are_thmb_fin
Are

Bill Gates blir ofte omtalt som en filantrop, altså en menneskeelsker. For lang tid tilbake bedyret han at han akter å donere bort hele sin formidable formue til veldedige formål. I så måte har Gates hatt det som et mål å kunne vaksinere en hel verden. Men i hvilken grad stemmer det at hans pasjon for vaksiner er ren veldedighet? Jeg spør spesielt siden formuen til Microsoft-gründeren Gates har doblet seg i løpet av de siste 10 årene. Hvis han virkelig driver og donerer vekk formuen, burde den vel heller ha minket i løpet av denne tiden? La oss ta det rett fra Gates’ egen munn når han forteller hvor mye han har donert vekk til vaksineformålet (video på 26 sekunder):

Her sier han altså at han har fortjeneste på å forsyne folket med vaksiner. En sjeldent høy fortjeneste også. Vi kan derfor konkludere at Gates ikke blakker seg i denne sammenheng, siden hans påståtte vaksine-veldedighet er særs god forretning.

Men så til poenget med denne artikkelen: Gates og hans forskjellige medspillere romsterer nå for å kunne skaffe oss en koronavaksine så fort som overhode mulig. De er faktisk allerede i gang med fasen hvor uttestingen skjer på mennesker, og denne fasen har de nådd på rekordtid. Er det grunn til å være urolig over dette tempoet? Det skulle jeg absolutt mene, for denne vaksinen vil etter all sannsynlighet komme med en helt ny mRNA- eller DNA-basert vaksineteknologi.

DNA er det medisinske navnet på vårt medfødte, helt unike arvestoff, og det befinner seg i kjernen til hver eneste celle i kroppen vår. Med en DNA-vaksine er sjansen tilstede for at det fremmede DNA’et i vaksinen vil kunne trenge inn i og forandre den vaksinertes eget DNA(!) Sagt med andre ord vil de nå kunne komme til å genmodifisere deg, altså endre deg på en veldig grunnleggende – og uforutsigbar – måte, slik at du ikke lengre er det du ble født som. Som allerede antydet vil de skape deg om basert på en håpløst «grisete» teknologi. Selv om det gjerne hevdes at homo sapiens er en såååå avansert rase, og at vi har kommet såååå langt rent teknologisk, har har vi høyst begrensede kunnskaper om genteknologi. Det er sannheten her, og slik sett er det nesten bare fantasien som setter grenser for hvilke konsekvenser en slik genteknologisk vaksine kan få for de vaksinerte. Autoimmune lidelser og kroniske betennelsestilstander vil lett kunne bli følgene av å ta denne vaksinen. Muligens vil denne vaksinen kunne forårsake langt verre konsekvenser enn dette, ikke minst på lang sikt. Ta da med i betraktningen at det ikke vil være gjort noen langtidsstudier overhode på vaksinen hvis/når den blir lansert. Koronavaksinen blir forsøkt framstilt i ekspressfart, noe som vil gå på bekostning av uttestingen.

Dersom vaksinen isteden baserer seg på mRNA, er det mindre sjans for at vårt eget arvestoff blir invadert. Visstnok. Men mRNA er ustabilt rent molekylært, noe som betyr at vi ikke har noen garanti for hvilke proteiner dette mRNA’et vil bli opphav til inni kroppen vår. Og hvilke effekter disse proteinene vil ha, tja, hvem tør si det med sikkerhet?

Jeg våger påstanden: dersom du våger ta den framtidige koronavaksinen, så spiller du hasard med din egen helse. Det ligger an til å kunne bli en helsekatastrofe av dimensjoner vi ikke har vært vitne til tidligere. Og hvorfor spille hasard med helsa når det man her forsøker å unngå – nemlig «korona» – er for en influensa å regne?

I Norge ville bioteknologiloven kunne satt en stopper for denne suspekte vaksinen, men det var før. Nå har kreftene bak den oppkonstruerte koronakrisen og den relaterte kommende vaksinen greid å endre denne loven og gjort den mindre beskyttende. Fra regjeringens egne nettsider heter det:
«I kapittel 14 foreslår departementet å oppheve vilkåret om at genterapi bare kan benyttes for å behandle alvorlige sykdommer. Kravet om skriftlig samtykke før behandling med genterapi videreføres. Videre foreslår departementet å unnta vaksiner som brukes innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og andre forebyggende vaksiner fra reguleringen av genterapi i bioteknologiloven.»

Konsekvensen av lovendringen er at den kommende koronavaksinen nå vil kunne bli sluppet løs på den norske befolkningen. Dette vil i så fall skje uten at vaksinen har vært testet tilfredsstillende med hensyn på trygghet og konsekvenser. Som nevnt vil ikke langtidsstudier være gjort i det hele tatt, for det er det jo ikke tid til med trusselen fra «en sånn livsfarlig sykdom». (Ironivarsel). Ikke bare det, men vaksinen vil også med stor sannsynlighet bli såkalt «obligatorisk». Dette ordet er bare søt-sjargong ment å skulle tåkelegge at vaksinen vil bli tvunget på deg. Det vil ikke nytte å protestere. (Hva vil de gjøre for å tvinge de som allikevel ikke vil ha denne vaksinen? Politi? Fengsel? Bøter?)

Denne tvangen er medisinsk fascisme, hvor myndighetene mener seg å ha råderetten over kroppen din. Vaksinetvang er iverksatt i en rekke andre land, og er for så vidt ikke noe nytt tema her til lands. Arbeiderpartiet tok i 2015 til ordet for en prøveordning med tvungen vaksinasjon av Oslos barnepopulasjon. Personlig antar jeg dette forslaget var et forsøk på å lodde motstanden i befolkningen. Hadde tvangen i Oslo latt seg gjennomføre uten for store protester, ville det medisinske kartellet satt inn et nytt gir og gjort tvungen vaksinasjon landsdekkende. Til slutt ville også den den voksne populasjonen blitt tvunget under nålen. Heldigvis fikk ikke Ap gjennomslag for dette den gang da. Men de rasler stadig vekk med sabelen i håp om å kunne innføre tvangsvaksinering, så hold øyne og ører åpne.

Rent politisk er det Ap som sammen Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti nå har gått til det skritt å «liberalisere» bioteknologiloven. (Bakenfor disse lurer selvfølgelig det medisinske kartellet, med sin enorme pengesekk). Denne loven vil dermed miste betydelig av sin beskyttende kraft, noe som vil kunne medføre at befolkningens helse blir satt på spill når (hvis) den kommende koronavaksinen lanseres. Og hvorfor skal vi nå risikere folkehelsa? Jo, for å skåne befolkningen for Covid-19, en influensalignende sykdom. Tenk litt over det… Da skjønner man kanskje graden av korrupsjon som stikker under.

Forutsatt at den kommende koronavaksinen vil være basert på nevnte genmodifiserende teknologi – og alt tilsier at det vil bli tilfelle – vil dette innebære at myndighetene og de bakenforliggende kreftene, deriblant Bill Gates og det medisinske kartellet, vil tvinge deg til å ta imot en vaksine hvor den vaksinerte utsettes for genmodifikasjon.  Jeg velger å ikke kalle dette for genterapi, for denne teknologien er så umoden og uforutsigbar, at det gjenstår å se om det vil være noe terapeutisk element i det. Den kommende vaksinen, igjen hvis den kommer, vil bli mer enn bare et eksperiment. Jeg vil hevde at den representerer et rent overgrep ovenfor befolkningen, også selv om den ikke blir tvunget på oss. For det spilles på frykt ved at vi blir forledet til å tro at vaksinen er vår redning fra grusom sykdom og mulig død. Noe lignende fant sted da HPV-vaksinen Gardasil kom på markedet. Vaksinen var i praksis ikke uttestet, men legemiddelgiganten Merck fikk norske myndigheter med på å stille et helt alderssegment av jentepopulasjonen vår til rådighet for denne eksperimentelle vaksinen. Uten å fortelle om den eksperimentelle naturen ved dette. Man fikk den gang bare vite at vaksinen ville sørge for at jentene ikke fikk livmorhalskreft – en påstand man fortsatt ikke har hold for å hevde. Det er derfor ingen grunn til å tro at befolkningen på forhånd vil bli fortalt om den høyst eksperimentelle naturen til den kommende koronavaksinen heller.

Den prosessen som endte med at bioteknologiloven ble endret tidligere denne uken, var såpass «shoddy» at det burde påkalle alles oppmerksomhet. Her har nye lovparagrafer blitt forfattet på bakrommet, og deretter blitt vedtatt uten noen offentlig høring. Det burde settes søkelys på hvilke krefter som stod bak og dro i trådene her, men vi vet vel alle at det ikke kommer til å skje. Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe, omtaler denne prosessen som høyst tvilsom:
– I mine år som folkevalgt har jeg ikke opplevd maken til useriøs prosess, skriver hun i Morgenbladet.

Et av argumentene som ble lagt til grunn for å endre bioteknologiloven, var at vaksiner er trygge og effektive. Alle noenlunde informerte mennesker vet at det ikke stemmer. Vaksiner er faktisk erklært å være grunnleggende utrygg medisinsk intervensjon, hvor livsødeleggende skader og dødsfall kan bli utfallet. Her har de brukt ren løgn for å kunne gjøre denne viktige lovendringen.

Du kan lese mer om denne saken hos Foreningen for Fritt Vaksinevalg.

Som en oppsummering har altså regjeringen nå svekket bioteknologiloven. Resultatet er at vaksiner med betenkelig genteknologi ikke lengre møter motstand i lovverket når det gjelder samtykke til behandling. Denne vaksinen kan utmerket godt også bli tvunget på befolkningen, i alle fall dersom regjeringen velger å opprettholde koronalovgivningen. Og dette på tross av at det er oppdaget urovekkende bivirkninger under de sparsommelige forsøk med denne vaksinen som hittil har blitt gjort på mennesker.

Vær på vakt norske brødre og søstre. Bill Gates er ingen filantrop, og den kommende koronavaksinen kan raskt vise seg å bli en av vår tids største helsekatastrofer!

Avslutningsvis vil jeg anbefale deg til et nærmere blikk på hvem Bill Gates er. Under finner du James Corbetts glimrende presentasjon (3 korte episoder), som forteller hvem denne påståtte filantropen egentlig er. Verdt å se:

underskrift_are_blaa

Illustrasjon: Copyright by World Economic Forum swiss-image.ch/Photo by Sebastian Derungs / CC BY-SA. Resolution: 750 x 500 px (downscaled)

——————————————–
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på min og Kiris innsats og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du enten sende via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER. 

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame