are_thmb_fin
Are

Kjenner du til David Icke? Mange gjør etterhvert det, og det er trolig like mange meninger om denne mannen og hans tankegods som det er stjerner på himmelen. Spesielt har Ickes flørting med såkalt shapeshifting (google dette) ført til stor folkeoppstandelse. Denne delen ved hans arbeid har gjort at mange har gitt ham et klovnestempel. Da Icke såkalt våknet på begynnelsen av 90-tallet, stod han fram på et tv-sendt show med sine nye innsikter. Det var noe som skulle vise seg å føre til en ekstrem latterliggjøring, og selv forteller Icke at folk formelig ramlet over hverandre i hylende latter og fingerpeking når han kom inn på den lokale puben. Men pokker også, shapeshifting tilside: lytt til hva Icke sier om alle høyst dagsaktuelle tema i sine mange podcasts. Han er både svært meningsbærende og svært etterrettelig i det han hevder. Hans motdebattanter kan ikke ta ham, for Icke baserer sine uttalelser på godt dokumenterte facts! Han er rett og slett suveren, og han har pinadø meg fått rett i ALT han engang mente å kunne forutse; utrullingen av den orwellianske politistaten, med masseovervåkning og et stadig pågående ran av folks rettigheter og frihet. Ikces kritikere ler nok ikke like høyt nå lengre…

Med dette baserer jeg meg altså på det Icke forteller, uten selv å ha sett nærmere på hans grunnlagsdata. Icke pleier, som sagt, å være svært etterrettelig, så motbevis meg gjerne ved å vise hvor Icke evt. har diktet opp ting… Kom igjen, ta det som en utfordring!

Regjeringens sanseløse korona-beredskap
Vi er etterhvert blitt mange som har stilt sterke spørsmålstegn ved den norske regjeringens sanseløse beredskapstiltak ovenfor Covid-19 viruset. Regjeringen driver nå og raserer det norske næringslivet i sitt forsøk på å begrense folkedød. Ja, for det er selvfølgelig frykten for døden som ligger i bånn for det hele. Uten å ha vektige grunner har den norske regjering vedtatt å stikke kjepper i hjulene på det norske storsamfunnet, hvor så og si alt av næringsliv er lammet. Folk er beordret i karantene og utover det til å holde seg hjemme. Massepermisjoner, hytteforbud (såfremt hytta ligger i en annen kommune), og mengder av økonomiske foretak hvor folk gjerne samler seg med noenlunde tetthet må nå holde stengt på ubestemt tid. De mulige følgene av slikt er jo ikke vanskelig å tenke seg: massekonkurs, depresjon, vold, selvmord og mord, ran, tyveri osv. Når folk mister næringsgrunnlaget, blir noen selvsagt bli desperate, og da kan konsekvensene lett bli de jeg akkurat skisserte.

Beredskapen begrunnes med at de syke og skrøpelige blant oss må beskyttes mot smitte og at helsevesenet ikke må overbelastes. Men prisen skal som kjent stå i forhold til verdien på det man forsøker kjøpe, og her blir prisen mer enn absurd høy. Det som skjer nå er kort og greit helt vanvittig. Jeg mener, dette viruset har ikke vist seg å være mer ille enn ordinær sesonginfluensa, og ved hver influensaepidemi er det gitt at det vil få en viss samfunnskostnad. Noen vil dø under slike epidemier, det er ikke til å unngå. Men langt flere omkommer i trafikken, så for å følge logikken hvorfor forbyr ikke norske myndigheter det å kjøre bil? Hva er den egentlige grunnen til de ekstreme handlingene regjeringen nå har tydd til? Og hvorfor har regjeringen fått banket gjennom kriselov uten tilfredsstillende begrunnelse? Hva er det vi har i vente nå?
Hvor er begrunnelsen for den valgte nasjonale beredskapen?
Jeg kjenner ikke tallene for Norges del, men går sterkt ut fra at det er gjengs over hele linja. Icke drar fram tallene for Storbritannias del, og hvis man sammenligner denne perioden hvor koronaviruset har «herjet» med samme periode i fjor, så er antall britiske dødsfall så og si eksakt likt. Hvis Covid-19 viruset var så farlig som vi er blitt innbilt, burde det ikke være en enorm økning i antall dødsfall i år? Vel, det er det altså ikke! Allikevel har britene innført unntakstilstand. Covid-19 farsen her til lands er trolig akkurat den samme som i Storbritannia.

1-2-3, buksa ned!
Det viser seg at PCR-testen som brukes til å isolere og påvise Covid-19 viruset egentlig ikke kan detektere Covid-19 spesifikt. Testen påviser derimot tilstedeværelsen av koronavirus generelt, og her snakker vi om en myriade av forskjellige virus i samme familie. Ikke bare det, men de aller fleste er bærere av koronavirus, så når man bruker denne testen, er det jo ikke rart at man avdekker et stort antall smittede. MERK: Når testen avdekker smitte, blir dette likefullt bokført som et Covid-19 tilfelle. Så utrolig smart valg av virus de har gjort her; et virus som omtrent alle sammen bærer på, for så å hevde at alle disse tilfellene dreier seg om Covid-19 varianten.

Men det stopper ikke her: Vi er alle bærere av mengder av forskjellige virus, og det er mengden av et spesifikt virus som avgjør om vi blir syke. Nevnte PCR-test kan ikke detektere hvor store mengder koronavirus en person har i kroppen, og derfor ikke avgjøre om koronavirus er årsaken til sykdom. De som dør av såkalt Covid-19, har fått denne diagnosen basert på nevnte PCR-test, hvor det altså har blitt funnet infeksjon med ett eller annet koronavirus. Allikevel blir dødsfallet spesifikt bokført som et Covid-19 dødsfall. Så slik får man også opp dødstallene.

Icke refererer også til en vitenskapsmann som åpent forteller at Covid-19 er et ikke-eksisterende virus. Det bare en ny test, ikke noe virus! Så kan man sannelig begynne å lure hvor store dimensjoner dette bedraget egentlig har… Jeg lar det være opp til den enkelte å avgjøre akkurat det. Men dette burde få følger for NWO-pakket, som etter all sannsynlighet står bak også denne gang. Og det burde få konsekvenser for den sittende regjering som har bidratt til å rulle ut agendaen. En agenda som garantert er ment å skulle munne ut i tvungen vaksinering!

Jeg tillater meg til slutt også å lure på hvor mange andre bokførte tilfeller av Covid-19 sykdom og død som i realiteten skyldes sesonginfluensaen som også pågår nå. Akk ja…

Til slutt, husk dette: ingen normalt friske personer dør av verken influensa, meslinger, forkjølelse eller lignende. Den primære dødsårsak er alltid en grunnleggende dårlig allmenntilstand, hvor trolig annen sykdom ligger i bunn. Slik som i Italia, hvor hele 99% av de som påstått døde av Corona-19 hadde minst én diagnose. Hele 50% hadde 3 diagnoser eller mer! I all hovedsak dreide dette seg om eldre mennesker, med en gjennomsnittsalder på 81 år. Noe som for øvrig også er gjennomsnittlig levealder i Italia.

Kom ut kom fram fra massepsykosen! «Korona» er avblåst, og det hele var bare en scam på lik linje med ebola, svineinfluensa, sars osv… Vi er i en frigjøringsprosess, og som jeg har nevnt tidligere er «korona» en velsignelse. Korona er katalysatoren som virkelig har satt fortgang på denne prosessen, det er noe jeg både mener å kunne observere og noe jeg føler meg overbevist om. Så er spørsmålet: på hvilken måte skal folket nå stille vår egen regjering til veggs for å ha deltatt i denne svindelen? Det er på tide at vi kvitter oss med herskerpakket Erna & co! Og hva med regjeringens oppdragsgivere i den internasjonale maktkabalen – hvordan skal vi forfølge de for dette? Jeg er nesten fristet til å kalle det for luksusproblemer, men vi kan ikke hvile riktig enda.

Be the resistance!

Her er David Icke om temaet:

Illustrasjon: Forfatter er Stewart Black på flickr.com. Lisens CC BY 4.0

underskrift_are_blaa

Les mer om viruskrisen her:
Hæææ? Gærna og Høyre opp 8,5 prosentpoeng?
Kan vi stole på koronatallene? Hvordan ender krisen?
Korruptokratiet og «korona»
Korona: Tenkt på det?
«Smittervernstiltak»: Når tenker folket ta affære ovenfor den norske regjeringens galskap?
Koronaviru$: Hva i all verden kan vi egentlig vite?
Stol på det: «Korona» er en velsignelse!
«Korona»: Slik knebles leger som våger tråkke utenfor løypa ved å praktisere fornuft
Korona: Massepsykosen er et faktum!
«Korona»: En profilert varsler synger ut på nytt
Koronaaaah!!!

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver her, og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame