are_thmb_fin
Are

Rollen til den fjerde statsmakt, altså pressen, er å beskytte borgerne mot utilbørlig maktmisbruk og overgrep fra myndighetene. Men skjer dette i praksis? Absolutt ikke! Pressen er ikke bare komplett ubrukelig, den er faktisk korrupt til beinet og blir brukt mot befolkningen. Den har sin tilhørighet i leiren til globalister og disses storindustri, samt hos statsapparatet som er del av det samme korruptokratiet. Ja, for stat og myndigheter er kjøpt opp og befinner seg dypt nede i globalistenes lommer. Det er fra denne staten at pressen mottar den uvurderlige pressestøtten. Så kan man skjønne hvem pressen egentlig jobber for.

Blant sikre tegn på at pressen er korrupt, er at den nesten ikke skriver noe som helst om skjebnen til de som har mistet levebrødet og nå befinner seg i en desperat situasjon. Jeg er ikke i tvil om at dette må dreie seg om ganske mange, tross statsministerens innledningsvise forsikringer om økonomisk sikkerhetsnett. Ikke minst vil jeg tro at mange selvstendig næringsdrivende har gått dukken. Det skrives fint lite om de negative sosiale konsekvensene av de absurde smitteverntiltakene, og så langt har jeg ikke kommet over annet enn smuler som har sluppet ut gjennom sprekkene i sensurveggen.

Fra tidligere husker vi at regjeringen ville instruere pressen i hva som var innafor å skrive om den store folkevandringen inn i Norge den gang FNs migrasjonspakt skulle bankes gjennom. Og banket gjennom ble den, uten at folket ble tatt med på råd. Muligens fingerte den norske djupstaten den uforståelige ulykken med den militære fregatten Helge Ingstad utenfor Bergen, slik at dette skulle stjele fokuset vekk fra migrasjonsavtalen. Undertegningen av denne avtalen var enda et absurd vedtak som umulig kunne tjene nasjonen. Det er få grunner til å tro at ting har blitt mindre korrupt siden den gang.

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: «Politikk» er bare et verktøy i hendene på en maktelite som har narret folk til å tro at de får lov å være med å bestemme bare de putter riktig valgseddel i urnen. Myndigheter og alle statlige underbruk er inntulla i makttentaklene til denne blekkspruten som p.t. spiller «sirkus korona» ut over oss. Rikspressen mottar støtte fra den samme staten, og er uten troverdighet. Ikke bare det, for pressen sprer propaganda og ren desinformasjon. Ikke minst hva angår de store krigene, og da regner jeg «korona» som en av de virkelig store krigene – med store tapstall hva angår menneskeliv.

Hele vår sivilisasjon er innsausa i dype konspirasjoner, og vi er totalt blinde for de. Enn så lenge er jeg forbløffa over at vi har latt herskerpakket tøye strikken så utrolig langt. Hvor tydelig må dette bedraget bli, når vi tillater at vår egen regjering knekker ryggen økonomisk på hele befolkningen for å – angivelig – skjerme noen gamle mennesker mot et virus? Hvorfor ble ikke tiltakene rettet mot disse få gamle, som i så fall kunne blitt isolert? Regjeringens strategi har en analogi i det å skaffe seg høner, og istedenfor å sette et gjerde opp rundt hønene, forsøker man å jakte ned hele revebestanden. Det er uøkonomisk på alle måter!

Jeg er sant og si skuffa over nordmenns evne til å se ting for hva de er, men, pytt, forhåpentligvis blir det «korona» som åpner øynene til folk flest.

underskrift_are_blaa

Foto: Kai Schreiber, Flickr

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver her, og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame