Av Are.

are_thmb_fin
Are

Interesseorganisasjonen for små- og mellomstore bedrifter (SMB) er nå på krigsstien ovenfor regjeringen. Grunnen er regjeringens skjerpede smitteverntiltak, som blant annet på nytt forbyr restauranter, barer og caféer å skjenke alkohol til gjestene. En periode med full skjenkestopp vil trolig slå en mengde av allerede sterkt økonomisk svekkede foretak konkurs. SMB påpeker at dette rammer visse bransjer spesielt sterkt, og etterlyser nå regjeringens vurderinger vedrørende forholdsmessigheten ved dette tiltaket. Dersom regjeringen ikke kommer med et tilfredsstillende svar, ligger det an til et mulig massesøksmål.

Den 22. desember forfattet SMB et brev til regjeringen, hvor det står: «Landets små og mellomstore bedrifter finner regjeringens håndtering lite forutsigbar overfor næringsdrivende, som i praksis ilegges et næringsforbud. Vi finner tiltakene særdeles uforholdsmessige».

Videre står det i brevet: «Vi er av den klare oppfatning at dette gir grunnlag for å sette spørsmålstegn ved så vel tiltakenes forholdsmessighet som deres legitimitet».

Her er spørsmålene SMB Norge vil ha svar på i brevet:
• Hvor mye anslår regjeringen de siste smitteverntiltakene vil koste samfunnet når det gjelder tapte skatteinntekter sett i forhold til alternativet, som er mindre inngripende tiltak for næringslivet?
• Hvilke vurderinger har regjeringen gjort når det gjelder konsekvenser av de nye tiltakene for bedrifter som allerede hadde fått en alvorlig økonomisk svikt, som følge av de tidligere inngripende tiltakene?
• Hvilke beslutninger kan regjeringen foranledige som medfører risiko for inngrep i rammebetingelsene for næringsutøvelse, og som isolert blir begrunnet med aktverdige allmenne hensyn for ivaretagelse av grunnleggende samfunnsinteresser som helse og sikkerhet for befolkningen, men som likevel ikke leder til ansvar for økonomisk kompensasjon overfor de næringsaktører som blir påvirket av regjeringens vurdering og beslutning?
• Hvorfor gis ikke offentligheten innsyn i regjeringens vurdering av forholdsmessigheten knyttet til de nye tiltakene og restriksjonene?

– Alle som er rammet føler seg rettsløse. Pandemien har pågått i nesten to år, og vi ser at det er større fortvilelse nå enn da pandemien først traff landet. Vi kan ikke vente på enda en coronakommisjon. Dette er akutt, sier Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge.

Via brevet til regjeringen forsøker SMB å kartlegge medlemmenes rettigheter når de nå taper inntekt.
– Storsamfunnet har interesse av å hindre smitte, det er vi enig i. Men det er noen som tar regningen, og det er ikke de som tar avgjørelsene nå. Det er det hver enkelt bedrift som blir rammet som gjør, uansett om det egentlig er behov for at de skal stenge. Vi ønsker å vite hvordan det ble veid og vurdert hvem som tar regningen, som er ulikt fordelt, sier Karl-Anders Grønland, styreleder i SMB Norge.

Hvis man leser hvilken latterlig kompensasjon regjeringen har tenkt å tilby de berørte foretakene, så skjønner man raskt at mange aktører vil komme til å måtte legge ned driften. Med dette tar regjeringen strupetak på den norske middelklassen.

SMB er ikke den eneste som reagerer ovenfor regjeringens hemmelighetskremmeri rundt forholdsmessigheten ved tiltakene. Hans Fredrik Marthinussen, jussprofessor ved universitetet i Bergen, omtaler dette som spinnvilt og sier:
«En av mine virkelig store kjepphester er at vi får for lite dokumentasjon og innsyn i regjeringens egne vurderinger etter rapportene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. For at vi jurister skal kunne gjøre jobben vår, er det helt avgjørende at det er offentlighet rundt de forholdsmessighetsvurderingene som ligger bak de inngripende smitteverntiltakene».

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet forsøker parere kritikken på følgende diplomatiske vis:
«Skjenkestoppen er et inngripende tiltak. Vi mener det er nødvendig fordi folk passer mindre på seg selv og andre jo mer alkohol de drikker. I den alvorlige situasjonen vi er i nå er det nødvendig med tiltak for å redusere mobilitet og kontakt i befolkningen».

Hva skal man si til en kommentar som dette…? Hvilken alvorlig situasjon er det Bekeng refererer til her? Den nye varianten, omicron, utgjør jo ingen fare i det hele tatt. Den smitter kanskje, ja, men det er slett ikke noe farlig virus. Dette er noe informerte nordmenn VET, ettersom dette for lengst har vært meldt fra Sør-Afrika. Sør-afrikanerne har nemlig erfaring med denne mutasjonen, og de stiller er helt uforstående til det europeiske hysteriet. Støre-regjeringen er selvfølgelig klar over at dette viruset ikke utgjør noen trussel, men er programforpliktet til å spinne videre på agendaen til globalist-oppdragsgiverne. Og det betyr at vaksinen og koronasertifikat skal tres over nordmenns hoder, til tross for at det ikke finnes medisinsk holdbare grunner til dette. De vaksinerte sprer nemlig smitte i minst like stor grad som de uvaksinerte. Så mye for «å ta en for laget», og så mye for koronasertifikatet.

Det er ikke lengre noen tvil: Regjeringen fører det norske folk bak lyset, og vi er i vår fulle rett til å ta tilbake kontrollen med makt!

Poenget er at SMB burde gått til søksmål uten å vente på noe svar fra regjering og myndigheter. Legalitetsprinsippet fastslår at jo strengere tiltak, desto klarere og bedre medisinsk begrunnet må lovhjemmelen være. Og her finnes det ingen slik begrunnelse. Det er derfor bare å kjøre riksrett mot både Støre- og Solberg-regjeringen… Faktisk, la det skje NÅ!

SMBs brev til regjeringen kan leses her: Del 1 | Del 2

Vi trenger støtte fra dere for å holde bloggen gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mye av tiden vår på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å donere til bloggen vår via
nettbank, DNB-konto 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂

Reklame