Skrevet av Kiri.

kiri_&_tuca
Kiri

Jeg er overbevist om at vi nå befinner oss i en slags «end times». Vi er i ferd med å ta steget over i en ny tid, og den nye sivilisasjon er allerede i utforming. Men slike omveltninger skjer som regel ikke uten gniss. Vi druknes i ljug og fanteri, også fra de mest «utenkelige» kanter – f.eks. fra regjeringen, vitenskapen og pressen.

Som klassisk eksempel på fanteri, kan jeg nevne den tullete klimateorien som de har greid å få oss til å tro på. Klimateorien er propaganda som påstår at den menneskeskapte oppvarmingen vil kunne forårsake en klimatisk katastrofe. Denne myten synes aldri å ville dø, selv ikke etter at bevis har hopet seg opp og avslørt hele greia. Den lever videre, fordi folket velger å feste lit til den. Folket har fortsatt makten, bare at vi må våge å bruke den. Å holde kjeft ovenfor åpenbare løgner, er det samme som å samtykke. (Den som tier, samtykker, ikke sant?)

Har dere lagt merke til at begrepet ’global oppvarming’ har blitt byttet ut med ’klimaendringer’? Det skjedde nærmest umerkelig, over natten. Siden det ikke var grunnlag for å si at Jordas klima ble stadig varmere, følte de kanskje at det var på tide å endre navnet? Haha.

Om klimateorien og «97 prosent konsensus»…

Er det virkelig enighet blant forskere om at klimateorien stemmer?
Det hvite hus ville ha amerikanerne til å tro at 97 prosent av alle forskere èr enige om at klimateorien stemmer. Men senere har det blitt avdekket at det eksisterer delte meninger blant forskere om dette. Veldig delte meninger! Professor emeritus i geologi, Don Easterbrook, har i en senatshøring forklart hvordan de kom fram til tallet «97 prosent». Sannheten er at de avdekka kun 3 prosent «konsensus» når de spurte vitenskapsmenn om deres syn på klimateorien. Altså: Kun 3 av 100 trodde denne teorien holdt vann. Men «noen» snudde tallene fullstendig på hodet, og vips fikk vi disse «97 prosentene». I nevnte høring med Don Easterbrook avsløres hele svindelen bit for bit, hvor det framgår at også Nasa har vært med på svindelen. Se denne fantastiske høringen her:

Eksperter som tør utfordre klimamyten blir gjerne oversett, ignorert og latterliggjort. Til tross for at det nå åpenbart finnes mange eksperter som ser denne svindelen for hva den er, lever den fortsatt videre. Fagfolk som skjønner tegninga kjenner nemlig godt til konsekvensene av å skulle bryte ut av rekkene og tørre motgå klimapolitikken og den bakenforliggende svindelen.

Å sitte stille og tie, er også et valg – et dårlig valg

Som jeg nevnte er problemet uvitenheten til den vanlige mann i gata. Eller at folk flest forholder seg stille, selv om de vet at myndighetene lyver for de. Det gjør at svindler ala klimateorien holdes i live. Men heldigvis er det lys i tunnelen, for jeg møter på stadig flere som har gjennomskuet løgnen. Mennesker som har skjønt at det virkelige formålet med klimateorien er å holde oss nede med stadig flere avgifter og skatter, pluss å kunne innføre den despotiske nye verdensordenen (NWO). Våre politiske ledere løper ærendet til en maktkabal som øker sin dominans ved å fremme krig, fattigdom og sykdom. Krigene skapes av bankene. Hadde våre ledere representert folket istedenfor maktkabalen og dens banker, ville vi kanskje kunne levd i fred med hverandre.

Globalistenes plan ved forrige amerikanske presidentvalg var å skremme befolkningen såpass at alle aksepterte den nye religionen kalt «global oppvarming», forkynt av Al Gore. En av Al Gores dystre prognoser, den om påstått massiv smelting av pol-isen, viste seg å være helt ubegrunnet. Faktisk, i 2014 – et år som ble anerkjent som «det hotteste» i Jordas historie – ble det rapportert rekordstore mengder is i Antarktis, samt en økning også i arktisk is og snøfalls-rekorder over hele kloden. Hvorfor nevner ikke de store mediehusene noe om det?

Vi opplever at uavhengige journalister får sine Facebook- og YouTube-konti sensurert og stengt ned. Det virker tydeligvis skremmende på politikere og deres oppdragsgivere i maktkabalen at befolkningen nå finner informasjon andre steder enn i gamlemedia. Ønsket til makta er å kunne håndmate oss med fryktbasert propaganda forkledd som nyheter, slik at vi skal forbli rolige og ikke gjøre motstand. På skolebenken læres vi opp til å sitte stille og pugge, ikke tenke sjøl. Barna våre formes i skolen, og blir føyelige, autoritetstro borgere. En drøm for den stadig mer tyranniske staten.

Ikke misforstå og tro at jeg er depressiv eller noe. Jeg er bare oppriktig forbanna over at noen få individer skal holde resten av oss nede på denne måten. Og når jeg ikke er forbanna, er jeg optimist og stort sett ganske glad. Samfunnet dreier i retning av noe langt bedre nå, og mange har allerede merket det. Det er i seg selv en god grunn til å kvitre.

De mislyktes med «operasjon-korona», og plottet slo tilbake på de. Menneskeheten trengte koronakrisen, og vi vil aldri gå tilbake til normalen som eksisterte før denne såkalte pandemien. (For øvrig en pandemi som bare var en stor svindel). Noe skjedde under korona. Ting har endret seg, og jeg tror det dreier seg om en ny bevissthet. Langt flere innser nå at vi føres bak lyset av våre ledere, og at det såkalte demokratiet bare eksisterer på papiret. Alle aha-opplevelser under korona har gjort oss mindre naive. Hva ville skjedd dersom vår Bilderberger-statsminister og resten av regjeringskabalen prøvde seg med nye smittevern-tiltak for å kunne kneble folket enda mer? Hvis vi ikke makter å gjennomskue og stoppe de i tide, vil de garantert forsøke seg på nytt. Og da muligens med enda verre påfunn enn korona. Kreftene bak den nye verdensordenen gir ikke opp, det er én ting som er sikkert.

Folket våkner

Jeg blir stadig oftere gledelig overraska når jeg leser diskusjonstråder på nettet. Kommentarfeltene i både lame stream media og «ekte» media inneholder ofte gullkorn fra folk med spesiell innsikt. Jeg kan også se en økende trend hvor folk blir stadig dristigere og i økende grad gir uttrykk for meninger som viker fra det politisk korrekte. Som kanskje mange fikk med seg, fikk Bill Gates’ post på Twitter massiv motstand. Folk kom stimende til og ba Gates om å dra dit peppern gror med disse vaksinene som han forsøker å tvinge på folk.

At stadig flere tør stikke nesa fram i diskusjoner bidrar til å løfte resten ut av den sosiale frykten som har tynget oss så lenge. Frykten skapes i stor grad av et eget meningspoliti som består av både betalte og ubetalte nettroll. Stat og industri betaler nemlig en hær av nettroll for å fremme deres interesser i kommentartråder rundt om. Vi finner de samme gjengangerne i den ene kommentarspalten etter den andre. Nettroll som Øyvind Bergh, Øystein Gudim, Henning Tveit, Helge Skou Dale, Geir Kjosavik, Tor Jørgen Ness, Live Nesse med flere. De tilkaller hverandre når det er snakk om viktige diskusjoner, og de har sine kjepphester. Én slik kjepphest er temaet vaksiner. De som våger å gå trollene imot ved å uttrykke betenkeligheter ovenfor vaksiner, blir betegnet som barnemordere av nettrollene! «Du har blod på henda», har jeg sett vært skrevet flere ganger. Nettrollene fokuserer på person, og tar sikte på å latterliggjøre og håne. Et annet favorittema blant nettrollene er selvfølgelig moderne teknologi. De beskytter denne storindustriens interesser i tykt og tynt. Fordi de blir betalt for å gjøre det. Det spiller ingen rolle hvor ødeleggende og etisk forkastelig disse industriene måtte være, for de har sine egne nett-soldater til å sable ned alle som tør mukke. 

Nettrollene utgir seg gjerne for å representere grasrota, men blir stadig mer ensom med sin propaganda. Hat- og svertegrupper på Facebook mister gradvis sympatisører ettersom folk flest skjønner tegninga og våger å stå fram med sannheten. Det er gledelig.

Sørg for å lære, og lær det bort

Stadig flere har innsett hvor viktig det er å søke etter informasjon på uavhengige plattformer, og sammenligne informasjon fra flere kilder. Jeg forsøker hele tiden på kritisk vis å utvide min egen horisont, ved å søke info uten å være forutinntatt. Det er utrolig viktig at vi alle tar rede på den situasjonen vi nå befinner oss i. Vi må dele videre det vi mener å vite. Dersom vi mener å ha innsikt i noe viktig, må vi forsøke å så tankefrø om dette hos andre. Dessverre blir folk lett ganske emosjonelle i diskusjoner om viktige tema, men i slike tilfeller vil et smil eller en klem kunne være en døråpner – det som gjør at du får innpass. Hint-hint…

All min kjærlighet.

kiris_undersskrift

————————————
Hjelp å holde liv i oss.
Are og jeg forsøker å leve av bl.a. denne bloggen. Hvis du finner verdi i vår innsats og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du sende enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame