Av Are

areVåre helsemyndigheter har trofast holdt liv i koronakrisen, på tross av erfaringen som lenge har vist at dette ikke er noen medisinsk krise. Norske myndigheters taskenspill i denne sammenheng har imidlertid muliggjort at flere legemiddelgiganter har kunnet rekke å produsere sin egen variant av koronavaksinen. Vaksiner er en meget lukrativ business, må vite.

Koronakrisen – en krise bygget på løse antakelser!

Det er verdt å merke seg at vi her snakker om et virus som ikke enda har blitt vitenskapelig påvist. Du leste riktig: Vi aner faktisk ikke om viruset eksisterer engang! Sjokkerende men sant.

En annen ting er at denne krisen er skapt basert på resultatene fra en notorisk upålitelig test, en såkalt PCR-test. Denne testen er slett ikke laget for diagnostisk bruk som dette. Testen vil produsere positivt resultat i 100% av tilfellene dersom man kjører tilstrekkelig mange replikasjonssykluser, og nettopp dette later til å ha blitt gjort. Som om ikke dette er nok, så kan denne testen overhode ikke brukes til å bestemme hvorvidt den (påstått) smittede faktisk har blitt syk av smitten. Vi har alle en viss mengde virus i kroppen til enhver tid, men såfremt ikke denne mengden virus blir for stor, forblir vi friske. Allikevel har mengder av mennesker med påvist koronasmitte blitt erklært død som følge av denne smitten. Det riktige ville trolig vært å si at de døde med korona, uten at viruset hadde gjort de syke på noen måte.

De absurde smitteverntiltakene

Som du skjønner, er hele krisen bygget på løse påstander. Og det er hva jeg vil kalle skandaløst! Spesielt siden «smitteverntiltakene» har tatt levebrødet fra hauger av mennesker verden over, og drevet de inn i en desperat situasjon. Hvor mange liv har gått tapt som følge av smitteverntiltakene, f.eks. i form av selvmord, depresjon, vold etc. Hvorfor er media helt tause når det kommer til skjebner som dette? Det ville jo vært journalistisk dynamitt, men nei… Stille som i graven. Hvem har beordret pressen til denne stillheten?

Det er også verdt å merke seg at koronaviruset (i den grad det eksisterer) i all hovedsak er farlig bare for gamle mennesker. De som er gammel og immunsvekket kan omkomme i forbindelse med en koronainfeksjon, ja, men da primært som følge av andre, underliggende sykdommer. Koronaviruset var bare dråpen som fikk begeret til å flyte over. På samme vis har gamle mennesker omkommet av en myriade av virustyper opp gjennom tidene, hvor de fint ville tålt samme type infeksjon i yngre alder. Trist, men dette har vært helt normalt i uminnelige tider. Nå har det imidlertid blitt gjort til en skandale dersom slike dødsfall er forbundet med koronainfeksjon. Hvem står bak denne psykologiske operasjonen denne hjernevasken av Jordas befolkning?

Tallenes tale er klar: Dette er ingen pandemi!

Men om vi allikevel legger disse upålitelige og med all sannsynlighet sterkt overdrevne koronadødstallene til grunn, er sannheten at vi i Norge har opplevd lavere dødelighet i befolkningen under koronakrisen sammenlignet samme periode f.eks. i fjor. Dødeligheten er på ingen måte heller overdreven om vi ser Europa under ett. Skyldes dette smitteverntiltakene? Trolig ikke. Dette virusets dødelighet var ekstremt overdrevet fra krisens første dag, og dette ble behendig brukt til å rettferdiggjøre en helt unødvendig korona-alarmberedskap ved sykehus verden over. Sykehusavdelinger ble nedbemannet som følge av den sterkt økte koronaberedskapen, men i ettertid må vi fastslå at disse koronasykehusene ble stående tilnærmet tomme(!) Sykehusene ble stående tomme over måneder, ettersom strømmen av koronapasienter aldri meldte seg.

Denne meningsløse koronaberedskapen gjorde bl.a. at titusener av kirurgiske operasjoner måtte utsettes her til lands. Hvor mange har omkommet som følge av utsatt medisinsk behandling? Og hvorfor er media helt tause om dette? Sykehus verden over har stått tilnærmet tomme, i «koronaberedskap»… Hvordan i all verden fikk dette lov til å skje? Hvem dro i trådene for å muliggjøre noe slikt? Og igjen: Hvor er media???!

Hele tiden under denne politiske — ikke medisinske krisens forløp har legemiddelgigantene jobbet med å hasteframstille en koronavaksine. Du vet, «fordi koronaviruset er så fryktelig farlig» noe vi positivt vet at ikke stemmer. Men selv om vi nå vet at koronaviruset (hvis det eksisterer) i all hovedsak er farlig kun for eldre personer, noe som har vært normalen for en myriade av virus siden tidenes morgen.

Det virkelig skumle her er at legemiddelindustrien har forsert viktige stadier i utviklingen av koronavaksinen, hvor bl.a. studier på dyr har blitt sløyfet. Under tidligere forsøk på å framstille en koronavaksine, viste det seg at de vaksinerte forsøksdyrene opplevde sterkt forverrede symptomer sammenlignet med uvaksinerte dyr da dyrene senere ble eksponert for smitten.

I utviklingen av denne nye koronavaksinen har legemiddelgigantene forsert uttestingen, det vil si at de blant annet har sløyfet dyrestudiene og gått rett på uttesting på mennesker. Når vi tar i betraktning at dette er en helt ny og hasardiøs vaksineteknologi, framstår dette som urovekkende hastverk. Her må vi også huske på at langtidsvirkninger av vaksinen overhode ikke er utført. (Dette er for øvrig tilfelle med vaksiner generelt, og er en skandale i seg selv). Hvilke sykdommer og lidelser vil bryte ut blant de vaksinerte etter som årene går? De som våger ta den, vil gi oss svaret på det…

Så er vaksinen kommet…

Flere legemiddelgiganter er nå klar med sin egen variant av koronavaksinen, hovedsaklig av typen mRNA. Dette er en genteknologisk vaksine, som man risikerer at kan endre de vaksinertes arvemateriale. Hvilke følger en slik grunnleggende inngripen i vår menneskelige biologi kan få, er det vel ingen som vet. Men faren for livslange autoimmunesykdommer er holdt fram som sannsynlig. Av mer konkret art foreligger det begrunnede bekymringer for at denne vaksinen kan gjøre kvinner sterile.

Dagbladet 27. desember 2020: Svein Andersen (67) ble første nordmann som fikk koronavaksinen

Men enda verre er det kanskje(?) at man risikerer å omkomme dersom man tar vaksinen. Det har forekommet flere dødsfall, og nå omkom en svenske av koronavaksinen til Pfizer/BioNTech. Det presiseres i media (f.eks. Dagbladet) at denne svensken hadde alvorlig underliggende sykdom, og at dødsfallet derfor ikke kan tilskrives vaksinen. Det kan selvfølgelig være sant at den omkomne hadde underliggende sykdommer som den primære dødsårsak, men det behøver slett ikke være sant heller. For denne industrien er tatt i å ljuge og fuske mer enn som godt er, noe som er veldokumentert i form av konkrete domfellelser og erfaring fra tidligere vaksinefadeser. Du kan være sikker på at Pfizer og BioNTech etter beste evne vil forsøke å feie dødsfall under teppet. Jeg har etter hvert blitt godt kjent med legemiddelgigantenes sanne natur.

30. desember: Dagbladet skriver om den omkomne svensken.

En annen ting er at legemiddelgigantene pleier teste vaksinene sine på mennesker med en allerede kartlagt, god helse. Så snart vaksinen er godkjent og blir markedsført, vil den imidlertid bli gitt også til mennesker med en langt mer sårbar helsetilstand. Og blir disse menneskene skadet, så har de små sjanser for å nå fram med eventuelt erstatningssøksmål. «Vaksinen ble jo grundig uttestet før den ble sluppet på markedet», ikke sant? Dette er nok et kriminelt aspekt ved vaksinene.

Informasjon om bivirkninger og dødsfall holdes tilbake

Helt nylig var vi vitne til at den amerikanske 30-årige sykepleieren Tiffany Dover fikk koronavaksinen på direktesendt TV. Dover besvimte noen minutter etter, og siden har det vært lite informasjon å oppdrive om tilstanden hennes. Spekulasjonene har gått om hvorvidt Dover døde noen timer etter besvimelsen. Her er en fyr som har undersøkt saken nærmere, og i det minste sannsynliggjør han at Dover faktisk døde — ved å vise til navnet hennes og hennes pårørende i en database over omkomne personer. Se video her, spesielt fra og med 5:57 og videre utover.

Karita Bekkemellem med dårlig skjulte trusler ovenfor de som ikke ønsker å ta vaksinen

Et annet element i agendaen for å få folk til å ta vaksinen er alle disse ikke-autentiske vaksinasjonene som sendes på fjernsyn. Leger, sykepleiere og personer som de fleste har tillit til står fram på tv-skjermen i det de får vaksinen satt. Men så er det hele bare skuespill, akkurat som her:

En sykepleier ved Mayo Clinic i USA får koronavaksinen… eller gjør hun egentlig det?

Det burde framgå av det jeg her har skrevet, at koronavaksinen i realiteten er et uttrykk for dyp kriminalitet. Man må rett og slett være enten gal eller svært uinformert for å ta denne ekstremt risikable vaksinen. Og aldri så lite autoritetstro, om jeg må få legge til.

Hold motet oppe – koronakrisen representerer overgangen til en bedre og lysere framtid

Bak denne kriminaliteten finner vi legemiddelindustrien og de oppkjøpte myndighetene / regjeringene rundt om på Jorda. Konsekvensen kan raskt bli at mange kan få helsa ødelagt av denne høyst eksperimentelle vaksinen. I den forbindelse vil jeg hevde at de komplett uansvarlige offentlige personene som har framsnakket og muliggjort frislipp av denne vaksinen må bli stilt til rette for den faren de utsetter det norske folk for. Jeg snakker her om slike som Karita Bekkemellem, Erna Solberg, Bent Høie, Espen Nakstad og en rekke andre, Dette er faktisk kriminalitet begått mot en hel befolkning, og en folkedomstol burde vært rett respons ovenfor disse.

På den lyse siden tror jeg at koronakrisen og bakenforliggende svindelen har evnet å vekke folk flest til realiteten. Så, ja, i et høyere perspektiv har koronakrisen vært nødvendig for denne folkeoppvåkningen vi nå befinner oss midt oppi. En oppvåkning som vil gjøre at folk finner sammen og setter ned foten ovenfor kreftene bak denne korrupte djevelskapen. La oss få det overstått — jeg ønsker siste fase i denne samfunnsomveltningen velkommen. Bring it on!!

————————–
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Dersom du setter pris på innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant via vipps til 98 23 03 77 eller via nettbank / Paypal ved å klikke HER. ELLER du kan handle i nettbutikken vår – gode og tankevekkende jule- og bursdagsgaver kan fås kjøpt HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame