areGrunnlegger og partileder i det britiske Brexit-partiet, Nigel Farage, er en mann jeg alltid har hatt en viss sans for. Som tidligere EU-parlamentsmedlem (1999-2020) har Farage gjentatte ganger dratt ned buksene på de korrupte pampene som sitter der og svir bort pengene til det europeiske folk. Men akkurat denne gang adresserer Farage en annen pamp, som har «sponset» EU med hele, hold deg fast, 18 milliarder dollar(!) Omregnet til norske kroner blir det nærmere 157 milliarder! Som også Farage påpeker, er det ingen andre som noen gang har donert et beløp i denne størrelsesorden til noe politisk formål. Med et slikt enormt beløp burde det være mulig å kjøpe seg litt innflytelse, eller hva?

Så hvem er denne kjøperen? Jada, vi snakker om én av «the usual suspects», nemlig George Soros. Han som også har finansiert bl.a. massemigrasjon av ikke-reelle flyktninger til de nord-europeiske landene, og forsynt de med ferdig fylte bankkort(!) Soros har lenge jobbet for å bryte ned nasjonalstater, religion og samfunnets primære byggestein, familien. Kort fortalt er han en av de fremste promotørene for FNs nye verdensorden. Soros og hans organisasjon The Open Society Foundations er trolig bare et alibi som de kriminelle bankene bruker til å sluse enorme summer inn i menneskefiendtlige prosjekter ala EU. Korrupte regjeringer verden rundt (slik som den norske) donerer også enorme pengesummer til The Open Society Foundations.

I følge Farage hevder The Open Society Foundations å ha 243 «venner» blant medlemmene i EU-parlamentet. Dette fikk alarmbjellene til å gå hos Farage, og han kontaktet hvert eneste av disse 243 medlemmene for å finne ut om noen av de hadde mottatt donasjoner, ferier eller andre gaver fra Soros. Han fikk ikke ett eneste svar tilbake, og denne stillheten forteller trolig en liten historie i seg selv…

Farage har fått mye tyn etter sin verbale kritikk av Soros’ pengedryss over EU. Siden Soros er jødisk, har Farage selvfølgelig fått klint i panna at han er en antisemitt / jødehater. I følge Farage selv var han forberedt på denne hetsen, slik at han ikke har latt seg vippe av pinnen på noen måte.

Nigel Farage snakker om George Soros’ ekstreme pengedryss over EU-parlamentet

Så får vi bare være overbærende med Farage når han naivt omtaler demokrati som en verdig styreform. Opplyste sjeler vet at «demokrati» ikke er stort mer enn simpelt flertallsdiktatur, hvor en høyst udemokratisk maktkabal manipulerer flertall inn i eksistens. Men selv uten maktkabalens tilstedeværelse, ville et demokrati vært avhengig av en opplyst majoritet, slik at flertallsbeslutningene virkelig ville tjene folket. Vi får også være overbærende med Farage når han betegner Soros’ marxist-ideologi som velment men naiv. Soros er ikke naiv, men en kalkulerende kyniker som bevisst følger den ondsinnede agendaen bak FNs nye verdensorden (NWO).

Hvem er George Soros? Er han en filantrop (menneskeelsker) eller en simpel psykopat?

Hvilken lærdom kan vi trekke av ting som dette? Jo, her har vi fått nok en påminnelse om at handelskoalisjoner ala EU ikke er stort annet enn ekstrem korrupsjon ment å sørge for at en liten maktelite får stadig mer makt over den gemene hop. Selvfølgelig framstilles EU som noe veldig gildt, men bli ikke blendet av det falske lyset.

Vi trenger dere!

Kiri og jeg jobber for å opplyse og berike dere alle. Vi har gjort dette til jobben vår i disse ekstreme tider, og vi gjør det med glede. Vi lar alle få lese gratis, både her i bloggen og på de to gruppene våre på Facebook og Mewe. Hvis du vil hjelpe med å holde oss gående, tar vi i mot frivillig donasjon via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Reklame