Av Are.

are_thmb_fin
          Are

Trodde du kanskje at humanitære kriser gis oppmerksomhet basert på sin alvorlighetsgrad? Ja, det gjør du sikkert: «Jo flere berørte mennesker, og jo mer nødlidende disse menneskene er, jo større fokus vil krisen få i nyhetsbildet». Ikke sant? Vel, dette hadde kanskje vært tilfelle i en idéell verden, men det er ikke slik det har seg i virkeligheten.

Sannheten er at en vilkårlig humanitær krise, enten bare påstått å eksistere eller reell, får et stort mediefokus i den grad det er mulig å slå politisk mynt på den(!) Hvis krisen kan brukes til å skape aksept for vestlig militær invasjon av et land, vil krisen havne på alle førstesidene i avisene. Hvorfor? Jo, det er ikke noe som skaper større økonomisk profitt enn nettopp krig. Krigene forer våpenindustriens lommer med mengder av dollar. Ødeleggelsene i kjølvannet av en krig vil kreve at de krigsrammede landene tar opp nasjonale lån for å bygge seg selv opp igjen, noe som gir bankene enorm profitt. Dette skaper i sin tur nød i de krigsrammede landene. «Orden gjennom kaos» måten herskerne kontrollerer de store massene på, nemlig gjennom materiell nød og frykt.

Midt oppi dette plottet spiller mediehusene en svært viktig rolle. Når herskerpakket ønsker å rulle den vestlige krigsmaskinen inn i et land, vil nyhetsapporteringen fra de store mediehusene forsøke framstille krigen som både nødvendig og uungåelig. Det vil gjerne bli framstilt som humanitært, som «vestlig frigjøring». Sannheten ofres til fordel for krigsforherligende løgn. Slik vil den bakenforliggende agendaen kunne bli realisert, og det er nettopp dette vi er vitne til med den PÅSTÅTTE krisen i Ukraina. Vestlige media tyter om den skrekkelige Putin, som «bare er ute etter å legge beslag på Ukraina». Ingen husker lengre svindelen som var i ferd med å bli avslørt i samme moment som Ukraina-urolighetene satte inn, nemlig svindelen rundt Covid-19. Covid-løgnen var i ferd med å sprekke da det smalt i Ukraina…

I de norske nyhetene får nå høre om hvordan heltene i det ukrainske militæret rundjuler russiske styrker, og aller siste nytt er at ukrainerne nå har tatt 1000 krigsfanger. Man skal være ganske godtroende for å ta opplysninger som dette for god fisk. Hvis den russiske krigsmaskinen virkelig hadde til hensikt ta herredømmet over Ukraina, ville slaget vært over i løpet av timer. Og hvis man tror at russerne kan ha gjort seg skyldig i et militært-strategisk mageplask, slik at 1000 russiske soldater nå har blitt tatt som krigsfanger, ja da er man temmelig godtroende.

Her er det irske EU-parlamentsmedlemmet Clare Daly i en agitert tale, hvor hun spør om hvorfor Ukraina-krisen kan stjele hele nyhetsbildet, tatt i betraktning at det eksisterer andre og langt, langt større humanitære kriser enn dette. Hvorfor nevnes ikke f.eks. situasjonen i Afghanistan på nyhetene…?

Det irske EU-parlamentsmedlemmet Clare Daly spør hvorfor Ukraina-krisen nå stjeler alt fokus i nyhetsbildet

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.
Se også min forrige artikkel om Ukraina-krigen her.

Vi trenger støtte fra dere lesere!

Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker mesteparten av tiden vår på, og vi gjør det med glede. Dersom dere setter pris på arbeidet vårt, vurder å støtte oss via

nettbank, DNB-konto 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin