomheter som ikke er nødvendige holde stengt. Hvor mange av disse foretakene vil gå konkurs? Avisene vil nok ikke skrive noe som helst om det, der som her hjemme i Norge.

I Tyskland har Merkel bebudet at en økning i antall koronasmittede gjør at de nå tenker stenge ned restauranter og kultur- og fritidsordninger. Nedstengingen trer i kraft mandag 2. november. Den tyske regjeringen informerer også om at det er uakseptabelt med private sammenkomster. Tyskerne innvilges dermed nærkontakt kun innenfor sin egen husholdning, samt én annen husstand. Grensen er satt til maks 10 kontakter.

I Wales har myndighetene nå bestemt å iverksette en «superlockdown». For å unngå sosial kontakt og smittespredning, får waliserne nå få handle bare de aller mest essensielle matvarene i dagligvareforretningene. Og hva som er de mest nødvendige matvarene, er det regjeringen som avgjør. Utover dette må walisere holde seg hjemme til enhver tid, med unntak av helt nødvendige ærender som det å handle mat. Besøk i andre husstander og sosialt samvær er uaktuelt. Barer, restauranter og butikker skal i all hovedsak holde stengt. De stedene som har fått dispensasjon og kan holde åpent, skal ha absolutt påbud om bruk av munnvind.

Hva er agendaen bak all denne mangelen på fornuft?

Basert på tørre tall vet vi nå positivt at koronaviruset ikke er farlig. Det er i all hovedsak kun eldre som risikerer å omkomme av SARS-CoV-2 viruset. Barn er henimot 100 prosent trygge dersom de smittes, men allikevel sparkes det i gang uttesting av en kommende hasardiøs og eksperimentell koronavaksine på barn. Hvorfor? Det er kjent at gamle og immunsvekkede mennesker omkommer av patogener som er harmløse ovenfor yngre og friskere mennesker, så hvorfor gjøres det til en skandale når dette patogenet tilfeldigvis er koronaviruset? Hvorfor er det blitt nærmest forbudt å dø av dette viruset? Og hvorfor forsøker ikke regjeringen å skape flokkimmunitet ved å la viruset brenne seg ut i den yngre delen av befolkningen mens de eldre skjermes? Hvorfor velger regjeringen å kvele økonomien og ødelegge det sosiale livet til folk? Det er absurd, for å si det mildt.

Tusenvis av leger og helsearbeidere har organisert seg og stått sammen mot disse smitteverntiltakene. Det siste skuddet på stammen i fagfolkets motstand er det som har blitt kjent som Barrington-erklæringen. Her finner vi mengder av faglige tungvektere som har sluttet seg til et opprop for å få slutt på disse ødeleggende Covid-19 restriksjonene. På erklæringens hjemmeside presenteres budskapet slik: «I kraft av å være folkehelseforskere og epidemiologer i forbindelse med smittsomme sykdommer, har vi alvorlige bekymringer ovenfor skadelige fysiske og mentale helsepåvirkninger fra den rådende COVID-19 politikken. Vi anbefaler en tilnærming vi kaller Målrettet Beskyttelse». Nettopp, akkurat som jeg påpekte; beskytt de svake og la resten av samfunnslivet pågå uforstyrret.

For min egen del er jeg overbevist om at all denne komplette mangelen på fornuft og omtanke er en direkte følge av at regjeringen følger en helt annen agenda. Solberg har nektet å besvare spørsmål som har gått inn på dette tema, ja faktisk har regjeringen insistert på 100 års hemmelighold om opplysninger rundt dette tema(!) Agendaen her er at vi skal ledes inn i den nye FN-ledede verdensordenen (NWO), hvor befolkningen vil være ribbet for all resterende frihet og selvskrevne menneskerettigheter.

Det fokuseres nå sterkt, ikke på antall dødsfall, men på antall smittetilfeller. Her kan de nemlig lett få røde tall. Målet er å få oss til å assosiere dette med hvor mange som dør, selv om antall dødsfall er svært beskjedent. Her spilles det på frykt.

Jeg lurer på om det nå vil følge enda mer drakoniske tiltak i tiden framover mot høytiden i desember. For å være konkret: Tenker kreftene bak koronasvindelen å ødelegge jula for befolkningen? Ferier er en tid der folk gjerne kommer sammen og har bedre tid og ro til å kunne diskutere og reflektere over tingenes tilstand. Ønsker NWO-pakket nå å ødelegge mulighetene for sosialt samvær og tilhørende kritisk passiar i julehøytiden? Er det regjeringens (les: maktkabalens) intensjon å kneble alle tilløp til folkemønstring mot NWO-agendaen? En videreføring av denne allerede langvarige tilstanden fylt av ensomhet (forkledt som smittevernstiltak), slik at også jula blir en forlengelse av denne desperate tilstanden, kan vise seg å bli svært ødeleggende for veldig mange mennesker. Jeg tror at nettopp dette kan være det som nå er i gjære… Jeg mener, tiden er jo optimal akkurat nå for å videreføre bedraget. Sesonginfluensaen står jo for døren, og med den ubrukelige koronatesten som gjerne slår ut også for influensavirus, ligger forholdene godt til rette for mer frykt og fortsatt massepsykose.

Hold hodet høyt, folkens. Fatt mot. Det som nå skjer er bare at gamle og destruktive maktstrukturer bryter sammen, og med disse går pikkolo Høie og eRNA ned i sluket. Vi trenger denne tiden med absolutt galskap for å kunne lukke et mørkt kapittel i vår arts historie. Tenk kritisk! Og fortell andre det du selv vet. Utover det: vær glad, for positive mennesker motiverer andre.

————————–
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Dersom du setter pris på innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER. ELLER du kan handle i nettbutikken vår – gode og tankevekkende julegaver kan fås kjøpt HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame