Heisen, sneisen alle sammen. Så måtte vi ta en trall igjen fra kosekroken i hula vår. Først sangen, som er en hyllest til byen vi liker som best, og så er det litt uformell prat om det vi opplever skje rundt oss akkurat nå. Jeg snakker om denne massepsykosen, hvor alle kjøper RÅTT hele det offentlige narrativet rundt «korona». Det er mer enn tydelig at vi ikke evner å lære av erfaringen. Etter alle år med stadig nye virus, og etter all den fryktpornoen som kom i forkant av alle disse «epidemiene», kjøper vi hele pakka deres rått – igjen! Med ‘deres’ hinter jeg til fusjonen av stat og industri – også kjent som fascisme!

Gåttabanen!!!

Det er ikke godt å vite hva som har seg slik og slik, for løgnen oversvømmer samfunnet i disse dager. Det er helt rått, men vi har altså et samfunn som er tuftet på løgn! Sug på den: TUFTET på løgn, dere… Og gammelmedia er en viktig bidragsyter i dette henseende, så der kan vi ikke håpe på å få vite noe med særlig faktaverdi. Gammelmedia skriver bare om de viktige og beklemmende tingene i den grad de ikke kan unngå det, dvs. for å unngå å miste troverdigheten helt. Og presset har kommet fra sosiale media, hvor folk har tatt opp det som betyr noe! Som antydet kan vi heller ikke håpe på å få vite noe særlig fra myndighetenes side, for de holder til i samme båt som den kriminelle storindustrien – innebefattet medieindustrien og legemiddelindustrien. Og den bakenforliggende maktkabalen.

Dette er altså det vi snakker litt uformelt og ustrukturert om her…

Hold hodet kaldt, føttene varme!

underskrift_are_blaa og kiri_sign_fin

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver her, og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame