are_thmb_fin
Are

Mange steiler kanskje når de leser overskriften her, men jeg mener likefullt hvert ord jeg skriver. Et villniss av forskjellige mulige teorier har oppstått når det gjelder hvem som er bakmennene til den hysteriske situasjonen rundt koronaviruset, alt fra de hvite hattene med Trump (alias «Q») i spissen, til de sorte hattene, dvs. parasittene bak NWO (New World Order, altså den despotiske FN-ledede nye verdensordenen). Det er vel ingen andre enn de skyldige selv som vet hvem som står bak her. For min egen del vil jeg si at denne situasjonen har fingeravtrykket til «the usual suspects» over hele seg, altså NWO-pakket. Det ville nesten forbløffe meg om det skulle vise seg å være noen andre som hadde regien.

Tross all diskusjon om forfatterne her, kan vi allikevel fastslå med full sikkerhet at hele denne skjellsettende situasjonen rundt koronaviruset er stelt i stand av noen med en politisk agenda. Og våre ledende politikere er bare håndtlangere for disse «noen». Målsetningen er å skape samfunnsmessige omveltninger. Dersom det er de hvite hattene som drar i trådene her, vil det være positive endringer i vente. Er det de sorte hattene, dvs. NWO-gjengen, så ønsker denne gjengen total dominans. Ergo vil disse forsøke å innføre det ultimate tyranni. George W. H. Bush, altså «far Bush», er jo blant de elitene som tidligere har luftet planene om NWO for menneskeheten.

Vi har akkurat nådd å oppleve en ekstrem beredskap i forbindelse med koronaviruset, igangsatt av våre myndigheter. Myndighetene har respondert ved å stramme til parkeringsbremsa for fullt, slik at hele samfunnsmaskineriet har stoppet opp. Etter sigende er dette gjort for å begrense smittespredningen til de spesielt sårbare individene blant oss. Det betyr: gamle og / eller immunsvekkede mennesker. Med disse samfunnslammende tiltakene risikerer vi åpenbart massekonkurs – med alle de leie konsekvensene dette spinner på seg i form av depresjon, psykiatri, selvmord, ran, tyveri etc. Mennesker som har fått livsgrunnlaget revet bort under seg, er i stand til det aller meste. Aftenposten skriver: «Bare i løpet av mandag denne uken mottok Nav 24.900 søknader om dagpenger ved permitteringer og 2000 ordinære søknader om dagpenger.» Det burde si sitt om den høl-i-hue-politikken som nå føres i fullt dagslys.

Som antydet av Thomas Hansen er denne totalt feilslåtte beredskapen resultatet av en politisk agenda, og for min egen del vil jeg si at den norske regjeringen burde bli stilt for en folkedomstol for dette. Rent juridisk har regjeringen forbrutt seg mot Straffelovens §187 som gjelder falsk alarm og sier følgende:
«Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved en uriktig melding, et ugrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller liknende forsettlig eller grovt uaktsomt volder sammenstimling av eller skrekk blant et større antall mennesker.»
straffelovens_paragraf_187-2

Regjeringen må stilles til veggs for grov uforstand (les: svindel) når den unnlot å begrense de smittebegrensende tiltakene til den lille minoriteten av gamle og immunsvekkede mennesker. Dersom dette hadde blitt gjort, ville denne utsatte gruppen kunne bli beskyttet uten at resten av samfunnet ble kjørt på felgen. Dette ville åpenbart vært den eneste riktige responsen, men nei. En analogi til det regjeringen her har gjort er først å kjøpe ti høner, og deretter, for å beskytte hønene, forsøker man å jakte ned hele den norske revestammen. Hvorfor ikke gjøre det åpenbare, nemlig å bygge et gjerde rundt hønene (les: isolere de gamle og immunsvekkede)??? Den nåværende beredskapen er idiotisk, kort og greit. Og man burde spørre seg hvorfor politikere og alle disse ekspertutvalgene kan gjøre slike hårreisende valg. Er politikerne dumme? Selvfølgelig ikke. De spiller bare opp under den svært mørke agendaen til NWO. God gammeldags korrupsjon, med andre ord.

Korona til tross: Vær glad!
Koronahysteriet vil trolig lede til svært alvorlige og omfattende samfunnsmessige forandringer, og mye menneskelig smerte må nok påregnes i denne prosessen. Men all galskapen som nå kommer til overflaten under dette styret vil være tilnærmet umulig å unngå å få øye på, og vil som sådan forhåpentligvis ha slagkraft nok til å skape en folkeoppvåkning. En oppvåkning som gjør at folk skjønner at våre ledende politikeres handlinger ikke hadde sine røtter i inkompetanse. Folk vil da skjønne at disse politikerne ikke var stort annet enn korrupte svindlere som hadde sin lojalitet hos NWO-pakket. Når dette blir kjent, vil en domino-effekt til slutt oppstå. Da vil det ene bedraget etter det andre bli avslørt over en lav sko. Parallellt med det hele vil vi kunne oppleve fødselen av en folkelig trang til å ta ansvar. Ikke bare for seg selv, men for hele situasjonen. Det betyr at folk flest vil finne sammen og aktivt motarbeide svindelen iscenesatt av myndigheter og deres oppdragsgivere i EU/NWO-ministeriet. Ansvar, både for ens egen OG fellesskapets del, er vår rases neste byks rent evolusjonsmessig.

Endring vil aldri kunne finne sted før vi vet at det finnes et problem, og mange autoritetstro mennesker har enda ikke greid å erkjenne dette. Dernest må vi kartlegge hva dette problemet består i, og deretter gå til det skritt å handle i tråd med den nye innsikten. Slik vil reell samfunsreformasjon kunne finne sted. All friksjon og smerte som nå finner sted i kjølvannet av koronaviruset, vil altså kunne vise seg å være det som setter i gang denne oppvåkningsprosessen blant folk flest. En oppvåkningsprosess som vil kuliminere i fødselen av det menneskevennlige samfunnet. Stol på det, men du: Ikke sovne i timen! Se opp for nasjonal unntakstilstand som gjør at vi blir tvunget til å ta den lugubre og ikke-testede koronavaksinen – hvor en FN-hær eller det militære sørger for å sette makt bak tvangen. Kort-kort: Ikke sov, men vær en våken og aktiv deltaker i unnfangelsen av det nye, varme og inkluderende samfunnet!

underskrift_are_blaa

Illustrasjon: Ukjent opphav (rappa fra Lisbeth Årals Facebook-vegg)

Les mer om viruskrisen her:
Hæææ? Gærna og Høyre opp 8,5 prosentpoeng?
Kan vi stole på koronatallene? Hvordan ender krisen?
Korruptokratiet og «korona»
Korona: Tenkt på det?
«Smittervernstiltak»: Når tenker folket ta affære ovenfor den norske regjeringens galskap?
Plottet rundt «korona» er avslørt – massepsykosen kan avblåses!
Koronaviru$: Hva i all verden kan vi egentlig vite?
«Korona»: Slik knebles leger som våger tråkke utenfor løypa ved å praktisere fornuft
Korona: Massepsykosen er et faktum!
«Korona»: En profilert varsler synger ut på nytt
Koronaaaah!!!

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver her, og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame