Av Are.

areSå er vi atter en gang kastet ut i et frykt-vakuum nå som lufta har gått ut av koronaballongen og en ny krise er lansert. Jeg sikter her til det som nå skjer i Ukraina og muligheten for at tredje verdenskrig bryter ut. Dette er i alle fall slik folk flest oppfatter situasjonen. Men hvor reell er denne faren? Hvilket maktspill er det som EGENTLIG spiller seg ut i Ukraina akkurat nå?

Jeg tenker ikke forsøke komme med klare svar vedrørende hvem-hva-hvorfor i denne artikkelen, for dette er et svært komplekst tema og opplysninger som er vanskelig å få tak i. Ønsket mitt er å formane folk flest om å stikke fingeren bittelitt i jorda, for det er mange som nå er grundig hjernevasket og indoktrinert med medieversjonen som selvfølgelig nok en gang legger all skyld på Putin og Russland. De som gir Russland svarteper atter en gang demonstrerer en svært begrenset forståelse av hva som faktisk skjer. Hvis man tror at den vestlige krigsmaskinen, Nato innebefattet, ikke er en høyst aktiv medskaper av denne krigen, er man rett og slett ekstremt naiv og kunnskapsløs.

Kanskje en smule syrlig, men allikevel…

Hvilken rolle Russland spiller midt oppi intrigene i Ukraina og hva Russland forsøker oppnå i detalj er ikke noe jeg skal uttale meg så mye om akkurat her. Bare ikke misforstå dette dithen at jeg forsøker tegne englevinger på Putin og Russland, jeg har ikke kunnskaper store nok til å kunne gjøre det. Men jeg ønsker, som antydet, å be dere få opp øynene for hvordan Vesten, dvs. bøtteballeten bestående av USA (CIA), Israel (Mossad), Storbritannia (MI6), Nato og flere, er høyst aktive medskapere i dette dramaet. Den vestlige krigsmaskinen og den bakenforliggende maktkabalen har herjet i Ukraina i mange år nå, og har så absolutt en finger med i dette spillet. Ikke bare en finger, men faktisk en hel hånd. Dropp alle illusjoner om noe annet.

Den internasjonale maktkabalen med bankkartellet drar i spakene også i Ukraina, og har selvfølgelig en underliggende «politisk» agenda også i forbindelse med denne krigen. Dette er noe som går fullstendig over hodene på folk flest. Den ny-nazistiske politiske ledelsen som har vært i Ukraina, for øvrig innsatt av CIA, har gladelig løpt ærender for maktkabalen i årevis — i strid med russiske interesser. Jeg er imidlertid usikker på hvor den nåværende ukrainske regjeringen står, med Volodymyr Zelenskyj som president. Mange holder den tidligere skuespilleren og komikeren Zelenskyj for å være en president av- og for folket. Men han deltar på møter i regi av WEF, og slikt taler ikke i hans favør. Er det sannsynlig at CIA kan ha sviktet sine oppgaver, slik at Ukraina fikk en hederlig mann til president? Tvilsomt. Uansett, det er ikke lurt å stirre seg blind på den vante, polariserte vestlige medieversjonen, hvor Putin betegnes som selveste Satan.

Her er Tulsi Gabbard, amerikansk politiker. Hun snakker om det politiske styret i Ukraina….

Hovedmotivet for denne krigen — i likhet med alle andre kriger — er ikke spesielt vanskelig å ta rede på. Det dreier seg kort fortalt om makt og dominans, slik det alltid gjør. Og på denne veien mot makt og dominans finner vi en sentral aktør, nemlig de dypt kriminelle bankene og det tilhørende pengesystemet. Opp gjennom historien har bankenes sanseløse trykking av penger ut fra det store intet gjort at pengebobla nødvendigvis har MÅTTET sprekke. [1] Og da, har gjerne en stor-krig vært en fin måte de har kunnet nullstille og skjule hele spillet på. Å hevde at alle kriger er bankenes kriger er derfor slett ikke langt unna sannheten.

En krig er også en fin måte å ta vekk fokus på fra ting man ikke ønsker oppmerksomhet rundt. Og da presser følgende spørsmål seg frem: Hva er det folk burde sett nærmere på akkurat nå? Ett av svarene er: koronakrisen og de komplett falske premissene som ble brukt til å rettferdiggjøre denne krisen og alle de ødeleggende «smitteverntiltakene». Denne svindelen formelig skriker etter opprydning, hvor bl.a. juridisk straffeforfølgelse av politiske ledere ville vært et tema. Men med krigen i Ukraina har maktkabalen skutt frykt inn i befolkningen og derved avledet oppmerksomheten vekk fra virussvindelen. De med evne til rasjonell tekning skjønner imidlertid godt at selv ikke galningene øverst i maktpyramiden ønsker å utslette seg selv med en tredje verdenskrig i konvensjonell forstand. Det er derfor liten fare for det. (Tredje verdenskrig har pågått helt siden slutten av andre verdenskrig, men uten énsidig bruk bomber og granater. Dette har i stor grad vært en krig mot menneskepsyken, hvor koronakrisen har spilt en sentral rolle).

Her nevnes det ting som kanskje kan få situasjonen i Ukraina satt i et litt annet lys?

La meg bare ile til og klargjøre at jeg ikke benekter at bomber faller over Ukraina. Det skjer. Men i hvilken grad dette skjer, og hvilke mål bombene er rettet mot, se det er et annet og svært viktig tema. De militære strategiene og motivene er trolig sammensatte og slett ikke like åpenbare for folk flest. Blant annet gir krig gode inntekter til maktkabalens våpenindustri. Hvilke mål er det Putin bomber, hvis han i det hele tatt bomber? (Jeg gjetter at han gjør det).

Her er en Kiev-borger, visstnok, som sier han ikke gjenkjenner vestlige medias framstilling av situasjonen i den ukrainske hovedstaden. Hvem lyver?

Oppbygging av krigsherjede land krever også at disse landene må be om lån fra de samme bankene som har skapt krigene. Bankene håver dermed inn penger på de høye rentene fra nasjonale lån — et rentenivå som gjør disse lånene umulig å betale tilbake. Dette skaper i sin tur nasjonal nød. En nødig befolkning tenker ikke rasjonelt, men går med på hva det skal være av påståtte løsninger nasjonale myndigheter. Hvem kontrollerer og skjuler seg bak «myndigheter»? Jo, det er det samme internasjonale maktkartellet som kontrollerer bankene. Dette kartellets hensikt er å spinne folk ned i stadig mer nød og frykt, for således å kunne beholde sin dominans.

Her er en 12 minutter lang video som viser en rekke amatøropptak fra de ukrainske storbyene. Det kan synes som om bomber faller, ja, men igjen: hva er det som blir bombet?

Amatøropptak fra situasjonen i Ukraina. (Se full størrelse her).

Her kommer avslutningen på denne artikkelen, i beste Roal Dahl stil. Dette er en aldri så liten tankevekker servert av vitenskapskvinne og konspirasjonsforsker Lauren Moret. I videoklippet under snakker hun om stormaktenes bruk av strålevåpen, og hun kommer her med antydninger om fiendeforholdet mellom stormaktene i øst og vest… Får du med deg poenget?

Her serverer Lauren Moret en aldri så liten tankevekker helt på tampen av artikkelen….

Fotnoter:
[1] Sjekk hvordan det kriminelle banksystemet operer, forklart av et barn — her.

Vi trenger støtte fra dere for å holde bloggen vår gående!

Kiri og jeg skriver og arbeider generelt for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker mesteparten av tiden vår på, og vi gjør det med glede. Dersom dere setter pris på arbeidet vårt, vurder å støtte oss via
nettbank, DNB-konto 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

Reklame