Av Are.

are_thmb_finFølgende redegjørelse hevdes å være en lærers sjokkerende opplevelse i forbindelse med massevaksinering mot Covid-19 på en ungdomsskole. Det har ikke lyktes meg å få bekreftelse på at denne saken (og den aktuelle læreren) er virkelig, så ta dette  påståtte vitnemålet for hva det er verdt… Historier som dette er ikke noe riksdekkende aviser og tv videreformidler, men vi pepres daglig med MENGDER av lignende stoff via sosiale medier og den uavhengige pressen. 

Her er en språkvasket versjon av lærerens vitnemål:

Hei.

Jeg velger å være anonym, men kan fortelle såpass som at jeg er utdannet vernepleier og jobber som miljøarbeider og lærer på en ungdomsskole.

Massevaksinering fant sted på min skole torsdag 16. september 2021. I forkant av dette hadde jeg varslet min sjef, rektor, om at jeg ikke ville delta på noe som hadde med selve vaksineringen å gjøre, og at jeg heller kunne bistå med andre ting i forbindelse med skoledriften. Derfor ble jeg tildelt mye inspeksjon denne torsdagen, både ute i friminuttene og inne i klasserommene. På dette viset ble det mulig for meg å observere hele seansen, som hovedsaklig pågikk i tidsrommet fra kl 11:00 til 12:30.

Etter at vaksineringen hadde begynt, kjente jeg en intens hodepine. Jeg vil ikke påstå at dette hadde noen sammenheng med vaksineringen, jeg bare konstaterte at hodepinen var der. Det var en urolig stemning i skolegangene, hvor mange av ungdommene befant seg i påvente av å bli vaksinert. Stemningen var veldig spent og avventende, ja man kunne tydelig føle spenningen som lå i luften. Klassene ble tatt suksessivt, til sammen 3 trinn med 4 klasser på hvert trinn, dvs. i alt 12 klasser med gjennomsnittlig cirka 22 elever per klasse.

Elevene ble hentet klassevis av skolens helsepleier, for deretter å bli satt i kø utenfor rommet hvor vaksineringen foregikk. Til vanlig var dette et grupperom. I et annet tilgrensende grupperom var det lagt ut matter som de nyvaksinerte elevene kunne ligge på. Senere på dagen la jeg merke til at noen av disse mattene hadde blitt flyttet til klasserommet rett over. Hvorfor hadde elevene blitt plassert på flere forskjellige rom?

Etter hvert som stadig flere av ungdommene fikk vaksinen, så jeg flere som gråt. Jeg dro kjensel på noen av de som utførte vaksineringen. De var yrkesaktive sykepleiere, skjønt flesteparten var ukjente damer som virket være i pensjonist-alder. Ingen lege var tilstede, med overordnet ansvar for elevene.

Noen av ungdommene ga uttrykk for å være kvalme etter at nåla hadde blitt satt, og jeg observerte flere av de ligge på gulvet med bena i været inne på eget klasserom. Klassekontakten til disse elevene var også inne i klasserommet sammen med de. Ved siden av én av elevene satt det en sykepleier.

Klokken 14:00 hadde alle elevene fått sprøyta. Jeg kunne da se en elev sitte sammenkrøpet i hjørnet inne på ett av observasjonsrommene. Eleven stirret tomt ut i lufta foran seg og gråt stille. Ved siden av satt det en sykepleier, og jeg kunne høre sykepleieren si til eleven: «Mor kommer straks. Husk å få i deg litt mat nå, så blir alt bra skal du se.»

Jeg oppsummere status for denne dagen slik: Mange elever ble liggende på gulvet, noen bevisstløse. Andre elever ble kjørt hjem. Noen gråt, noen var bleike. Mange var meget tankefulle og stille etter hendelsen, og stemningen var svært trykkende denne dagen. Det var mange urolige ungdommer å se. En annen lærer beskrev dette på lignende vis, dvs. som en merkelig dag, med en veldig trykkende og rar stemning. Vedkommende fortalte meg at ingen undervisning gikk som planlagt denne torsdagen.


Min (Ares) kommentar: Det er helt uvirkelig å skulle oppleve det som nå skjer. Ungdommer og barn, som knapt berøres av dette viruset, blir nå tilbudt en vaksine med ekstremt høy risiko. Vi vet at denne vaksinen allerede har nådd å forårsake flere tilfeller av dødsfall og alvorlige bivirkninger enn samtlige andre vaksiner de siste 30 år. Langtidsvirkningene er helt i det blå, så situasjonen kan vise seg å bli langt verre enn det den allerede er. Mengder av uavhengige medisinske eksperter betegner massevaksineringen mot Covid-19 som absolutt galskap — i særdeleshet når det gjelder gruppen av barn og unge.

For min egen del vil jeg påpeke at dette ikke er noen vaksine, men en injeksjon som endrer noe av det mest grunnleggende i en menneskekropp; selve arvematerialet. Hvordan transformeres de vaksinerte etter at nåla har blitt satt? Hva eller hvem er de når vaksinen får tatt effekt? Er de fortsatt mennesker? Vil de miste evnen til å kjenne hvordan det er å være ekte menneske igjen? Vil de, slik mange eksperter roper varsku om, oppleve kognitive problemer, autoimmune- og hjerte-kar sykdommer, infertilitet og død? Dette er bare noe av de dystre konsekvensene vi har sett så langt, og mørketallene må antas å være store.

Ligg unna om du har liv og helse kjært… Hvis du lar arvematerialet ditt bli endret, er du ikke lengre menneske slik naturen / Gud hadde bestemt det. Hva du da blir til, vites ikke.

Hold dere unna denne giftnåla, for så skal dere nok bli tilsvarende glade når skandalen og dens konsekvenser blir allment kjent.

Vi trenger støtte fra dere for å holde bloggen gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker tiden vår på. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å donere til oss og bloggen vår via
nettbank, DNB-konto 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂

Reklame