Av Are.

are_thmb_fin
Are

I NRK-programmet «Dagsnytt 18» sist torsdag kunne vi overvære en disputt mellom helseminister Bent Høie og Mette Kalager, lege og professor ved Oslo Universitetssykehus. Kalager konfronterte Høie med spørsmål som Høie ikke hadde noe svar på. Dette gjorde at han måtte ty til en politikers plan B, nemlig å holde på ordet og snakke masse uten egentlig å si noe som helst. Det er bare det at Høie ikke er smart nok til å unngå selvmotsigelser, og alle selvmotsigelsene hans fikk etterhvert et parodisk skjær over seg. Kalager ble stående tilbake hoderystende, tydelig frustrert over Høies tåkeprat. For et våkent publikum var det tydelig at keiser Høie stod der uten klær.

Høie innledet sendingen med en langtekkelig tirade, hvor han som vanlig fokuserte énsidig på smittespredningen. I min forrige artikkel tok jeg for meg årsaken til at ledende politikere hele tiden snakker om antall smittetilfeller. De skyr å sette fokus på det viktige og riktige i denne sammenheng, nemlig i hvilken grad folk blir syke og dør av dette viruset. Da Kalager omsider kom til ordet, forklarte hun at smittevernsstrategier går ut på å veie fordeler opp mot ulemper. Hun fortsatte med å be Høie redegjøre for regjeringens kartlegging av ulempene ved lockdown-politikken. For, som hun sa, var dette opplysninger som hun ikke hadde greid å oppdrive noe sted.

Høie svarte ved å si at disse opplysningene lå fritt tilgjengelig ute på nett, på regjeringen.no, helsenorge.no og folkehelseinstituttets sider. Kalager responderte som følger:
– Det stemmer ikke! Jeg har ikke sett disse tallene, og ikke kom og si at det er fordi jeg ikke kan lese! Disse avveiningene foreligger ikke. Hvis vi tar skolestengning, hvor mange liv har du spart? Hvor mange sykehusinnleggelser har du forhindret? Hvor mye lidelse har du på rødt nivå, for eksempel depresjoner, selvskading, oppsøking av psykiatri? Hva er tallene, Høie? Hvis tallene eksisterer, så har du sikkert en hukommelse rundt det…

Etter enda en god porsjon intetsigende prat fra Høie, innrømte han at disse tallene ikke eksisterer. Programleder bryter så inn og spør Høie om hvordan man kan evaluere en smittevernstrategi når ulempene ikke er kartlagt. Høie svarte:
– Det er faktisk det motsatte som er tilfelle. Vi har de beste beskrivelsene av de negative konsekvensene av tiltakene! Her har vi faktisk mye bedre kunnskapsgrunnlag enn når det gjelder effektene av tiltakene mot smittespredning. Det jeg ønsker meg framover, er at vi etablerer kunnskapssystemer som gir oss kunnskaper om hvilken effekt tiltakene har på smittespredningen. De negative effektene av tiltakene er veldig grundig beskrevet.

Hæææ? La meg se nå: Høie innrømmer her først at de ikke har kvantifisert de negative effektene av nedstengingen. Regjeringen har ingen tall å gå utfra her. Rett etterpå påstår han i fullt alvor at de har «de beste beskrivelsene av de negative konsekvensene av tiltakene»(!!!) Her har vi et klassisk eksempel på «double speak», eller på godt norsk: dobbeltsnakk. I én og samme replikk. Først sier Høie at de mangler oversikt over de negative effektene ved lockdown-politikken, for rett etter å si det stikk motsatte. Det betyr at Høie står og lyver foran åpent kamera!

Kalager bestridte at Høie og regjeringen sitter på konkrete tall som kvantifiserer lockdown-ulempene, og responderte hoderystende ved å be Høie konkretisere. Hun ba om tall på hvor mange sykehusinnleggelser regjeringen hadde spart med sine valg. Dette kunne selvfølgelig ikke Høie svare på, da han nylig hadde innrømmet at disse tallene ikke eksisterte. Allikevel, etter å ha trukket pusten, gjentok han at de vet veldig mye om de negative konsekvensene.

Så fortsatte Høie å messe mer om smitte, smitte, smitte, for til slutt å hevde at regjeringen faktisk sitter på tallene vedrørende de negative konsekvensene. Når Kalager nok en gang ba ham konkretisere, falt han tilbake på sitt gamle standpunkt og sa at tallene ikke eksisterer allikevel…(!) Hv-hva??? Basert på kroppsspråk og mimikk virket det ikke som om Høie var rusa der han stod, men på praten å bedømme var det mye som talte for det.

Denne sendingen er jo nesten for utrolig… Den mengden tåkeprat og selvmotsigelser som slapp ut av Høies munn i løpet av 12 minutter, må være foreløpig rekord for en norsk politiker. Og det sier litt. Høie forsøkte tappert å følge strategien fra «politiker-skolen»; han holdt lenge på ordet, framstille uvesentligheter som relevante, og slik settt tværet ut den avsatte tiden. Normalt er dobbeltsnakk noe man bør holde seg unna under én og samme debatt, men her blemmet Høie behørig. Trolig fordi han ikke kunne annet. Han satt rett og slett fast, da han motsa seg selv gang på gang. Her manglet bare en rød klovnenese. Han forsøkte tappert å dekke til de statlige bedragene i forbindelse med koronakrisen, men feilet.

En av de aller viktige arbeidsstillingene her til lands er bekledt med en som ikke har noen som helst formell utdannelse i faget. Merkelig…? (Illustrasjon: Are).

Til slutt vil jeg si dette: Hvis Høie midt oppi alt dobbeltsnakket virkelig mener at regjeringen har hatt god oversikt over de negative konsekvensene, så må det bety at regjeringen lenge har visst hvilke katastrofale konsekvenser disse tiltakene ville få. Det betyr i så fall at Høie og resten av herskerpakket har kjørt en hel nasjon økonomisk og sosialt i grøfta som følge av noe som kan sammenlignes med en influensa! Dette er gjort med viten og vilje. Hva med alle tilfeller av depresjon, selvmord, splittede kjernefamilier, vold og kriminalitet generelt? Hva med alle småbedrifter som nå er konkurs? Hvorfor har ikke disse tallene blitt kartlagt? (Eller ER de egentlig kartlagt, bare at regjeringen holder det hemmelig for øvrigheten? Jeg mener, det foreligger jo allerede et vedtak om 60 års hemmelighold av regjeringens disposisjoner i forbindelse med, nettopp, lockdown-politikken.) Hva med den ekstreme uthulingen av statskassa som smitteverntiltakene har medført? Og hvor er «den fjerde statsmakt», pressen, midt oppi alt dette? Hvorfor i all verden skriver ikke avisene noe som helst om de alle de rammede nordmenns triste skjebner?

På den annen side, hvis regjeringen virkelig IKKE hadde utredet negative konsekvenser av lockdown-politikken på forhånd, betyr det at tiltakene ble besluttet på et ikke-eksisterende grunnlag. I så fall er det en skandale som burde tilsi at regjeringen tredde av med umiddelbar virkning. Men uansett hva som var tilfelle her —hemmelighold eller forsømmelse — burde regjeringen avsettes som følge av den katastrofen den har ført nasjonen ut i. Dette er et dypt kriminelt anliggende!

Jeg kan godt skjønne at Høie nødig vil snakke om tall vedrørende ulempene ved regjeringens koronapolitikk. Hvis disse tallene kom på bordet, ville han og resten av kjeltringene i regjeringen miste alt alibi til å kunne fortsette denne kneblingen av befolkningen. En knebling forkledt som smitteverntiltak. Men disse forbrytelsene fra ledende politikere og deres globalist-oppdragsgivere KAN jo ikke fortsette i lengden. Jeg mener å kunne se en slutt på galskapen der framme i horisonten et sted…

Se sendingen hos NRK her, og velg 2. segment med etiketten «Nye smittetiltak hele…». (Backup av hele sendingen, men med dårligere kvalitet, finnes her).

Hvordan kan en mann uten noen kvalifikasjoner sitte som helseminister???

Artikkelens hoved-illustrasjon av Kinara Lundberg.
————————–

Vi trenger støtte fra dere for å holde bloggen vår gående!

Kiri og jeg skriver og arbeider generelt for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker mesteparten av tiden vår på, og vi gjør det med glede. Dersom dere setter pris på arbeidet vårt, vurder å støtte oss via
nettbank, DNB-konto 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

Reklame