are_thmb_fin
Are

Det er nå 40 år siden dødsstraff ble avskaffet her til lands (i 1979), og den siste henrettelsen fant sted i 1948. Men hvordan stiller det seg med hensyn til vårt syn på dødsstraff i dag? Let that be the question of the day…

I november gjennomførte Respons Analyse en spørreundersøkelse hvor respondentene måtte ta stilling til følgende spørsmål: «Dødsstraff kan i noen tilfeller være en rettferdig straffereaksjon». Resultatet avslører at nordmenn er mer positive til dødsstraff nå enn for fjorten år siden. Både Amnesty og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg at de er bekymret for situasjonen.

Svarene til de mannlige respondentene viste at drygt 40 prosent samtykket til påstanden, noe som er en fordobling siden 2005. Hos kvinnene var dette tallet 25 prosent.
– Det er skuffende og skremmende å se hvor høyt det tallet er, sier Tale Hungnes, samfunnsjef i Amnesty Norge, til Dagsavisen.

Else Leona McClimans, leder av Menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen, mener også disse tallene er skuffende høye. Hun mener at det vitner om en generell de-humanisering av mennesker og menneskegrupper, og at tilliten til samfunnets institusjoner er lav.
– Den grunnleggende retten til liv er noe vi må fortsette å kjempe for hver dag. Disse tallene sier kanskje noe om at vi som samfunn ikke er gode nok til å fremme menneskerettighetene som en grunnleggende verdi, sier hun.

I 56 av verdens land tillates fortsatt dødsstraff, mens det i Norge ble nedfelt forbud mot dødsstraff i Grunnloven for fem år siden. I de landene som fortsatt praktiserer dødsstraff, er det som kvalifiserer for denne strengeste straffen forbrytelser som drap, kidnapping, voldtekt, narkotikaforbrytelser osv. Men det finnes også land som praktiserer dødsstraff basert på andre og mer hårreisende kriterier:
– I Uganda har det også vært snakk om at homofili skal være grunnlag for dødsdom. Dødsstraff brukes ikke bare som kriminalitetsstraff, men også som et politisk virkemiddel for å undertrykke opposisjon. Når politisk virksomhet er med døden som innsats – da står det respekt av deltagelsen, sier McClimans

McClimans er altså opptatt av å fremme og bevare den grunnleggende «retten til liv og retten til å leve et liv fritt for tortur, inhuman, degraderende og nedverdigende behandling og straff». Så hvorfor ivrer så mange nordmenn for å gjeninnføre dødsstraff? Som en venn av meg sier: KAN dette ha noe å gjøre med at befolkningen nå har begynt å skjønne hvilket enormt svik vi utsettes for fra våre såkalte ledere, og at folk nå har en berettiget harme ovenfor disse menneskene som hittil har vært hevet over loven? Har folk omsider skjønt at politikk og parlamentarisme er en blindgate – et maktmiddel i hendene på en etterhvert dårlig skjult maktelite? Jeg håper det. For DA kan det endelig skje noe.

Folket er simpelthen nødt til å ta makta tilbake, og det kan gjøres! Men bare dersom vi -folket – står sammen. Før vi kan forenes og kullkaste utnyttingen kamuflert som ‘demokrati’, må majoriteten skjønne problemets sanne natur.

underskrift_are_blaa

Kilde: Advokatbladet

Foto: Kai Stachowiak (publicdomainpictures.net)

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver her, og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame