are_thmb_finSom de fleste sikkert har fått med seg, har det lenge eksistert et eget kontrovers rundt de nye strømmålerne som våre skamløse myndigheter har tvunget på befolkningen. Jeg snakker her om de «strålende» smartmålerne, også kalt AMS-målerne. De er basert på mikrobølge-basert teknologi i sin utveksling av informasjon med kraftselskapene, en teknologi vi positivt vet at skader helsa vår. De industrikontrollerte norske myndighetene har hele tiden vist til den vitenskapelige svindelen til den tyske stiftelsen ICNIRP, for å kunne hevde at det ikke er påvist noen  helsefare i forbindelse med mikrobølgestråling. Men akkurat det er ingenting å diskutere: det foreligger tusenvis(!) av vitenskapelige studier som bekrefter at denne strålingen er direkte i konflikt med god helse. Mikrobølger forårsaker brudd på det menneskelige DNA, og da er det plutselig ikke grenser for hvilke forskjellige sykdommer og lidelser som har blitt muliggjort.

Nå har imidlertid Einar Flydal maktet å samle inn 3 millioner kroner på en snau måned. Dette beløpet ble samlet inn for å kunne dra myndighetenes smartmåler-tvang inn for høyesterett. Hele 430 000 kroner av disse kom fra to personer som hadde sett seg grundig lei på den norske statsforvaltningens ignorans ovenfor sin egen befolkning.

Første steg her blir å få en rettslig kjennelse og aksept for at det virkelig er rent biologisk-fysiske skader og helseproblematikk forbundet med disse målerne. Dersom dette oppnås, vil ikke målerne lengre kunne tvinges inn i nordmenns hus, pluss at alle kan forlange å få allerede installerte målere fjernet.

Flydal trenger fortsatt midler til å skaffe til veie juridisk bevismateriale, og det kan dere bidra med her.

Måtte Flydal lykkes med kronerullingen sin. Skjønt, smartmetrene er jo en integrert del av den FN-ledede Agenda 21 (og 2030) som Gro Harlem Brundtland så sirlig forfattet tidlig på 90-tallet. Smartmålerne er i realiteten en integrert del av et – hysj, hysj – våpensystem. Dette er en våpenteknologi som rulles ut under dekke av å være til det beste for borgerne. Disse målerne er del av et større plott som makteliten lenge har brygget på – for å kunne dominere resten av oss fullstendig. Disse galningenes makttentakler strekker seg også inn i domstolene, som derfor er rigget og korrupte. Sånn sett har vi absolutt ingen garanti for at fakta blir lagt til grunn i denne rettssaken, slik at Flydals innsats bærer frukter. Men om Flydal mot formodning ikke skulle nå fram, vil jo tapet lyse opp som en brannfakkel i natta. Det ville nemlig være et tydelig bevis på at fakta IKKE legges til grunn, og derfor at stat og myndigheter er korrupt og IKKE jobber for eget folk! Det kan bli årsaken til et byks i folkebevisstheten. Folket føres bak lyset hver eneste dag av staten, både i anledning denne saken og mange andre, noe som kanskje blir allemanns kunnskap om kort tid? Jippi!

underskrift_are_blaa

Kilde: Einar Flydals blogg

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller [Public domain]

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver her, og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame