are_thmb_fin
Are

Den svenske tankesmien Det Goda Samhället kom i fjor med en studierapport som viser sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet over de siste tredve årene (1985-2017). Rapporten viser at det er en overrepresentasjon av visse innvandrergrupper på den svenske kriminalitetsstatistikken. Her skal det også opplyses om at de svenske myndighetene ikke hadde til hensikt å offentliggjøre denne rapporten. Grunnen til dette forsøket på hemmelighold er trolig at rapporten understreker hvor feilslått den svenske asylpolitikken har vært.

Studien ble i det lengste motarbeidet av den svenske regjeringen, som hevdet at den kunne gi opphav til diskriminering. Men med knapp majoritet i Etikkprøvingsnemnda ble det allikevel fastslått at det var tilforlatelig å gjennomføre studien.

Noen av konklusjonene som kan trekkes fra studien er:
– Majoriteten av lovbrudd i Sverige begås av ikke-svensker
– 13 prosent av lovbruddene begås av personer som ikke er folkeregistrerte i Sverige
– Andre-generasjons innvandrere med to innvandrerforeldre er gruppen mest forbundet med lovbrudd.

kriminalitetesstatistikk_fin
Lovbrudd: Diagrammet viser hvordan andelen mistenkte med innvandrerbakgrunn har økt 

 

200602-2_fin
Diagrammet viser sammensetningen av den svenske populasjonen i samme tidsrom 


Forskeren og samfunnsdebattanten Patrik Engellau forteller at de også valgte å gjøre studiens råmateriale tilgjengelig i tilfelle noen skulle ønske å drille enda dypere og dra flere konklusjoner enn de som allerede finnes i rapporten.

Hvilke andre konklusjoner kan man trekke av denne studierapporten? Tja, den peker vel i retning av at visse kulturer fostrer mer kriminelle individer. I denne sammenheng skal det også sies at religion er en svært viktig kulturbærer.

Rapporten «Innvandring og lovbrudd – et trettiårsperspektiv» kan lastes ned her.

En Power Point-presentasjon som viser den nye rapporten finnes her.

Statistikk fra Brå som vises i rapporten finns her.

Når skal det bli lov å si sannheten, nemlig at innvandrere er langt mer voldelige og kriminelle enn etniske nord-europeere, og at politikken bak masseinnvandringen er totalt feilslått?!!!

Selv om vi ikke på noen måte skal godta vold, uavhengig av religion / ideologi, er ikke voldsutøverne det primære problemet. Det primære problemet er ledende politikere og deres oppdragsgivere i den internasjonale maktkabalen som opprettholder og viderefører denne destruktive politikken. I Sverige finnes det nå flere titalls områder hvor det svenske politiet ikke våger å sette sine sko. Disse områdene, kjent som no-go-zones, vurderes å være for farlige for politiet å gå inn i, siden de er under herredømmet til voldelige gjenger. Beboerne i disse områdene er redde for sin egen sikkerhet, og holder seg inne etter mørkets frembrudd. Hvordan er det å være etnisk svensk i disse områdene og har måttet ha opplevd denne utviklingen?

I Norge har jeg til gode å se tall som dette bli publisert. Vi har imidlertid fått ut litt informasjon av statlige tjenestemenn som har stilt sterke spørsmålstegn ved det de selv har fått erfare. Som f.eks. politimannen Thomas Utne Pettersen fra Haugesund. I en artikkel opprinnelig publisert i Haugesunds Avis i 2016, filosoferer han over grunnene til all fremmedfrykten og det han karakteriserer som et kaldere og mer kynisk samfunn. Han sier seg uenig i at den folkelige skepsisen ovenfor asylanter og flyktninger bunner i kynisme. I artikkelen drar han fram konkrete tall fra sitt eget politikammer. Han skriver:
«I 2015 hadde undertegnede påtaleansvar for en rekke arrestanter med til sammen ca. 2.600 varetektsdøgn – 2.200 av disse døgnene var utenlandske menn.»

Han skriver videre:
«Når politikere i fjor sommer [altså sommeren 2015] skulle overby hverandre i hvor mange flyktninger og asylsøkere Norge skulle ta imot, så visste de – dersom de er noenlunde realitetsorienterte – at dette ville medføre flere voldtekter og andre grove integritetskrenkelser.

Kvinner og barn ofres på asyl- og flyktninginstituttets alter.

Så hva skal en filosof si til alle disse? Hva skal sies til publikum? At frykten er ubegrunnet? Jeg håper aldri at politikerne eller filosofer selv får kjenne på kroppen følgene av sine egne holdninger og egen politikk. De tåler den urett som ikke rammer dem selv.»

Utne Pettersen ramser også opp følgende eksempler fra hovedstaden:
– En undersøkelse fra Oslo viser at 9 av 10 som blir dømt for vold mot barn har innvandrerbakgrunn. Enkelte har latt seg overraske over at tallet er så høyt.
– Hva gjelder familievold, er det de siste tre år avsagt 89 dommer i Oslo tingrett hvorav 82 av de domfelte hadde innvandrerbakgrunn.

Ingen skal komme og fortelle meg at det er fy-fy å reflektere over- og dra konklusjoner basert på opplysninger som det jeg har dratt fram i denne artikkelen. Man er ikke rasist for å påpeke det faktum at masseinnvandring har medført store problemer sosialt og økonomisk. Dette er noe de aller fleste vet. Denne problematikken har også vært konsistent i absolutt alle europeiske land hvor det har vært ført liberal asylpolitikk.

Til tross for det åpenbart feilslåtte ved denne blinde asylpolitikken, videreføres den hvert eneste år. Som om politikere er for uintelligente til å ta lærdom av konkret, massiv erfaring. Når skal det bli lov å si sannheten, nemlig at innvandringen medfører et uoverstigelig problem, blant annet med en stor økning i vold og annen kriminalitet? Når skal det bli lov å si sannheten, nemlig at innvandrere er langt mer voldelige og kriminelle enn etniske nord-europeere, og at politikken bak masseinnvandringen er totalt feilslått?!!! Når skal det bli slutt på å karakterisere sannheten som hatprat og forby den? Og når skal folk slutte å spille det sosialt trygge spillet, hvor de kun gir uttrykk for ting som gjør at de ikke risikerer å bli sosialt svertet? Når skal folk utvikle ryggrad og slutte å framstå som godhetsposører, med kun politisk korrekte meninger. Meninger de dypest sett ikke har, men allikevel pretenderer å ha ved enten å forholde seg stille eller ved å snakke usant.

For å få slutt på misæren må vi primært identifisére og stoppe de korrupte, ledende politikerne og deres oppdragsgivere høyere opp i det globale makthierarkiet. Masseinnvandringen er deres verktøy for å oppnå global dominans gjennom destruksjon og kaos, gjennom spillet kjent som «splitt og hersk». 

På den positive siden har fakta etterhvert blitt synlig for alle de som har øyne å se med og en hjerne som greier behandle opplysninger med lav PK-faktor. Ja mer enn det: mange tør nå å danne sine egne meninger basert på disse fakta, og tør stå for de. Det skal nok bli en ordning. Det værende står for fall. Heldigvis.

underskrift_are_blaa

Basert på en artikkel publisert i Norgesavisen 2. september 2019.
Kilde: Samhällsnytt.se

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver og vil støtte oss med en slant, blir vi glade for det. I så fall kan du sende enten via vipps til 98230377, evt. via Paypal eller betalingskort ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame