are

Hva i all verden er dette for en overskrift, spør du kanskje? «Alle vet da at Covid-19 er en sykdom som skyldes forskjellige varianter (mutasjoner) av SARS-CoV-2 viruset». Men stemmer det? Påstanden om at Covid-19 forårsakes av dette viruset og dets varianter har ingen forankring i vitenskap, og vitenskap er liksom selve verktøyet vi bruker for å framskaffe fakta. Isteden for at du nå himler oppgitt med øynene for så å bla deg videre fra denne artikkelen, gi meg en sjanse til å redegjøre for saken i det følgende…

For å kunne kunne hevde at «Covid-19» skyldes et virus, forutsetter det at de har greid å påvise eksistensen av det. Helt elementært, eller hva? Vel, forsøk å gjett hva… Ingen har greid å påvise eksistensen av dette viruset ved bruk av vanntett vitenskap(!) Jepp, les siste setning én gang til om det måtte trenges. Jeg har sjekket med tilstrekkelig mange pålitelige kilder som i detalj forklarer hvorfor det bare er løgn og oppspinn når det hevdes at koronaviruset har blitt påvist. Vi har blitt forledet til å tro at viruset er reellt, men det stemmer ikke! Og gjett hva: Det jeg her sier er ikke unikt for SARS-CoV-2 viruset. Her kommer nemlig bombe nummer to: ingen virus har fått sin eksistens vitenskapelig bevist.

Jeg skal ikke gå så dypt i detalj når det gjelder virusforskning og brudd på god vitenskap, for dette kan dere høre i det korte foredraget av av lege Tom Cowen underst (video). Det holder å slå fast at de har mikset inn fremmed DNA i den syke vertens prøvekultur, for så å la dette vokse i enda en cellekultur bestående av apenyrer, for deretter å tilsette kjemikalier (antibiotika) som bryter ned det biologiske materialet. Til slutt har de ekstrahert ut DNA-fragmenter som de umulig kan kjenne opprinnelsen til, og til slutt forsøkt å beregne hele sekvensen til dette DNAet ved hjelp av computere.

I denne fremgangsmetoden er det uakseptable brudd på vitenskapelige prinsipper. Som antydet, hvordan kan man vite at DNA-fragmentet man har tatt utgangspunkt i virkelig kom fra den syke verten og ikke fra DNAet som ble blandet inn? Kochs postulater krever at den aktuelle mikroorganismen (her: viruset) skal isoleres i reinkultur. Det betyr at viruset skal utvinnes i sin helhet fra vevs- eller sekret-prøvene, ikke i form av fragmenter. Kochs postulater er et sett av betingelser som må være oppfylt for at man skal kunne fastslå at en mikroorganisme er årsak til en gitt sykdom. Rapporter hvor de påstår å ha isolert virus viser at det har foregått klare brudd på Kochs postulater.

På 20 sekunder summerer psykiater Andrew Kaufman opp
kritikken mot den påståtte isoleringen av virus.

Som en kuriositet kan jeg nevne at den tyske legen Stefan Lanka har utlovet en dusør på 100 000 Euro til den som kan bruke vanntett vitenskap til å påvise — hold deg fast! — meslingeviruset, dvs. hente viruset i sin helhet ut fra en prøvekultur. Meslingeviruset har liksom vært en del av vår historie gjennom mange dekader, og nå viser det seg at ingen kan bevise eksistensen av dette viruset. Lankas utfordring har overlevd i over 10 år nå, helt fra 2011. Riktig nok var det én som gjorde krav på dusøren, og vedkommende vant faktisk også fram i domstolene mot Anka. Men Lanka anket og fikk dommen opphevet. Dette stiller selvfølgelig store spørsmålstegn ved den påståtte viktigheten av å bli vaksinert mot meslinger(!)

Noe annet som rokker ved påstanden om at viruset forårsaker Covid-19, er funn som har blitt gjort ved flere medisinske institusjoner rundt om. Blant annet ved Universitetet i Lund, sør for Gøteborg. En patolog ved universitetet sa ganske tidlig i pandemi-forløpet at de ikke greide finne spor av SARS-CoV-2 viruset i de indre organene til personer som skulle ha omkommet av/med Covid-19. Det er rett og slett umulig at viruset — hvis det finnes — ikke skal kunne spores i kroppene til mennesker som har omkommet av Covid-19. Se hva patologen selv sier her:

Patolog Elisabeth Eklund ved Universitetet i Lund (Sverige) forteller at de ikke finner virus i de indre organene til folk som – angivelig – har omkommet av/med Covid-19

I Arthur Firstenbergs bok «Den usynlige regnbuen» er det også gjengitt en del forsøk hvor det framgår at virus ikke kan være årsaken til sykdom. Blant annet beskrives det forsøk hvor man har forsøkt å injisere friske mennesker med kroppssekreter fra syke, uten at de friske menneskene ble syke. Likeledes beskrives det forsøk der en syk hest pustet inn i en maske, for deretter at denne masken med masse (påstått) dråpesmitte ble tredd over hodene til friske hester. Ingen hester ble syke av dette.

Fravær av evidens for eksistens betyr ikke nødvendigvis fravær av eksistens. Men basert på det jeg her har sagt, presser følgende spørsmål seg fram: Finnes virus i det hele tatt? Hvis det gjør det, hvorfor kan ingen vise oss de? Og hvis de finnes, er de årsaken til sykdom? Lege Tom Cowen sier i opptaket under: «Det finnes ikke ett eneste rapportert tilfelle, i noe medisinsk tidsskrift, hvor en partikkel betegnet som et virus har blitt funnet i et kroppssekret fra et sykt dyr eller syk person.» Han sier også at 84 forskjellige offentlige nasjonale institusjoner rundt om på Jorda har blitt bedt om å legge fram evidens for eksistensen av virus. Det har ikke framkommet noe konkret til dags dato!

Hvis det nå stemmer at Pasteurs mikrobeteori ikke holder vann og at virus ikke finnes og derfor ikke kan være årsaken til sykdom, hva er da årsaken alle de påståtte virussykdommene? Svaret er miljø. Det er faktorer i miljøet rundt oss som påvirker kroppene våre og skaper stress og forgiftning inni cellene, noe som i sin tur skaper sykdom. I følge den amerikanske legen Lee Merrit finnes det syv slike miljøfaktorer som forårsaker sykdom: Gift, bakterielle toksiner, stråling, biovåpen, parasitter, ernæringsmangel og psykologiske stressfaktorer. Det som i dag feilaktig kalles for virus er ikke noe annet enn avfallsproduktet etter cellenes forsøk på å detoksifisere og gjenvinne helsen (dette avfallet refereres til som ‘eksosomer’). Kort fortalt: Virus er et produkt av sykdom, ikke årsaken!

Tom Cowen etterlyser vitenskapen bak den såkalte isoleringen av virus. Det sjokkerende svaret her er: Ingen steder! Eksistensen av virus er en løs påstand, ingenting mer. Det samme gjelder påstanden om at virus forårsaker sykdom!

Så hvorfor blir folk liggende syk med influensa hvert år? En teori i så måte er at influensa i realiteten er en detoksifisering, hvor kroppen forbereder seg på møtet med en ny årstid. De som lever sunt, spiser økologisk, rein mat, holder seg unna medisiner, mosjonerer etc. vil med stor sannsynlighet ikke trenge detoksifisere — les: de vil unnslippe «influensa».

En annen årsaksteori dreier seg om informasjonsfeltet mellom oss mennesker. Akkurat som kvinner i et kollektiv gjerne menstruerer på likt, vil nevnte sesong-betingede detoksifisering («influensa») sesong-betinget også spre seg via informasjonsfelt.

Her kan jeg nevne at noen av de mest krevende sykdomsepidemiene i menneskets historie beskrives som forårsaket av innføring av ny, menneskeskapt elektromagnetisk stråling. Dette er i alle fall hva Arthur Firstenberg sier i sin bok. Eksempelvis hadde radaren blitt tatt i bruk rett før den beryktede Spanskesyken oppstod…

Hva er den bakenforliggende årsaken til Covid-19?

Spanskesyken forårsaket av radarstråling bringer oss naturlig over til denne artikkelens overskrift, nemlig gåten som omhandler den reelle årsaken til det som kalles Covid-19. Legen Bryan Ardis har nylig fått stor oppmerksomhet rundt sin slangegift-teori, som sier at slangegift har blitt tilsatt drikkevannet i områdene som har opplevd utbrudd. Trolig stemmer dette, skjønt det er nok bare en del av forklaringen. Malpraksisen med den ubrukelige PCR-testen har en del av skylden her i form av falske positive prøvesvar. Men det finnes en annen faktor her som etter all sannsynlighet er skyld i langt flere tilfeller av Covid-19 enn noe annet. Covid-19 er, i likhet med Spanskesyken, forårsaket av … her kommer det: stråling! Nærmere bestemt den nye, høyfrekvente 5G-strålingen. Vit at strålingsskade har samme symptombilde som influensa / Covid-19. (Lytt til patologen ovenfor én gang til nå, og ha 5G i bakhodet når du lytter…).

Under hele koronakrisen har 5G vært rullet ut i ekspressfart, og mikrobølgestråler (ala 5G) er en militær våpenteknologi. Fra medisinsk-faglig hold har det ― med svært god grunn ― vært etterlyst konsekvensstudier av å rulle ut denne teknologien globalt, slik det nå gjøres. INGEN slike studier har blitt gjort, og det er knappest noen dristig gjetning om jeg nå påstår at denne «glippen» er både intendert og planlagt. Kreftene bak utrullingen av 5G har forsøkt å unngå at beklemmende oppdagelser skulle bli gjort.

Allikevel, hvis vi leter i den vitenskapelige litteraturen, finner vi at det allerede foreligger flere tusen studier(!) som viser at mikrobølgestråling ala 5G fører til celleskader hos mennesker. Av den grunn er det betenkelig at denne typen stråling nå har blitt allestedsnærværende i form av wifi, mobiltelefoner, PCer og så videre. Nå ruller de ut et nytt og betydelig høyere frekvensområde i 5G/mikrobølgespekteret (med mye høyere energi), og det gjøres under dekke av å være bekvemmelig forbruker-teknologi. I realiteten er dette, som nevnt, en våpenteknologi. OBS!

Vaksinen mot Covid-19 er en komplementær del av dette biovåpenet

Her kommer mer, så bare gap opp: C-19 vaksinens påviste innhold av grafénoksid / grafénhydroksid (GO), gjør at kroppen vil absorbere mer av energien i mikrobølgestrålingen fra våre omgivelser. Den høyfrekvente og mer intense 5G-strålingen er av spesiell interesse i så måte, både som følge av potensielt betydelig større skadelighet enn f.eks. 4G og wifi, men også fordi 5G-strålingen kommer i tillegg til all eksisterende stråling (kumulativ effekt).

Det skal nevnes at vaksinen har et innhold som gjør at den virker som et biovåpen på andre måter også. GO fra vaksinen forsterker som nevnt frekvensen på stråling utenfra, men GO er et materiale som også er ekstremt farlig rent «mekanisk». GO er et nanomateriale som betyr at det består av ørsmå partikler, for små til å være synlig, og med en tykkelse på kun ett enkelt atomlag. Vi snakker her om ultratynne, sylskarpe og ekstremt harde «barberblader» som vil snitte opp cellene de kommer i kontakt med. Når disse barberbladene havner i blodstrømmen, vil cellene på innsiden av blodårene (epitelet) kontinuerlig bli skjært opp. Når vaksinerte personer får høy puls, vil disse barberbladene rase rundt med større fart og forvolde enda større skade. Dette er trolig grunnen til at vi i dag er har blitt vitne til toppidrettsutøvere som ramler om døde og hjertesyke med en hyppighet vi aldri før har sett maken til.

Avslutningsvis: Til tross for at jeg har tatt opp et dystert tema i denne artikkelen, håper jeg allikevel at det var opplysende og derfor berikende informasjon… I det aller minste bør folk nå skjønne å unngå dette biovåpenet de har framstilt som vaksinen mot Covid-19. Folk bør også reagere kraftig ovenfor Støre-regjeringen som nå forsøker innføre koronasertifikat på et ikke-eksisterende grunnlag. (Tro ikke noe annet enn at Støre utmerket godt vet hvilken agenda han er med på). Og, ja, i tillegg bør folk grave hælene i bakken ovenfor duppeditter basert på 5G-teknologi. Vi gir denne teknologien et puff framover for hver gang vi kjøper en 5G-basert enhet, så ikke kjøp 5G-basert utstyr!

Se hele foredraget med medisinerne Tom Cowen og Andrew Kaufman her (gjelder at virus ikke er påvist å eksistere).

Vi trenger hjelp fra dere!

Kiri og jeg jobber for å opplyse og berike dere alle. Vi har gjort dette til jobben vår i ekstreme tider som dette, og vi gjør det med glede. Vi lar alle få lese gratis, både her i bloggen og på de to gruppene våre på Facebook og Mewe. Hvis du vil hjelpe med å holde oss gående, tar vi i mot frivillig donasjon via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Reklame