are_thmb_fin
Are

Bare for å ha sagt det helt innledningsvis: Jeg snakker her om følgene av islam som religion, ideologi og kultur, men mener jeg å si at alle muslimer er gale eller mannevonde? Nei, selvfølgelig ikke. Jeg har selv bodd på Holmlia og har mange flotte muslimske venner der. Dette er gode mennesker som er et reellt bidrag til samfunnet. De jeg snakker om i denne artikkelen er fundamentalister som er i stand til å begå uhyrligheter mot andre mennesker – i Allahs navn. Hjernevaskede og farlige fundamentalister altså… Så var det sagt. (Dette tillegget var ikke del av opprinnelig Norgesavisen-artikkelen, som følger under).

Har du noen gang stusset over de stadige krigene som finner sted på planeten vår, hvor en ny krig gjerne starter før den siste har sluttet? Er disse krigene virkelig så uungåelige som vi later til å tro? Er vår eneste mulighet til fred den som hviler på bajonettspissene, det vil si, må nasjoner virkelig true hverandre til fred for at vi skal kunne oppleve en noenlunde gemyttlig sameksistens? Eller kan det tenkes at krigene og deres lidelser skapes med fullt overlegg av våre ledere — ledere som i så fall ikke representerer folket?

Under de siste krigene, blant annet Libya- og Syriakrigen, har det avtegnet seg et nytt fenomen: De endeløse strømmene av flyktninger! Fra politisk hold anses det nå som lurt å bruke enorme ressurser på å frakte mennesker ut av de krigsrammede landene istedenfor å forsøke hjelpe de hvor de er. Det er grunn til å stille sterke spørsmålstegn ved dette oppsiktsvekkende nye fenomenet.

Den liberale flyktningepolitikken er fullstendig irrasjonell

Det finnes en hel vifte med gode innvendinger som slår beina under dagens sanseløse flyktningepolitikk:

  1. Dersom vi hadde hjulpet flyktningene og situasjonen i deres eget hjemland, ville man fått 10 ganger større avkastning for hver brukte krone.
  2. Selv om flyktningestrømmene er store, er antall flyktninger uansett bare mikroskopisk i forhold til totalt antall krigsrammede. Kan det kalles for humanisme når man øser penger over et bittelite antall migranter og lar den enorme majoritet av krigsrammede gå foruten?
  3. Så og si alle flyktninger er menn!! Hvor er trengende kvinner og barn?
  4. Mengder av flyktninger er ikke mennesker som har flyktet fra krig og nød, og de er derfor heller ikke flyktninger. Det forekommer hyppig at flyktninger hevder å være barn og derfor ha rett på flyktningestatus, mens de i realiteten er voksne. (Flyktningers løgn rundt egen alder ble oppdaget av den svenske tannlegen Bernt Herlitz, men da han varslet myndighetene ble han fratatt jobben sin).
  5. Migrantene viser seg å ha sterke tilbøyeligheter i retning av kriminalitet og vold.
  6. Samtlige — absolutt samtlige — av de europeiske høykostlandene som har bedrevet denne liberale flyktningepolitikken sliter nå alvorlig økonomisk og sosialt som en følge av det!

Det er absurd å være vitne til våre politikere som ikke evner noe så elementært som å ta lærdom av den begredelige erfaringen fra landene som har kommet lengre enn oss i masseinnvandringsløypa. Man må jo spørre seg hva denne åpenbare dårskapen bunner i. Politikerne har aldri trengt å sette ned noe ressurskrevende ekspertutvalg for å ta rede på hva konsekvensene av en liberal islamsk innvandring vil bli, for det har vi sett demonstrert i praksis. Gang etter gang, i land etter land. Vi ser allerede konturene av slike miserable tilstander her til lands, skjønt det enda ikke er like ille her som i Sverige.

Vi kan derfor, basert på erfaringen i de andre landene, hevde å vite at et bærekraftig norsk velferdssystem vil gå ned i sluket så fremt den liberale innvandringspolitikken får lov til å fortsette.

Våre ledende politikere har ikke sin lojalitet hos folket

Ledende politikere har sin stilling av én grunn: De skal forvalte ressurser og tjenester på best mulig måte for landet og dets befolkning. Politikernes jobb fordrer derfor at de søker å ta rede på ting, for dernest å kunne gjøre kloke og veloverveide beslutninger. Så hva er det som gjør at våre politikere tilsynelatende mangler fullstendig gangsyn når det kommer til flyktningepolitikken? Den grimme sannheten er at ikke-demokratiske krefter har påvirket prosessen hvor korrupte individer blir valgt ut til de høyeste vervene innen politikken. Det lyder sikker utrolig, men det er likefullt helt sant. Fra sine stillinger som topp-politikere utfører de ærender for deres oppdragsgivere i den styrtrike globale makteliten for løfter om smuler fra elitens matbord. Dette er grunnen til at vi opplever våre politikere legge opp til denne ødeleggende flyktningepolitikken, under påskudd av at det er humanisme.

Kalergi-planen: Ødeleggelsen av Europa “fra innsiden”

De utvalgte korrupte politikerne og deres reelle oppdragsgivere i makteliten følger en plan som går ut på å etablere en tyrannisk ny verdensorden (NWO), med én verdensregjering. Plottet har allerede eksistert lenge og går under navnet Kalergi-planen. Mannen bak denne planen, Richard Nicolai Coudenhove-Kalergi (1894-1972), er også mannen bak den pan-europeiske union stiftet i 1923. Målet utad med med denne unionen var å danne en politisk-økonomisk sammenslutning av Europas fastlandsmakter, unntatt Russland og Tyrkia. Dette spiller altså rett inn i EU-agendaen.

Den framtidige erurasisk-negroide rasen, i sitt ytre lik de gamle egypterne, vil erstatte mangfoldet av folkeslag med mangfoldet av individer.
(R. N. Coudenhove-Kalergi i boka
“Praktischer idealismus”)

Den mørke siden ved Kalergis plan var den om hvordan velferdslandene i Europa skulle destrueres «innenfra» ved hjelp av flyktningestrømmer. Og disse flyktningestrømmene har vi nå sett bli en realitet som følge av alle krigene globalistene har skapt som perler på en snor. Når de europeiske land overflømmes av flyktninger med en ikke-integrerbar kultur og -religion (islam) i baggasjen, vil det uvergelig oppstå parallellsamfunn. Utvisking av etnisitet og raser, samt destabilisering og destruksjon av nasjonalstatene er direkte konsekvenser av dette. På dette viset er det meningen at maktelitens mål om absolutt dominans og eierskap skal oppnås.

Dette plottet har så smått begynt å bli en snakkis blant oppvakte folk, og det er derfor kanskje ikke så rart at det fra fransk regjeringshold nå snakkes om å forby konspirasjonsteorier. Også vår statsminister og Jonas Gahr Støre har raslet med sabelen i denne sammenheng.

Framtidens menneske vil være en  bastard. Nåtidens raser og klasser vil forsvinne som en følge av forsvinningen av rom, tid og fordommer.

(R. N. Coudenhove-Kalergi i boka “Praktischer idealismus”)

Blair Cotrell er en ung australsk aktivist som på briljant vis har greid å forklare denne sleske planen til globalistene, og jeg oppfordrer alle til å få med seg hans forklaring på hvordan flyktningekonspirasjonen gjennomføres. Videoen har norske undertekster og er virkelig verdt en titt. Opp med gluggene, Kari og Ola.

underskrift_are_blaa

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame