kiri_&_tuca
Kiri

Første gang jeg fikk svar på hva anarkisme er, sa min samfunnsfaglærer at det er det samme som lovløshet og alt det bringer med seg av kaos, vold og plyndring. Der og da ble anarki navnet på en katastrofetilstand hvor samfunnets organisering hadde brutt sammen. I alle fall inni mitt unge hode. Først i voksen alder har jeg skjønt at denne beskrivelsen er veldig langt fra sannheten.

Anarkisme er en måte å leve på, og betyr «uten herskere». Denne bevegelsen begynte for alvor å ta form på slutten av 1700-tallet med boka til William Godwin, «Enquiry Concerning Political Justice» fra 1793. Her krevde Godwin at staten skulle avskaffes ettersom all øvrighet er tyranni.

Anarkister ønsker å ta avstand fra alle de lover og regler som følger med den uskrevne samfunnskontrakten. En uskreven kontrakt som derfor heller ingen har undertegnet på, men som likefullt blir tredd over hodene på oss alle i det vi blir født. Hvem er disse «noen» som har tatt seg den friheten å nedfelle lover og hevde at resten av oss må følge disse? Til de som forsøker innvende at det er fritt opp til en selv om en vil følge statens lover og regler, vil jeg si følgende: Hvis man ikke følger statens lover, kan konsekvensene bli temmelig alvorlige. Dersom man forbryter seg mot det staten mener er rett, mener altså myndighetene at de har rett til å ta igjen. Det kan lett ende med at du blir kastet i fengsel eller at du blir botlagt. I visse land kan det hende du blir avlivet. Alle disse eksemplene på straff kan være svært uheldig om man f.eks. har små barn. Når det kommer til stykket, hvor fritt er valget om å være såkalt lovlydig eller ikke?

Så til distinksjonen mellom ledere og herskere: Anarkister har ingenting imot det å omgi seg med ledere(!) Les det én gang til: Anarkister har ingenting imot det å omgi seg med ledere! Tvert imot. Anarkister er innstilt på å skape et godt samfunn for alle, der individets rett respekteres og der konstruktivt samarbeid finner sted på frivillig basis. I denne sammenheng er det bare en fordel at man har ledere som på uselvisk vis kan koordinere den felles innsatsen. Herskere og deres lover og regler derimot, det er noe anarkismen tar sterk avstand fra. 

Anarkisme holder fast ved individets selvråderett, og er derfor opponert mot staten. Sett gjennom anarkistiske briller er skatter og avgifter ikke ønsket, noe jeg personlig godt kan forstå. Hvem ønsker vel egentlig å bidra med skattepenger for at den korrupte staten skal kunne finansiere åpenbare folkemord andre steder i verden (krigene i Libya, Syria, Afghanistan etc.)? Hvem ønsker vel å betale penger til en stat som sponser løgnaktige svindlere og misantroper som Clinton Foundation, Soros Open Society Foundation m.fl.? For den saks skyld, hvilken rett har den norske stat til å kreve penger fra deg når du har kjøpt mer enn tre liter vin på andre siden av svenskegrensa? Eller når du har valgt å kjøpe kosttilskudd fra utlandet på nettet? Hvilken naturgitt rett har egentlig staten til å blande seg borti måten du bruker dine egne penger på?

Anarkisme er en levemåte som respekterer individet og dets naturgitte rett til å leve i fred. Enhver form for herredømme over andre mennesker er uforenlig med anarkisme. Anarkisme sier «lev og la leve, uten verken herskere eller slaver!» Anarkister praktiserer frivillig samarbeid og fredelig organisering. Anarki har typisk vært en etterlengtet ideologi for den våkne mann og kvinne. Anarki har vært navnet på deres lengten etter frihet og selvråderett fra maktkåte herskere og en korrupt stat. Hvordan kan vel dette fordømmes?

Vi synes å være overbevist om at vår egen menneskelige natur er så dårlig at vi simpelthen trenger herskere til å holde oss i sjakk og forhindre voldelig kaos. Men hvor kvalifisert er vi egentlig til å velge herskere, når vi selv er påstått moralsk bedervet? Og hvilke alternativer er det å velge mellom, annet enn fra andre moralsk bedervede individer? Hva skjer forresten når moralsk bedervede personer blir valgt inn i en posisjon hvor de kan bosse resten av oss rundt slik de selv vil? Tror vi virkelig dette ville dra fram det beste i disse herskerne? Vi har vel nok eksempler på at det motsatte skjer.

Sannheten er at de aller fleste mennesker ønsker å leve i frihet og fred, og gi andre sjansen til det samme. Et organisk anarkistisk samfunn ville trolig fungert langt bedre enn dagens autoritære samfunn, hvor ran blir tillatt under navnet «skatter og avgifter», og hvor vold blir tillatt under navnet «håndheving av loven».

Slik jeg ser det finnes det ikke noe annet alternativ til anarkisme, så legg «staten» død og la individene innlede samarbeid og organisere seg slik de selv vil!

Under kan du finne to svært informative videoer som vil forklare deg nærmere hva som ligger i ‘anarkisme’. Verdt å se, gjerne flere ganger!

Anarkisme forklart ved å si litt om hva det IKKE er…. (Kilde: Larken Rose)

Anarkisten Larken Rose legger ut om selve motsatsen til anarkisme, nemlig «statisme»… Rose betegner statisme som den farligste religionen av dem alle.

All min kjærlighet…

Hilsen anarkisten 

kiri_sign

Illustrasjon: Av Liftarn. Lisens CC BY-SA 3.0. Downscaled to 750 x 712. Transparent background made white.

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Are skriver og vil støtte oss med en slant, blir vi glade for det. I så fall kan du sende enten via vipps til 98230377, evt. via Paypal eller betalingskort ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame