16x20 Canvas BoardReligiøse mennesker stoler på andres erfaring. I visse tilfeller gjør de dette i den grad at de tilsidesetter egen erfaring når religionen deres forteller at de har opplevd noe som umulig kan gå an. Åndelige mennesker stoler på- og lærer av egen erfaring, og erfaring er noe man får mer av med stigende alder. Med stigende gjennomsnittlig levealder i et samfunn, stiger mengden av tilgjengelig informasjon. Så i den grad samfunnet består en betydelig andel eldre mennesker, og i den grad samfunnet skjønner å verdsette og lytte til de de eldre, jo større sjanse for et opplyst samfunn. Vårt såkalt moderne samfunn, derimot, skiter i eget reir, og via en miljødestruksjon som savner sidestykke tillater vi at eksistensgrunnlaget for alle livsformer gradvis smuldrer bort. Vi opplever et konstant pågående angrep via kontaminert, næringsfattig mat, via karsinogen stråling 24/7, via et kjemikalie-orientert helsevern som i dag er tredje-største årsak til at vi omkommer, og via mengder av andre giftstoffer som finner veien inn i kroppene våre fra de nære omgivelsene. Dette for å nevne noe. Legg til at vi har et skolevesen som bederver barna våre som åndsvesener ved sitt énsidige fokus på repetisjon og kopiering framfor undring, selvstendig, kritisk tenkning og kreativitet. Når motivasjonen til elevene uteblir, blir de selvfølgelig ukonsenstrert og, deretter, medisinert. Konsekvensen av alt dette er at vi ikke når å bli særlig gamle. I den grad noen allikevel skulle nå høyere levealder, er de svært ofte ved dårlig helse – både fysisk og psykisk. Det skal her sies at eldre mennesker i visse tilfeller opplever en åndelig akselerasjon, men deres annerledeshet feiltolkes da gjerne som aldersbestemt sløvsinn. ’Gammel’ og ’omtåket’ er begreper som vi anser at hører sammen. Slik går det til at eldre mennesker betraktes som en belastning for samfunnet, der de skyfles vekk fra familien og inn i institusjoner som passiviserer og medisinerer de. Og slik dør de en altfor tidlig død, ensomme, mens en skruppelløs legemiddelindustri har fritt leide til å drive rovdrift på deres raskt forvitrende kropper. Knappest noen verdig avslutning på livet.

Sannheten er at samfunnets mangel på kloke, eldre mennesker, og samfunnets uvilje ovenfor det å lytte til eldre, gjør at vår sivilisasjon er uinformert. Mengder av konstant pågående kriger og brutal vold utgjør en betydelig del av vår hverdag. Det som kjennetegner en opplyst sivilisasjon, er at individene greier fredfullt side om side med hverandre. «Én for alle, alle for én» er mer en bare et tomt munnhell. Det demonstrerer en dyp sannhet ved opplyste samfunn, hvor alle anses som verdifulle.

underskrift_are_blaa

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver her, og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame