are_thmb_fin
Are

Det er sørgelig få mennesker som lodder egne valg og handlinger med det indre, etiske kompasset først. Arbeidstakere er i stand til å gjøre det utroligste, bare arbeidsgiver har bedt de gjøre det. Og det gjelder nesten alle typer gjerninger, uansett hvilke konsekvenser disse spinner på seg for andre. Dersom vedkommende i etterhånd skulle føle seg ubekvem ovenfor noe han har gjort, børstes det raskt vekk med «men, jeg gjorde jo bare jobben min».

Personlig ansvar følger oss alle, uansett hvor vi ferdes. Det duger ikke å forsøke skyve over på andre ansvaret for ens egne forbrytelser ovenfor naturlig lov. Dette er noe som ansatte i spesielle etater som barnevernet og politiet burde ta nærmere innover seg.

I Australia har myndighetene iverksatt drakoniske vaksinelover, hvor staten påberoper seg eierskapet til borgernes kropper. Borgerne tvinges til å ta vaksiner som vi positivt vet skader mange mennesker. Hvis borgerne nekter, blir konsekvensen strenge økonomiske restriksjoner. Dette kan raskt få ubehagelige følger for hele familier.

På videoen under kan vi se hvordan politiet i Sydney turer fram mot en mor som demonstrerer fredelig mot den australske vaksinetvangslovgivningen. Hvilke følger fikk dette for den lille sønnen til denne kvinnen? Han stod rett ved, og trodde mest sannsynlig at de tenkte å ta mora fra ham. Ja, disse galningene(!) i politiuniform river også sønnen ut av armene til moren og bærer ham bort. Det er så man ikke tror det man ser. Er de fullstendig gale, disse politifolkene? Har dette traumatisert gutten for livet? Har denne hendelsen blitt opphav til store tilknytningsproblemer for guttens del, noe som i så fall raskt manifesterer seg i form av frykt og mangelfulle evner til å greie skape nære relasjoner til andre mennesker? Vil gutten greie å skape noe varig og nært forhold til en kvinne når han har blitt voksen?

Ordrefølgere er et av vår tids virkelig store onder. Sjelfulle mennesker både skjønner- og utviser ansvar for det de gjør – alltid! Hadde alle konsekvent praktisert personlig ansvar, ville samfunnet vært helt annerledes. Mye varmere. Det er min uforbeholdne påstand!

underskrift_are_blaa

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver her, og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame