Av Are.

are_thmb_fin
Are

Som mange kanskje IKKE har fått med seg, står vi nå oppi et mulig veiskille av kritisk viktighet. Her står selve folkehelsa på spill! La meg forklare ved å skissere bakteppet i det følgende.

 

Norsk statsforvaltning er… den er…

Storkapitalen styrer vår nasjonale politikk, helsepolitikken ikke minst. Ordaket «money makes the world go ’round» er ikke fisket fra tom luft, men min erfaring er at de færreste vet hvor dypt dette egentlig stikker. Den norske statsforvaltningen er nede i lomma på storindustrien. Denne fusjonen av stat og industri er definert med et navn som jeg vil be dere smake litt på: det kalles nemlig fascisme! Norsk statsforvaltning er fascistisk, la det synke inn! Det samme er tilfelle for så og si alle andre stater vi liker å sammenligne oss med – pluss stater vi absolutt ikke liker å sammenligne oss med. De som enda ikke har sett og skjønt det jeg her sier, har sovet i timen. (Disse menneskene vil trolig også ta den kommende koronavaksinen, noe som trolig gjør at de må erfare svært begredelige konsekvenser).

 

death_by_medicine_fin
Kan skolemedisinen kalles helsevern?

Den feilslåtte skolemedisinen og det skolemedisinske offentlige helsevernet

Vårt offentlige helsevern er tuftet på den feilslåtte skolemedisinen, som i stor utstrekning kun bruker medisiner til å fjerne symptomer. De underliggende årsakene til sykdommer forblir urørt. I mange henseende skaper de symptomlindrende medisinene nye symptomer / sykdommer, noe som krever nye medisiner. Som vi skjønner er dette en ond spiral, men det er jo et fantastisk forretningskonsept for den pengesterke farmasøytiske industrien (legemiddelindustrien). Og nettopp dette er den harske realitet: Farmasøytisk industri er en forretningsdrift som vektlegger økonomisk inntjening mer enn hensynet til liv og helse(!) Akkurat dette har vi så mange bevis på, at man må ha bodd under en stein for å ha unngått å få det med seg. Ta bare det faktum at den skolemedisinske behandlingen som tilbys gjennom vårt offentlige helsevern er tredje-største årsak til at vi dør! Hvis man undersøker hvilke domfellelser og bøter denne industrien har gjort seg skyldig i, så skjønner man raskt at profitt har fokuset. Se f.eks. på denne saken, så vil du skjønne mer hva jeg sikter til. Saken er langtfra enestående.

Hvorfor vet ikke flere om den ekstreme graden av kriminalitet i legemiddelindustrien? Jo, fordi pengestrømmen fra både legemiddelindustrien og pressen møtes i toppen, og disse industriene verner om hverandres interesser. Beklemmende informasjon om legemiddelindustrien blir strypet hos de store mediehusene.

 

Regjering og industri forsøker nå å føre oss bak lyset med en kommende koronavaksine

Vår regjering er korrupt og forsøker nå å etterkomme ønskene til legemiddelindustrien og dens eiere. Vaksiner er en av de aller største melkekuene til legemiddelindustrien, og ønsket er nå å kunne slippe en helt ny type genteknologisk koronavaksine løs på hele befolkningen. Fram til nå har vi hatt et lovverk (bioteknologiloven og genteknologiloven) som har beskyttet oss mot denne type overgrep som nå forsøkes gjennomført. Men nå uthules disse lovene i tur og orden, og sammen med kriselovgivning (Koronaloven) kan det bety at en (mulig) kommende genteknologisk koronavaksine vil bli tvunget på hele befolkningen. I et slikt plott er det nemlig enorm fortjeneste å hente. Tvungen vaksinering betyr at staten mener å eie kroppen din og ikke du selv! 

Den (eller de) kommende koronavaksinen(e), hvor vaksinevarianten til foretaket Moderna er en av de heteste kandidatene, vil trolig bli en DNA-vaksine. Det fremmede DNAet (arvematerialet) i vaksinen vil kunne trenge helt inn i cellene våre og gjøre endringer på arvematerialet i cellene til den vaksinerte. Dette er noe Moderna selv vedgår her. Så kan man spørre om man i dag kjenner til konsekvensene av et slikt grunnleggende inngrep i vår menneskelige biologi? Nei! Vi gjør ikke det, og det er nettopp dette som er så alarmerende: Vi snakker her om et dypt inngrep i menneskelig biologi med liten kunnskap i bånn. Dette er en potensiell kruttblanding med minustegn foran.

Det de legger opp til her er et eksperiment som er like gigantisk som det er uetisk og uansvarlig. De som velger å ta denne vaksinen kan raskt oppleve konsekvenser i form av alvorlige, livslange autoimmune sykdommer (hvor kroppens immunforsvar angriper kroppen selv) og muligens noe enda verre.

 

Strategien til tospannet industri og regjering

For å kunne svekke dette viktige lovverket, har regjeringen igangsatt en fler-trinns prosess med en rekke tilhørende hastehøringer i Stortinget. Disse høringene har vært påtrengende underkommunisert, ikke minst fordi temaet her er skjellsettende viktig. Og denne underkommunikasjonen er noe som krever folkets oppmerksomhet i seg selv. Jeg kan bare fastslå at uten for mye publisitet, vil det bli lettere å banke gjennom denne graverende uthulingen av kritisk viktig norsk lovgivning. Neste hastehøring finner sted 18.08.2020, og den er lovstridig ut fra paragraf 9,10 og 13 i gjeldende genteknologilov. Denne hastehøringen finner du beskrevet her.

 

Bli med å motvirke eksperimenteringen på norsk befolkning – signér denne underskriftskampanjen

Vær snill å tegne deg på underskriftskampanjen mot det regjering og industri nå forsøker koke i stand ovenfor norsk befolkning. Underskriftene til alle som signerer vil bli satt på et protest-høringssvar som du kan lese her.

Og til slutt, her er underskriftskampanjen – KLIKK LENKEN OG UNDERSKRIV:

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Mvh
underskrift_are

——————————————————————————————————

Kiri og jeg bruker mye tid på denne bloggen og trenger støtte for å kunne holde det gående. Så hvis du finner verdi i innsatsen vår og vil støtte oss med en slant, blir vi glade. I så fall kan du sende enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame