are_thmb_fin
Are

MDG er partiet som har ramponert Oslo estetisk, med enorme grå betongringer. Dette har blitt gjort i et forsøk på å begrense mulighetene å kunne parkere biler i byen. Ved dette har også MDG gjort sitt ytterste for å bekjempe muligheten til å kjøre bil i samme by, noe som i sin tur dreper hovedstadens forretningsliv. MDG er også partiet som er fersket for å stå bak hundrevis av omfattende miljøforbrytelser, hvor bl.a. jordsmonnet i Nordmarka ble forgiftet som følge av dumping av forurenset brøyte-slaps fra betongjungelen. (Lan Marie Berg var sentral her, men hun ville heller avlede oppmerksomheten fra sine ugjeringer heller enn å rydde opp).

«Årsaken til alt vondt er det giftige karbondioksidet»
– Det må bli tre ganger dyrere å slippe ut karbondioksid enn det er i dag for at nordmenn og norske bedrifter skal endre sine forurensningsvaner, ifølge miljøstiftelsen Zero. Ikke overraskende ønsker MDG og SV dette tiltaket velkomment. For karbondioksid er jo den store stygge ulven, ikke sant? Du vet, «denne giftige gassen som får Jordas overflate til å koke».

Karbondioksid er ikke giftig! Hvis så hadde vært tilfelle, ville du trolig omkommet av å drikke en flaske brus. Karbondioksid får heller ikke Jorda til å koke – det er en påstand fra svindlere som forsøker gjennomføre en mørk politisk agenda. Kunnskapsbaserte fakta viser at atmosfærens innhold av karbondioksid står for en temmelig liten del av oppvarmingen av Jorda, og den menneskeskapte delen av dette karbondioksidet er absolutt mikroskopisk. Jorda vil dermed ikke bli utsatt for drastiske temperatursvigninger som følge av menneskelig aktivitet. Sannheten er at Jorda opplever akkurat de samme temperatursvingningene som planetene rundt oss. I forbindelse med Jordas tidligere heteperioder er det også et fastslått faktum at karbondioksidnivået alltid har steget ETTER at temperaturen økte, og dette faktum alene viser at karbondioksid IKKE kan være noen årsak. Det er derfor ingenting unormalt eller farlig som finner sted med klimaet her på vår blå planet, selv om vi blir innbilt det.

Da blir spørsmålet: hvorfor fortsetter politikere fortsetter å være løpegutter og -jenter for kreftene bak klimasvindelen? Til hva eller hvem går alle pengene fra de enorme karbonavgiftene som nasjoner rundt om blir tvunget til å betale? Vi vet at denne svindelen brukes til å avansere det drakoniske Agenda 2030 i regi av FN (en eliteorganisasjon som f.eks. behendig har snudd ryggen til sionistreiret Israels folkemord over 7 dekader nå). Vi vet at klimasvindelen også brukes til å umuliggjøre det å kjøre bil for de som er mindre bemidlet! (Ikke få meg i gang når det kommer til el-bil svindelen – det har bare med penger å gjøre, ikke med klima eller miljø).

Med klimasvindelen i bånn har MDG (og Rødt) bebudet at de ønsker et påslag på 5 kroner på bensin. Til tross for påstander om det motsatte, hvem tror du vil bli rammet hardest av noe slikt ? Jo, det er de av oss som har satset på de myke verdiene framfor et sinnsykt jag i retning av penger og karriere. Jeg sikter her til barnefamiliene – de som sørger for å opprettholde folketallet og bringe samfunnet videre. Det er disse familiene som trenger bilen mest i en hektisk og presset hverdag. Mange barnefamilier vil trolig bli ute av stand til å kunne bruke bilen dersom disse galningene på tinget får det som de vil.

Hvor er samfunnet på vei? Hvorfor kommer herskerpakket unna med massiv løgn – løgn som brukes til å underkue, trakassere og kontrollere resten av oss? Står vi nå ved et veiskille, hvor folket er i ferd med å plukke opp høygaffelen? Det er selvfølgelig fortsatt folket som har makten, men vi må jo skjønne å bruke den. Det betyr: først skjønne at makten faktisk tilhører oss. Det betyr ikke minst også å være ærlige nok til å se ting for hva de er. (Mange er ikke der, tro meg!) Dernest må vi vokse ut av makrellryggraden og ta steget – sammen! – over i handling som har konkret endrende effekt på det någjeldende vanføret. Slike handlinger kan bety ting som at vi griper etter høygaffelen. Eller en slegge. Som et folk er vi nå såpass hardt presset opp i et hjørne, at det jeg her sier har kommet på bordet.

UKENTLIG VELGER TETT PÅ 100 NORDMENN Å AVSLUTTE LIVET FOR EGEN HÅND! DETTE HAR EN NØYE SAMMENHENG MED DET NÅVÆRENDE MENNESKEFIENDTLIGE SAMFUNNET. DETTE OVERGRIPER-SAMFUNNET ER IKKE IKKE SKAPT AV SLIKE SOM DEG OG MEG. HVORDAN KAN VEL NOEN TRO NOE SLIKT? DET ER SKAPT AV VÅRE PSYKOPATISKE LEDERE, INGEN ANDRE!

Vi har per i dag tilhold i et storsamfunn skapt av psykopater, for psykopater. Men makta tilhører folket, så ta den tilbake! Vær modig: De av dere som har et hode og et hjerte, følg de! Dere andre får fortsette å følge de stadig flere og mer drakoniske lovene til moder stat.

PS! Kudos til Tønsberg Blad for å ha trykket dette. Artikkelen viser en gryende trend, at noe positivt er i emning… Yay!

Hilsen optimist.

underskrift_are_blaa

Foto: Creative Commons Zero (CC01.0)

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver her, og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame