are_thmb_fin
Are

Da har det blitt klart at det fryktelige koronaviruset ikke er så smittsomt som det tidligere ble hevdet. De nye tallene anslår at antall smittede ligger på litt over en halv prosent av alle nordmenn. Denne kraftige nedjusteringen av smittetallene kommer på bakgrunn av en fransk studie publisert i Science.

Men siden smittetallene nå har blitt mye mindre, betyr jo dette at dødeligheten blir tilsvarende mye større. Eller blir den det? Koronatesten skal nemlig ha sine klare begrensninger ved at den er kvalitativ, ikke kvantitativ. Det betyr at testen kun kan påvise smitten, men ikke mengden virus som er tilstede hos den smittede. Og det er nettopp når mengden virus øker på at man blir syk. Testen kan dermed ikke si noe om en pasients sykdom skyldes Sars-Cov-2 viruset. De aller fleste smittede, anslagsvis 80 prosent, lever symptomfritt.

Testens begrensninger betyr derfor trolig at man har betegnet mange som å ha omkommet av korona mens de i realiteten kun var smittebærere – altså uten å være syke. I USA har det jo framkommet at det er økonomiske insentiver for å diagnostisere pasienter med korona, og aller helst få de inn i ventilatorer. Amerikanske leger sier også de har hatt press på seg til å skrive «korona» på pasientjournaler.

Her er koronatallene her i Norge per 18. mai 2020:

korona_fin

I hvilken grad disse tallene er rent oppspinn, se det skal jeg ikke forsøke kvantifisere. Men jeg gjetter mange av tilfellene ikke innebar sykdom som følge av Sars-Cov-2.

Uansett hva, det er i alle fall mer enn tydelig nok at «korona» ikke har vært noen medisinsk krise. Det har derimot vært et stygt plott ovenfor vår sivilisasjon. Alle med noenlunde fornuft inntakt skjønner at man skal sette inn tiltak kun ovenfor den pasientgruppen som befinner seg i faresonen når et farlig virus begynner å herje. Det skjønner selvfølgelig også de politikerne som overprøvde de mer moderate smittevernsrådene fra folkehelseinstituttet, men disse politikerne følger en agenda som tar sikte på å frambringe den nye, FN-ledede verdensordenen. Derfor rammet regjeringens smittevernstiltak hele samfunnet. Svindel, kort og greit!

Det sies at en sovende befolkning blir får de lederne den fortjener. Selv synes jeg det er litt vel slemt å si noe slikt, men det bor allikevel noe sannhet i det…

underskrift_are_blaa

Kilde: NRK.

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver her, og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame