Konspirasjoner Politikk

Slapp av, Trump har full kontroll. Alt går etter planen.

Har Trump resignert eller har han full kontroll over situasjonen med alt valgfusk og mer...? IVil Joe Biden bli innsatt som ny president den 20. januar? I denne artikkelen tar jeg for meg litt mer om akkurat det der...

Av Are.

are_thmb_fin
Are

I denne artikkelen tenker jeg å drøfte informasjon hentet fra to stødige varslere, nemlig Simon Parkes og Robert David Steele. Artikkelen dreier seg om det maktspillet som finner sted i USA nå, noe som vil få globale ringvirkninger slik vi aldri tidligere har sett det. Parkes og Steele er to analytikere som lenge har jobbet med å kartlegge årsakene til vår sivilisasjons problemer, og erfaringen viser at de begge har stått fram med presise analyser og profetier.   

Informasjonen jeg formidler her kommer hovedsaklig fra Simon Parkes. Sammen med Charilie Ward, Robert David Steele og en ukjent amerikaner hevder han være utpekt av Q til å tolke og spre informasjonen fra Q («Q-drops») ut til folket.

Hvem er Q?

Hvem er «Q»?

Q-bevegelsen startet rett etter John F. Kennedys død i 1963, og var i oppstarten en ren militær operasjon. Den gang bestod Q-teamet primært av 4 personer og en kvantum-computer, men hadde allikevel støtte fra 200 militære generaler. Det som kjennetegner en kvantum-computer, er at den opererer med lysets hastighet, og er i stand til å forutse hendelser i framtiden på en langt nøyaktigere måte enn det annen type kunstig intelligens kan. Da Q brukte denne datakraften i 2016-2017 for å undersøke forskjellige framtidige tidslinjer («alternative virkeligheter»), førte informasjonen til at Q besluttet å trappe opp innsatsen mot djupstaten. Basert på informasjonen som framkom, vedtok Q-teamet å skape et større nettverk med nøye utvalgte medlemmer. Det er dette nettverket som i dag kalles «anon».

I løpet av de siste årene har antall anons eller Q-teammedlemmer vokst. Alle anons blir først vurdert før de velges ut, ettersom det stilles betydelige krav til etterforsknings-ferdigheter. Øverst i Q-hiearkiet finnes det en person som overser hele virksomheten, og denne personen er det Simon Parkes kaller den virkelige Q. I denne forstand finnes det altså bare én Q, og de aller færreste i denne bevegelsen vet hvem dette er. Om det ikke allerede skulle være klart, så har altså Q-teamet et nært samarbeid med Trump-teamet, noe som gjør at Trump har bred støtte fra Jordas aller mektigste militære — det amerikanske. Og DET er noe djupstats-edderkoppene eller Illuminati er svært redde for. Trump uttalte da også den gang han inntok presidentstolen at han hadde 200 militære generaler i ryggen.

Da Trump overtok presidentembetet i 2016, hadde han et møte med en generalene tilknyttet Q-bevegelsen. Generalene klargjorde ovenfor Trump at djupstaten nå kunne bli tatt ned, og dette var noe Trump ble entusiastisk over. På det tidspunktet ville nedtakingen av den amerikanske djupstaten innebære at 70 prosent av den amerikanske regjeringen ville blitt domfelt og fengslet, mens denne andelen er betydelig høyere i dag.

Er Vatikanet og paven like uskyldig som det kan virke som…?

Partners in crime: Italia og Vatikanet!

Ifølge Parkes har deler av den italienske regjeringen samarbeidet med Vatikanet om å endre valgresultatet i USA i favør av Joe Biden. Dette ble gjort elektronisk via de såkalte Lenoardi-satellittene. Valg-informasjonen ble korrumpert fra satellittene og sendt ned til en bygning i Frankfurt. Mange husker kanskje at nettopp denne bygningen ble utsatt for et raid fra kreftene bak Q og Trump, hvor det dessverre omkom mennesker i tumultene som oppstod. Grunnen til at valgsvindelen ble utført via satellitt-kommunikasjon og ikke via kabler på bakkenivå, er at satellitt-kommunikasjon er mye mindre sporbar.

Parkes framholder det som ganske spesielt at NATO-landet Italia har vært med på denne typen infiltrasjon og svindel. Dette er noe man kunne forvente av land som Iran, Nord-Korea og Russland i en viss grad, men ikke av et NATO-land. Italias regjering, eller representanter fra den, skal etter avsløringen ha forsøkt å forhandle fram en løsning på dette dilemma. Italienerne foreslo at USA skulle presentere en dekkhistorie, hvor det ble gitt skinn av at satellittene hadde blitt hacket («infiltrert av utenforstående»). Dette samtykket Trump-administrasjonen til, men krevde til gjengjeld en rekke arrestasjoner. Italias statsminister er sagt å ha blitt arrestert i kjølvannet av denne episoden, og det spekuleres om paven også har blitt tatt.

En av grunnene til at Vatikanet er såpass involvert i dette, har noe å gjøre med Vatikan-banken. Flere av skurkene i denne historien (Obama, Clintons m.fl. ble nevnt), har nemlig gjemt unna enorme mengder penger i Vatikanets bank. Parkes nevner at 400 millioner dollar ble overført til Vatikan-banken i det Obama-administrasjonen var på vei ut. Disse pengene var ment å skulle bli brukt til å ødelegge for Donald Trump.

Det foregår et STORT spill på verdensscenen akkurat nå!

Stikk i strid med det kanskje mange tror, finnes Trumps fiender i begge de politiske leirene. Både blant republikanerne og demokratene finnes det korrupte mennesker som motarbeider Trump på illegale måter. MEN som nevnt har Trump støtte fra det amerikanske militæret, som definitivt IKKE vil ha Biden som sin øverst kommanderende. Presidentskapet til Biden kan nok djupstaten derfor skyte en hvit pil etter. Maktstrukturene rundt Biden er i fritt fall nå. Det skal dog sies at djupstaten, eller «Illuminati», slår godt tilbake, ettersom de vet at det er enten dem eller Trump. De vet godt at de må greie forhindre at Trump blir president for enda en periode, for hvis ikke er de ferdige.

Mange Trump-tilhengere har hengt med nebbet i det siste, og de har hatt grunner til det. I alle fall tilsynelatende. Presidenten har nemlig stått fram som en slagen mann, hvor han lovte at overføringen av makten til Biden skulle skje sømløst og uten drama. Men dette var bare spill for galleriet. Trump og Q har jobbet iherdig med å frambringe juridisk evidens for alt taskenspill mot ham, og Q/Trump har i realiteten seieren i sin hule hånd. MYE vil gå med i dragsuget når Illuminati ligger slagen igjen på bakken. Da vil de ekstremt korrupte bankene og det tilhørende pengesystemet opphøre å eksistere. Måten penger i dag skapes og sirkuleres på vil bli endret radikalt. Etter endringen vil ikke pengesystemet lengre være selve slangehodet i undertrykkingen av Jordas befolkning. Tvert imot vil vi få frihet fra det moderne slaveriet, hvor pengesystemet og bankene har utgjort selve aksen som all djevelskapen har blitt spunnet ut fra.

Parkes hevder at denne opprenskningen i pengesystemet vil medføre at USA går tilbake til gullstandarden — en standard som Nixon-administrasjonen opphevet i 1971. Da John F. Kennedy forsøkte å gjeninnføre gullstandarden i 1963, ble dette hans bane. Dette hevder altså Parkes, skjønt det var nok snakk om å forankre dollaren i sølv, ikke gull. JFK forsøkte å ta makthegemoniet fra den privateide amerikanske banken The Fed, ved å la staten utstede penger istedenfor at The Fed gjorde det og deretter lånte disse pengene til staten med renter. Men man legger seg ikke ut med bankmafiaen uten at det får konsekvenser, noe Kennedy fikk erfare. Så får vi håpe at Trump greier det Kennedy ikke greide, og legger ned The Fed. Illuminati-pakkets makt bygger på nemlig på, nettopp, The Fed og banksystemet for øvrig. Vi har ventet lenge på at dagens pengesystem skal bli avskaffet, og nå tror jeg faktisk det skjer!

Robert David Steele refererer fra en samtale han hadde ved middagsbordet

Til slutt vil jeg bare legge til noe stoff fra den tidligere CIA-agenten Robert David Steele, som i dag framstår som en varsler med stor pondus. I likhet med Parkes har også Steele svært kvalifiserte kilder til sine påstander. Her hevder Steele å ha spist middag med en av sine kilder, Juan o Savin (ikke hans egentlige navn), og under middagen fikk han et knippe oppsiktsvekkende opplysninger. Basert på det han fikk vite, forteller han blant annet at vi ikke vil få oppleve at verken Trump eller Biden blir innsatt som president den 20. januar. Ifølge Steele og hans informant kan det bli et «mellomspill» som vil vare fram til 1. april, før den kommende presidenten blir innsatt.

Under Steeles kunngjøring dukker også temaet John F. Kennedy Jr. opp. Seriøse kilder hevder at flykrasj-døden til president-sønnen i 1999 er oppdiktet, og at han fortsatt er i live. Det hevdes også at J. F. Kennedy Jr. er høyt oppe i Q-hierarkiet, ja faktisk så høyt du kan komme, og at han derfor er selveste Q. Flere kilder hevder også at J. F. Kennedy Jr. er tiltenkt rollen som visepresident under Trump, skjønt dette benektet Steeles informant. Steele snakket videre om en kommende nødkringkasting fra president Trump, og at alle nyhetskanaler som nektet å sende denne ville måtte stå juridisk til rette for det. Under denne sendingen vil det framgå at massemedia vil bli tatt ned.

Under middagen ble det også snakket om Web 3.0, også kalt Semantisk nett av Internetts skaper, Tim Berners-Lee. Skal vi få oppleve tilblivelsen av et nytt Internett også i kjølvannet av det forestående maktskiftet på planeten? Kjennetegn for den «anarkistiske» arvtageren til dagens Internett er større transparens og frihet, samt et langt mer omfattende samarbeid mellom brukerne vil bli muliggjort.

Sluttspillet skjer nå, så sørg for å delta!

Nedtakingen av djupstatsmakten hele tiden vært forberedt under de fire årene Trump har sittet i presidentstolen. Sammen med Q-teamet har Trump forberedt fengslingen av de nåværende, korrupte djupstats-regjeringsmedlemmene. De nye og hederlige kandidatene som skal overta disse regjeringspostene er allerede utpekt og klare til innsats. Slik sett er det lagt til rette for en mest mulig sømløs maktomvelting. Og det minner meg på: Hvis Trump og hans medspillere lykkes i å velte makthegemoniet til Illuminati-pakket, hva vil da skje med koronakrisen? Dette er jo ingen medisinsk krise, men et rent Illuminati-påfunn. Vil vi kunne oppleve at dette overgrepet mot Jordas befolkning opphører? I så fall, vil Høie, Nakstad, Solberg med flere bli stilt til rette for sitt taskenspill? Akkurat dette er vel mye opp til befolkningen å avgjøre, vil jeg tro. Vel, det er virkelig spennende dager vi nå går i møte…

Alt dette tatt i betraktning vil jeg si at det er viktig med personlig initiativ fra slike som meg og deg nå. Folk må nå legge passivitet tilside og slutte å feste ALL sin lit til enda en frelser. Det gjelder selv om frelseren denne gang heter Donald Trump, og framstår som mer troverdig enn sine forgjengere. Selv har jeg absolutt sympati for Trump, MEN det er likefullt kritisk viktig at hver og en av oss plukker opp hansken og tar personlig ansvar nå. Både for oss selv og situasjonen vi står oppi. Vi må alle gjøre vår egen personlige innsats med selvutvikling, og i tillegg gjøre noe aktivt for at det gamle maktsystemet endelig skal kollapse. Et godt initiativ i så måte kan være noe så enkelt som å fortelle sannheten til hverandre. Det er langt vanskeligere enn man skulle tro, pluss at det er både en god begynnelse og helt nødvendig. Massiv løgn har vært en helt sentral faktor i Illuminatis makabre lek med menneskeheten. Jeg vil også nevne at sivil ulydighet nærmest har blitt en nødvendighet i dag, ettersom juss og etikk forbløffende ofte IKKE stemmer overens. Vær modig og gjør det etisk riktige. Alltid! Når folk flest handler slik, skaper vi et ekte samfunn.

Skaff deg og familien brensel og matforråd for to-tre uker, og spenn fast sikkerhetsbeltene for det som skal skje de nærmeste dagene. Glem Biden! Han blir ALDRI innsatt som president, jeg våger faktisk den påstanden. Om den neste presidenten blir Trump, nåværende visepresident Mike Pence eller en annen, se det vet jeg ikke. Men jeg mener å vite at «tinnfoliehattene» har hatt rett med hensyn til situasjonen. Vi konspirasjonsteoretikere vil snart stå fram som realister, og alle som har brukt «bah, konspirasjonsteori» som et motargument vil måtte spise hatten!

Vær munter. Dette er en gledens tid!

Kilde: Simon Parkes
Hovedillustrasjon: DonkeyHotey, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Q-illustrasjon:  RootOfAllLight, CC0, via Wikimedia Commons
————————–
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Dersom du setter pris på innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant via vipps til 98 23 03 77 eller via nettbank / Paypal ved å klikke HER. ELLER du kan handle i nettbutikken vår – gode og tankevekkende jule- og bursdagsgaver kan fås kjøpt HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

12 kommentarer på “Slapp av, Trump har full kontroll. Alt går etter planen.

 1. anders pedersen

  Q eller Trump har i mellomtiden tatt livet av 300.000 amerikanere samt bidratt til hurtigutbygging av 5G som er direkte skadelig for mennesket. Skal vi ikke balansere litt?

  Liker

  • Hvem er de 300000 Anders? Når det gjelder G5, Starlink, plus et par andre kommende globale sattelittprosjekter så er det nok et varsku om dataljovervåking ønskes gjennomført. Trump gjorde mye ifm Chinesisk posisjon i den saken. En må gjerne spørre seg hvorfor han ikke klarte stoppe vaksineflommen, 5G, det som blir kalt ‘pandemien’ osv. Kanskje du Anders burde prøvd deg en dag i «det hvite hus»?

   Liker

   • anders pedersen

    de 300.000 som helsepersonell myrdet ifjor ved sykehus og som fortsetter. Hvorfor gjorde ikke Trump noe?

    Liker

   • Tenk litt i dybden over det du nettopp sa..

    Liker

   • anders pedersen

    Fortell meg du!

    Liker

   • Jeg anser deg som intelligent nok til å klare og forklare de ulike nyansene i ditt eget utsagn.

    Liker

   • anders pedersen

    Trump har ingen reell makt men er bare en brikke i det store spillet. Han retter seg nå etter instrukser etter hvem det enn kan väre for å berge livet. Det verste gjenstår enda fordi folk trenger å våkne opp i enda större grad. Informasjonen som jeg har er at når folk virkelig opplever fortvilelsen, redselen og panikken så vil de massivt rope om hjelp ifra Kristus og först da vil redningen komme fordi flest mulig av Jordens befolkning vil ha åpnet dörene og akseptert at Kristus er den eneste som kan redde oss. Jeg forstår det slik at det her er snakk om en kritisk masse som må nåes for at dette skal skje. Den barnslige oppfatningen om at Trump skal redde oss er hinsides enhver fornuft. Trump er blitt analysert av verdens mest kompetente for å väre litt bedre enn en massemorder. Og bevisene har vi jo gjennom de 300.000 som han har hjulpet til med å myrde.

    Liker

   • Du har rett i at det ikke er Donald Trump som har byrden med å frelse verden alene. Det spennende np er at det har blitt noen 100 millioner nye Donald Trumpere, og som du jo sikker vet så starter enhver revolusjon i hjertene på folk, ikke hos èn person ved et skrivebord.

    Liker

 2. Monika Rudi Reffhaug

  Hei Det dere skriver er fantastisk interessant. Som kristen sier jeg bare» ja og amen». Vi og mange profeter vet – og det er vår Gud som styrer ståket, og han gir ikke ære til noe menneske. Vi vet at Trump er innsatt av Gud. Derfor er også helvete løs. Det er en ekstrem kamp mellom lyset og mørkets krefter i disse dager. Satan vil ikke miste grepet – men det gjør han i denne saken. Hvis dere er kjent i Bibelen, så minner det som skjer nå om historien i Esters bok. Hvor henens onkel Mordekai og jødene er hatet og forfulgt av en Haman. Han hadde til og med laget en galge å utsiden av byen som han ville hende Mordekai i – og endte opp i den selv. https://www.nlm.no/arbeid-i-norge/nlm-ung/ressurser/spoton/andakter/kvinner-i-bibelen/ester/

  Og så nå når jeg leser innlegget, blir dette enda mer «virkelig» Det er ikke hvem om helst jeg kan sende innlegget videre til. Det er så mange som er blitt hjernevasket disse 5 årene om Trump ( ikke bare om han, alt annet også som fake news dytter inn i folk) Norske nyheter har jeg ikke sett på siden oktober ( knapt da også)

  Samtidig så må en være årvåken for det er flust av konspiranter – også i de kristne leirene.

  Stå på djerve krigere!

  Må Guds fred, visdom og velsignelse følge dere!

  Vennlig hilsen Monika – Hokksund

  Likt av 1 person

 3. anders pedersen

  Det skal komme mange falske profeter henimot endetidene.
  Noen 100 millioner til som forföres og drives imot stupet gjennom Trump.
  Skrekk og gru!
  Her du all informasjon du trenger: (den sanne oppvåkning henimot Universet)
  http://www.christsway.co.za

  Liker

 4. Herr Pedersen , Dette er vell litt langt over kanten av fantasifulle tolkninger av sanheten og virkelighetsforankringen.
  Mvh Adele 🩸♾🃏

  Liker

  • anders pedersen

   Les lenken som jeg sendte så vil du forstå. Likevel forstår ikke de fleste men gjör et forsök ihverfall og gi ikke opp i förste omgang. Belönningen er enorm.

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: