are_thmb_fin
Are

Hobbyjuristen meg, Are, har i dag gjennomgått noen tema som kan være fint å ha oversikt over:

1. Kan vi nekte installasjon av de helseskadelige smartmetrene?
– Grunnlovens §113 sier: «Styresmaktene må ha grunnlag i lov for å gripe inn overfor einskildmennesket.»
Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn/KAPITTEL_5#%C2%A7113
– Grunnlovens § 102 fastslår at «enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.»
Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn/KAPITTEL_5#%C2%A7102

Og da lurer jeg på hvorfor ikke norske myndigheter etterkommer grunnloven, men isteden bruker mafiametoder for å tvinge disse skadelige smartmetrene inn i nordmenns hjem. Det skulle være i tråd med grunnloven hvis man simpelthen nekter montøren innpass når han kommer på døra – jfr. §102 og §113 ovenfor. Innstallasjon av smartmeter bunner ikke i lov, men i en forskrift forfattet av Olje- og energidepartementet.

2. Basert på bl.a. §102: Hvorvidt har vi nordmenn rett til å nekte politiet å tre over dørstokken hjemme hos oss selv?
Jeg lener meg her på jusprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen som sier at «du har lov å nekte politiet å komme inn i ditt private hjem. Politiet kan ransake en leilighet uten tilstand fra den som bor der, men da må en enten ha en avgjørelse fra retten eller fra en kompetent person i påtalemyndighetene. Har politiet ikke en slik ransakningsordre, kan de ikke tvinge seg inn. Da må de vente til de får det». Han tilføyer at dette er grunnlovsfestet. MEN… og her er det et men: I helt spesielle tilfeller har politiet lov til å tvinge seg inn hos deg – uten skriftlig ransakingsordre. Det gjelder tilfeller hvor det er fare for bevisforspillelse, og hvor tiden er en springende faktor. Uten ransakingsordre, skal følgende punkter være tilfredsstilt for at politiet skal kunne ta seg inn i en leilighet/bolig:
A) Politiet må få lov til å komme inn i leiligheten fra den som er der (merkelig i grunn, siden politiet tydeligvis allikevel kan tvinge seg inn ved unntakstilstand. Tipper det skal stå at politiet formelt sett må be om lov til å komme inn, men uansett kan tvinge seg inn på tross av nekt i døra).
B) Politiet må ha skjellig grunn til å gjøre dette. For eksempel ved å mistenke at en asylsøker er skjult i leilgheten.
C) Politiet må opplyse om grunnen til at de er der før de kan bli sluppet inn.
Kilde: https://www.nrk.no/hordaland/_-du-har-lov-til-a-nekte-politiet-a-komme-inn-1.12037238

3. I hvilken grad har vi lov til å filme politiet under tjeneste?
I utgangspunktet er filming tillatt, og det skal også være adgang til senere publisering. Men det er allikevel to forhold som kan komme i veien her:
A) Det første har å gjøre med hvorvidt selve filmingen skal kunne tilllates: Det er full adgang til å filme med håndholdt kamera med mindre politiet vurderer det som nødvendig å bortvise personen med begrunnelse i at personen forstyrrer den offentlige ro og orden. I så fall skulle man kunne komme unna med filming, bare man bruker zoom og holder noenlunde avstand. Men, selvfølgelig, her kan råtne epler i politiet hevde at man allikevel forstyrrer deres arbeid og må pelle seg vekk. Dette er nok noe politiet kan utnytte på uetisk vis, og derved hindre dokumentasjon av usømmelig atferd i tjenesten. Uansett, jeg tenker at politiet  ikke har noen rett til å kreve slettet det du allerede har nådd å filme, dersom du etterkommer beskjeden og går vekk? Det vil si, politiet skulle ikke ha noen rett til å kreve mobiltelefonen beslaglagt om du bare fjerner deg.

B) Det andre har med offentliggjøring av bildene å gjøre, dvs. om bildene kan publiseres i massemedia. Utgangspunktet er at publisering skal kunne gjøres, men måten bildene fremstilles på, eller sammenhengen de vises i, ikke må kunne oppfattes som ærekrenkende. Hvis det oppfattes som ærekrenkende, kan det i sin tur gi grunnlag for straff, erstatning og oppreisning. Hva som ligger i å krenke en annens ære fremgår av straffelovens § 246 og § 247. Kort gjengitt gjør man seg skyld i ærekrenkelse ved ord eller handling som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte, eller utsette ham/henne for – sitat – hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit – sitat slutt. I slike tvister skal likevel ytringsfriheten vektlegges sterkt.
Kilde: https://www.politiforum.no/artikler/fotografering-av-politiet-i-arbeid/383421

Jaha, men da vet dere det, godtfolk!

underskrift_are_blaa

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver her, og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame