Av Are.

are_thmb_fin
Are

I denne artikkelen tenker jeg å drøfte informasjon hentet fra to stødige varslere, nemlig Simon Parkes og Robert David Steele. Artikkelen dreier seg om det maktspillet som finner sted i USA nå, noe som vil få globale ringvirkninger slik vi aldri tidligere har sett det. Parkes og Steele er to analytikere som lenge har jobbet med å kartlegge årsakene til vår sivilisasjons problemer, og erfaringen viser at de begge har stått fram med presise analyser og profetier.   

Informasjonen jeg formidler her kommer hovedsaklig fra Simon Parkes. Sammen med Charilie Ward, Robert David Steele og en ukjent amerikaner hevder han være utpekt av Q til å tolke og spre informasjonen fra Q («Q-drops») ut til folket.

Hvem er Q?

Hvem er «Q»?

Q-bevegelsen startet rett etter John F. Kennedys død i 1963, og var i oppstarten en ren militær operasjon. Den gang bestod Q-teamet primært av 4 personer og en kvantum-computer, men hadde allikevel støtte fra 200 militære generaler. Det som kjennetegner en kvantum-computer, er at den opererer med lysets hastighet, og er i stand til å forutse hendelser i framtiden på en langt nøyaktigere måte enn det annen type kunstig intelligens kan. Da Q brukte denne datakraften i 2016-2017 for å undersøke forskjellige framtidige tidslinjer («alternative virkeligheter»), førte informasjonen til at Q besluttet å trappe opp innsatsen mot djupstaten. Basert på informasjonen som framkom, vedtok Q-teamet å skape et større nettverk med nøye utvalgte medlemmer. Det er dette nettverket som i dag kalles «anon».

I løpet av de siste årene har antall anons eller Q-teammedlemmer vokst. Alle anons blir først vurdert før de velges ut, ettersom det stilles betydelige krav til etterforsknings-ferdigheter. Øverst i Q-hiearkiet finnes det en person som overser hele virksomheten, og denne personen er det Simon Parkes kaller den virkelige Q. I denne forstand finnes det altså bare én Q, og de aller færreste i denne bevegelsen vet hvem dette er. Om det ikke allerede skulle være klart, så har altså Q-teamet et nært samarbeid med Trump-teamet, noe som gjør at Trump har bred støtte fra Jordas aller mektigste militære — det amerikanske. Og DET er noe djupstats-edderkoppene eller Illuminati er svært redde for. Trump uttalte da også den gang han inntok presidentstolen at han hadde 200 militære generaler i ryggen.

Da Trump overtok presidentembetet i 2016, hadde han et møte med en generalene tilknyttet Q-bevegelsen. Generalene klargjorde ovenfor Trump at djupstaten nå kunne bli tatt ned, og dette var noe Trump ble entusiastisk over. På det tidspunktet ville nedtakingen av den amerikanske djupstaten innebære at 70 prosent av den amerikanske regjeringen ville blitt domfelt og fengslet, mens denne andelen er betydelig høyere i dag.

Er Vatikanet og paven like uskyldig som det kan virke som…?

Partners in crime: Italia og Vatikanet!

Ifølge Parkes har deler av den italienske regjeringen samarbeidet med Vatikanet om å endre valgresultatet i USA i favør av Joe Biden. Dette ble gjort elektronisk via de såkalte Lenoardi-satellittene. Valg-informasjonen ble korrumpert fra satellittene og sendt ned til en bygning i Frankfurt. Mange husker kanskje at nettopp denne bygningen ble utsatt for et raid fra kreftene bak Q og Trump, hvor det dessverre omkom mennesker i tumultene som oppstod. Grunnen til at valgsvindelen ble utført via satellitt-kommunikasjon og ikke via kabler på bakkenivå, er at satellitt-kommunikasjon er mye mindre sporbar.

Parkes framholder det som ganske spesielt at NATO-landet Italia har vært med på denne typen infiltrasjon og svindel. Dette er noe man kunne forvente av land som Iran, Nord-Korea og Russland i en viss grad, men ikke av et NATO-land. Italias regjering, eller representanter fra den, skal etter avsløringen ha forsøkt å forhandle fram en løsning på dette dilemma. Italienerne foreslo at USA skulle presentere en dekkhistorie, hvor det ble gitt skinn av at satellittene hadde blitt hacket («infiltrert av utenforstående»). Dette samtykket Trump-administrasjonen til, men krevde til gjengjeld en rekke arrestasjoner. Italias statsminister er sagt å ha blitt arrestert i kjølvannet av denne episoden, og det spekuleres om paven også har blitt tatt.

En av grunnene til at Vatikanet er såpass involvert i dette, har noe å gjøre med Vatikan-banken. Flere av skurkene i denne historien (Obama, Clintons m.fl. ble nevnt), har nemlig gjemt unna enorme mengder penger i Vatikanets bank. Parkes nevner at 400 millioner dollar ble overført til Vatikan-banken i det Obama-administrasjonen var på vei ut. Disse pengene var ment å skulle bli brukt til å ødelegge for Donald Trump.

Det foregår et STORT spill på verdensscenen akkurat nå!

Stikk i strid med det kanskje mange tror, finnes Trumps fiender i begge de politiske leirene. Både blant republikanerne og demokratene finnes det korrupte mennesker som motarbeider Trump på illegale måter. MEN som nevnt har Trump støtte fra det amerikanske militæret, som definitivt IKKE vil ha Biden som sin øverst kommanderende. Presidentskapet til Biden kan nok djupstaten derfor skyte en hvit pil etter. Maktstrukturene rundt Biden er i fritt fall nå. Det skal dog sies at djupstaten, eller «Illuminati», slår godt tilbake, ettersom de vet at det er enten dem eller Trump. De vet godt at de må greie forhindre at Trump blir president for enda en periode, for hvis ikke er de ferdige.

Mange Trump-tilhengere har hengt med nebbet i det siste, og de har hatt grunner til det. I alle fall tilsynelatende. Presidenten har nemlig stått fram som en slagen mann, hvor han lovte at overføringen av makten til Biden skulle skje sømløst og uten drama. Men dette var bare spill for galleriet. Trump og Q har jobbet iherdig med å frambringe juridisk evidens for alt taskenspill mot ham, og Q/Trump har i realiteten seieren i sin hule hånd. MYE vil gå med i dragsuget når Illuminati ligger slagen igjen på bakken. Da vil de ekstremt korrupte bankene og det tilhørende pengesystemet opphøre å eksistere. Måten penger i dag skapes og sirkuleres på vil bli endret radikalt. Etter endringen vil ikke pengesystemet lengre være selve slangehodet i undertrykkingen av Jordas befolkning. Tvert imot vil vi få frihet fra det moderne slaveriet, hvor pengesystemet og bankene har utgjort selve aksen som all djevelskapen har blitt spunnet ut fra.

Parkes hevder at denne opprenskningen i pengesystemet vil medføre at USA går tilbake til gullstandarden — en standard som Nixon-administrasjonen opphevet i 1971. Da John F. Kennedy forsøkte å gjeninnføre gullstandarden i 1963, ble dette hans bane. Dette hevder altså Parkes, skjønt det var nok snakk om å forankre dollaren i sølv, ikke gull. JFK forsøkte å ta makthegemoniet fra den privateide amerikanske banken The Fed, ved å la staten utstede penger istedenfor at The Fed gjorde det og deretter lånte disse pengene til staten med renter. Men man legger seg ikke ut med bankmafiaen uten at det får konsekvenser, noe Kennedy fikk erfare. Så får vi håpe at Trump greier det Kennedy ikke greide, og legger ned The Fed. Illuminati-pakkets makt bygger på nemlig på, nettopp, The Fed og banksystemet for øvrig. Vi har ventet lenge på at dagens pengesystem skal bli avskaffet, og nå tror jeg faktisk det skjer!

Robert David Steele refererer fra en samtale han hadde ved middagsbordet

Til slutt vil jeg bare legge til noe stoff fra den tidligere CIA-agenten Robert David Steele, som i dag framstår som en varsler med stor pondus. I likhet med Parkes har også Steele svært kvalifiserte kilder til sine påstander. Her hevder Steele å ha spist middag med en av sine kilder, Juan o Savin (ikke hans egentlige navn), og under middagen fikk han et knippe oppsiktsvekkende opplysninger. Basert på det han fikk vite, forteller han blant annet at vi ikke vil få oppleve at verken Trump eller Biden blir innsatt som president den 20. januar. Ifølge Steele og hans informant kan det bli et «mellomspill» som vil vare fram til 1. april, før den kommende presidenten blir innsatt.

Under Steeles kunngjøring dukker også temaet John F. Kennedy Jr. opp. Seriøse kilder hevder at flykrasj-døden til president-sønnen i 1999 er oppdiktet, og at han fortsatt er i live. Det hevdes også at J. F. Kennedy Jr. er høyt oppe i Q-hierarkiet, ja faktisk så høyt du kan komme, og at han derfor er selveste Q. Flere kilder hevder også at J. F. Kennedy Jr. er tiltenkt rollen som visepresident under Trump, skjønt dette benektet Steeles informant. Steele snakket videre om en kommende nødkringkasting fra president Trump, og at alle nyhetskanaler som nektet å sende denne ville måtte stå juridisk til rette for det. Under denne sendingen vil det framgå at massemedia vil bli tatt ned.

Under middagen ble det også snakket om Web 3.0, også kalt Semantisk nett av Internetts skaper, Tim Berners-Lee. Skal vi få oppleve tilblivelsen av et nytt Internett også i kjølvannet av det forestående maktskiftet på planeten? Kjennetegn for den «anarkistiske» arvtageren til dagens Internett er større transparens og frihet, samt et langt mer omfattende samarbeid mellom brukerne vil bli muliggjort.

Sluttspillet skjer nå, så sørg for å delta!

Nedtakingen av djupstatsmakten hele tiden vært forberedt under de fire årene Trump har sittet i presidentstolen. Sammen med Q-teamet har Trump forberedt fengslingen av de nåværende, korrupte djupstats-regjeringsmedlemmene. De nye og hederlige kandidatene som skal overta disse regjeringspostene er allerede utpekt og klare til innsats. Slik sett er det lagt til rette for en mest mulig sømløs maktomvelting. Og det minner meg på: Hvis Trump og hans medspillere lykkes i å velte makthegemoniet til Illuminati-pakket, hva vil da skje med koronakrisen? Dette er jo ingen medisinsk krise, men et rent Illuminati-påfunn. Vil vi kunne oppleve at dette overgrepet mot Jordas befolkning opphører? I så fall, vil Høie, Nakstad, Solberg med flere bli stilt til rette for sitt taskenspill? Akkurat dette er vel mye opp til befolkningen å avgjøre, vil jeg tro. Vel, det er virkelig spennende dager vi nå går i møte…

Alt dette tatt i betraktning vil jeg si at det er viktig med personlig initiativ fra slike som meg og deg nå. Folk må nå legge passivitet tilside og slutte å feste ALL sin lit til enda en frelser. Det gjelder selv om frelseren denne gang heter Donald Trump, og framstår som mer troverdig enn sine forgjengere. Selv har jeg absolutt sympati for Trump, MEN det er likefullt kritisk viktig at hver og en av oss plukker opp hansken og tar personlig ansvar nå. Både for oss selv og situasjonen vi står oppi. Vi må alle gjøre vår egen personlige innsats med selvutvikling, og i tillegg gjøre noe aktivt for at det gamle maktsystemet endelig skal kollapse. Et godt initiativ i så måte kan være noe så enkelt som å fortelle sannheten til hverandre. Det er langt vanskeligere enn man skulle tro, pluss at det er både en god begynnelse og helt nødvendig. Massiv løgn har vært en helt sentral faktor i Illuminatis makabre lek med menneskeheten. Jeg vil også nevne at sivil ulydighet nærmest har blitt en nødvendighet i dag, ettersom juss og etikk forbløffende ofte IKKE stemmer overens. Vær modig og gjør det etisk riktige. Alltid! Når folk flest handler slik, skaper vi et ekte samfunn.

Skaff deg og familien brensel og matforråd for to-tre uker, og spenn fast sikkerhetsbeltene for det som skal skje de nærmeste dagene. Glem Biden! Han blir ALDRI innsatt som president, jeg våger faktisk den påstanden. Om den neste presidenten blir Trump, nåværende visepresident Mike Pence eller en annen, se det vet jeg ikke. Men jeg mener å vite at «tinnfoliehattene» har hatt rett med hensyn til situasjonen. Vi konspirasjonsteoretikere vil snart stå fram som realister, og alle som har brukt «bah, konspirasjonsteori» som et motargument vil måtte spise hatten!

Vær munter. Dette er en gledens tid!

Kilde: Simon Parkes
Hovedillustrasjon: DonkeyHotey, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Q-illustrasjon:  RootOfAllLight, CC0, via Wikimedia Commons
————————–
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Dersom du setter pris på innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant via vipps til 98 23 03 77 eller via nettbank / Paypal ved å klikke HER. ELLER du kan handle i nettbutikken vår – gode og tankevekkende jule- og bursdagsgaver kan fås kjøpt HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame