Gry-Anette Rekanes Amundsen

Skrevet av Are.

are_thmb_fin
Are

Hvor lenge har vel ikke nordmenn måtte bevitne at nyankomne landsmenn får tilgang på særretter og goder som etniske nordmenn ikke har tilgang på? Og dette uten å ha betalt én eneste krone i skatt til den norske stat. Vi har måttet svelge den ene avsløringen etter den andre, f.eks. som at det ikke har vært noen statlig kontroll med de såkalte familiegjenforeningene. Det betyr at det ikke har vært ført noe oppsyn med importen av flyktningers påståtte familiemedlemmer hit til lands. Bare Gud vet hvor mange venner og venners venner og venners venners venner som har fått oppholdstillatelse her til lands under påskudd av å tilhøre asylanters nære familie. Og hvilken butikk har det vært å kunne tilby uvedkommende norsk statsborgerskap på denne måten?

Vi har også måttet svelge det faktum at mange av asylantene får oppholdstillatelse uten å være mennesker i reell nød. Vi snakker her om mennesker på jakt etter større velstand. Og det minner meg om FNs migrasjonsavtale, hvor økonomisk innvandring har blitt legalisert. Dette var en monumentalt viktig avtale som regjeringen så freidig undertegnet uten noen form for folkelig høring i forkant. Regjeringens unnskyldning var at «avtalen tross alt ikke var juridisk bindende». I ettertid, etter avtalen hadde blitt signert, ble det hevdet at «jo, avtalen må nok sees på som juridisk bindende allikevel». Utrolig at disse kjeltringene kommer unna med slikt!

Den forræderske «bærekraften»

La meg plukke et fyndord fra FNs eget vokabular, nemlig ordet ‘bærekraft’. ALT skal nå være såkalt bærekraftig, og den enkelte norske borger må sette alle sine personlige behov til side for å oppfylle målet om bærekraft – det høyere godet for ALLE. På denne måten innfører de gradvis den nye FN-ledede verdensordenen, mens vi som borgere stadig blir strippet for våre rettigheter og vår frihet. Det er ikke tillatt å mukke ovenfor slikt, for da kommer meningspolitiet og en haug godhets-posører og forteller deg hvilket råttent individ du er som våger hevde dine egne behov over allmennhetens.

Hva med den norske asylpolitikken, er den såkalt bærekraftig? Hvilken bærekraft bor i det å importere et veritabelt berg av mennesker hit til landet, for at disse skal konkurrere om allerede begrensede velferdsgoder? Disse asylantene kommer fra nøyaktig de samme landene som Norge (via Nato) har vært med på å bombe tilbake til steinalderen. Kriger vi i dag vet ble skapt på falske premisser, for å øke dominansen til den samme maktkabalen som står bak FNs forræderske bærekraftsmål. Det burde si seg selv at det ikke har noe for seg å ta inn hauger av mennesker hit til Norge, i all hovedsak menn i sin beste alder, for så å la resten av de krigsrammede gå for lut og kaldt vann i sine respektive hjemland. Det er ikke å – sitat – hjelpe de å bygge opp landet sitt igjen – sitat slutt. Her er en svært god grafisk representasjon av hvor feilslått denne asylpolitikken er:

 

Hegnar.no har regnet ut at dersom vi brukte asylpengene på de krigsrammede menneskene i de landene de kom fra, ville vi fått 10 ganger mer igjen for hver krone brukt. Pluss at pengene kunne kommet de virkelig trengende til gode, nemlig kvinner og barn. Det som skjer nå, er at vi tar inn i all hovedsak unge menn, som så må innkvarteres i alt fra asylboliger til høyfjellshotell for å greie ta unna hele mengden. Det er en sanseløs bruk av penger, men allikevel en type sløse-praksis vi ser i andre sammenhenger. Den norske regjeringen strør om seg med penger som en full sjømann. 

 

Vi importerer kriminalitet

Hvilke konsekvenser har det for norsk kultur å innvilge statsborgerskap og asyl for voldelige fundamentalister? Ja, for det følger nemlig med en betydelig prosentandel kriminelle i asylstrømmen. Disse individene danner typisk parallellsamfunn på siden av det norske storsamfunnet, hvor de jobber for at deres egen ideologi / religion skal være det eneste som rår grunnen. Det sier seg selv at dette er en direkte trussel mot asyl-landenes egen kultur.

Som jeg tidligere har skrevet, har politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Haugesund gått ut med tall som tegner et svært uheldig bilde av den norske asylpolitikken. Han undrer seg over at det er så forbudt å snakke om den store innvandringen fra andre kulturer og problemene dette medfører. Pettersen mener at det er høyst reelle grunner til å være skeptisk til den norske, liberale innvandringspolitikken. Han hevder å skjønne de som har fremmedfrykt.

Pettersen hevder at innvandrere har generelt betydelig større tilbøyelighet til å begå kriminelle handlinger. Han nevner bl.a. en undersøkelse fra Oslo som viser at 9 av 10 som blir dømt for vold mot barn har innvandrerbakgrunn. Og innvandrere utgjør en klar minoritet. Når det gjelder hans eget politidistrikt, sier han følgende:

I 2015 hadde undertegnede påtaleansvar for en rekke arrestanter med til sammen ca. 2.600 varetektsdøgn – 2.200 av disse døgnene var utenlandske menn.

At våre nye landsmenn har langt lavere terskel for å ty til kriminalitet, er hevet over diskusjon.

FrP politikeren Gry-Anette Rekanes Amundsen er blant de som våger å adressere den norske lydigheten ovenfor autoriteter og vårt knefall ovenfor myndighetene. Mer enn noen gang trenger vi den «tunge og ærlige samtalen» om den felles nord-europeiske innvandringsproblematikken. Det finnes ikke ett eneste land som har lyktes med liberal asylpolitikk, faktisk ikke ett eneste ett. Sosial nød og kriminelt kaos er fellesnevneren her.

Mange vil betegne Rekanes som høyreekstrem, men det er bare nok et eksempel på meningsløse karakteristikker som brukes for å dupere de som tør stikke nesa fram og peke på ubehagelige sannheter. Jeg vil si at hun absolutt har et poeng her – fra FrP sitt landsmøte i fjor:

 

Kall asylkonspirasjonen ved sitt rette navn

For mitt eget vedkommende er jeg HELT for at vi skal hjelpe mennesker i nød, bevares, men jeg er like opptatt av at vi skal kalle flyktningekonspirasjonen ved sitt rette navn. For norsk asylpolitikk dreier seg ikke om å redde mennesker i nød. Det er helt avgjørende at den vestlige krigsmaskinen og dens bakenforliggende krefter stoppes, slik at endeløse regimeskifte-kriger på falske premisser tar slutt.

Det er viktig at folk slutter å opptre som godhetsposører av frykt for å bli utpekt som rasist, og begynner å bli ærlige med hensyn til det som skjer. Kulturen og velstanden i de nord-europeiske landene er truet av en bedragersk asylpolitikk, intet mindre. Sverige er det levende eksempel på akkurat det. Etniske svensker emigrerer nå under paraolen om at «Sverige er ikke for svensker lengre».

Jeg bryr meg ikke om hva folk sier her: Noe er virkelig fundamentalt galt, og vi er vitne til et gigant-bedrag! 

underskrift_are_blaa

Innledende illustrasjon: Skjermdump fra opptak.

————————————
Hjelp å holde liv i oss.
Kiri og jeg forsøker å leve av bl.a. denne bloggen. Hvis du finner verdi i vår innsats og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du sende enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame