Av Are.

are_thmb_fin

(Oppdatert 10.08.20 kl 20:09).
Den kommende Covid-19 vaksinen
er noe jeg har skrevet om tidligere. Sjokkerende nok vil denne vaksinen etter all sannsynlighet bli basert på genteknologi, og det betyr at den vil  kunne forandre arvestoffet hos de vaksinerte. Dette er en enormt stor og usikker inngripen i den menneskelige biologien, og hvem tør si hvilke konsekvenser det vil få? Jeg mener, det er jo ikke bare det at vi har kommet kort rent teknologisk på dette feltet, men de tenker jo også framskynde vaksinen på bekostning av uttestingen(!) Det betyr at vi kommer til å ane fint lite om konsekvensene av å ta denne vaksinen.

Inntil nylig ville det norske lovverket kunnet stoppe denne ansvarsløse leken med folks liv og helse, men den medisinske lobbyen med Bill Gates i spissen fikk nylig svekket den norske lovgivningen. Og flere uthulinger av det norske lovverket er nå i emningen. Resultatet vil raskt kunne bli at vaksiner med en ny og høyst eksperimentell natur vil bli sluppet på hele befolkningen. Ikke bare det, men vi risikerer også at denne vaksinen blir tvunget på oss.

I massemedia lovprises selvfølgelig initiativet bak vaksinen. Massemedia er storindustri, og eies til syvende og sist av det samme knippet styrtrike mennesker som også eier de andre storindustriene. Disse industriene verner om hverandre, noe som betyr at massemedia ikke skriver ufordelaktige ting som kan komme i veien for inntektene til de andre store industriene. Akkurat finnes det solide juridiske bevis for å hevde. Pressens informasjon er derfor styrt, og dens omtale av de inntektsbringende vaksinene dreier seg stort sett om salgsfremmende propaganda. (Selv om det noen ganger slumper til å slippe litt sann info gjennom sensurmuren til redaktørene og deres uskrevne tabuliste). Her er det lite plass for etikk, ettersom penger og dominans har hovedfokus.

Blant ting som ikke har fått kommet tilstrekkelig fram i media i det siste, er hvordan det har gått med de første som stilte til frivillig uttesting av Covid-19 vaksinen. Amerikaneren Ian Haydon var blant de 15 frivillige personene som stilte til uttesting av vaksinen fra foretaket Moderna. Hele 3 av testpersonene opplevde alvorlige bivirkninger, som betyr at de enten måtte få medisinsk assistanse eller at de ble innlagt på sykehus. Etter mindre enn 12 timer opplevde Haydon smerter i musklene og en feber på 39,5 grader. Han hadde brekninger og mistet også bevisstheten. Kjæresten hans klarte heldigvis å ta ham i mot da han besvimte. Den ansvarlige hos Moderna ba kjæresten om å ringe medisinsk nødnummer umiddelbart og si at «han er syk som aldri før!»

Nå skal det sies at det synes å ha gått bra med Haydon, tross alt. I alle fall så langt. Hva som eventuelt vil utkrystallisere seg i form av senvirkninger for hans del, ja det får tiden vise. Så langt kan vi konstatere at Haydon opplevde alvorlige bivirkninger kort etter stikket, bl.a. med med bortfall av bevisstheten. Moderna forsøkte imidlertid å legge lokk på hendelsen ved å fortelle Haydon at disse symptomene ikke kunne ha noe med vaksinen å gjøre. Han ble fortalt at symptomene måtte ha andre årsaker. Ikke bare det, men Moderna ville også ha Hadyon til å stå fram på fjernsyn og erklære ovenfor offentligheten, deriblant Modernas aksjeeiere, at vaksineforsøket hadde vært en suksess. Og ganske riktig, da Haydon senere dukket opp på fjernsyn, hadde han og TV-teamet blitt enige om at bivirkningene ikke skulle nevnes. Mon tro om Moderna og TV-teamet hadde snakket sammen på forhånd? Snakker vi om penger under bordet her? Hmmm… Dette viser at man kan ikke stole på verken legemiddelindustien eller pressen!

Richard Horton, forhenværende redaktør i det velrennomerte medisinske tidsskriftet The Lancet, har tidligere uttalt at oppmot halvparten av resultatene i den medisinske forskningen kan være usanne. Personlig tror jeg det dreier seg om langt mer enn halvparten, især når det kommer til forskningen på vaksiner. Det kan sikkert høres overdrevent ut å si noe slikt, men her kan jeg jo bare vise til legemiddelindustriens utstrakte bruk av falsk placebo i vaksineforsøkene. Det betyr at legemiddelindustrien måler vaksinenes skadelighet opp mot skadeligheten til kjente, sterke giftstoffer. Dersom vaksinen ikke er mer skadelig enn disse giftstoffene, så tillater de seg å hevde at vaksinen er trygg. Deretter slippes vaksinen på markedet. Legemiddelindustrien opererer altså med «relativ trygghet»… Hvis en reell kartlegging av vaksinens trygghet skulle vært gjort, skulle vaksinens skadelighet vært målt opp mot en injeksjon bestående av harmløst, sterilt saltvann. Men det industrien gjør er å injisere kjente giftstoffer for å sammenligne. Og denne praksisen er regelen, ikke unntaket(!) Vi er her vitne til grov svindel i vitenskapens navn, og jeg spør meg hva det er som forsøkes holdt skjult.

Det som skjedde med hensyn til Haydon og resten av testpersonene følger et velkjent mønster: Noen vaksinerte opplever alvorlige symptomer etter at vaksinen er satt, men dette blir bortforklart med «det var bare et uheldig sammentreff i tid, og symptomene må skyldes noe annet enn vaksinen!» Denne unnskyldningen er fast gjenganger når folk blir dårlig etter en vaksine er satt, enten vaksinen er til uttesting eller allerede sluppet på markedet. Jeg gjetter også at dette er grunnen til at legemiddelindustrien kaller det for ‘uheldige hendelser’ (engelsk: ‘adverse events’) og ikke ‘bivirkninger’. Ved å kalle det for ‘uheldige hendelser’ er det lettere å frita vaksinen fra å ha noe med symptomene å gjøre. Nok et eksempel på hårreisende ansvarsfraskrivelse fra legemiddel-gigantene. 

Et lite apropos i så måte: Under uttesting av svineinfluensavaksinen, valgte man å overse alle tilfeller av vaksinerte som opplevde bivirkninger i løpet av de 6 første timene. «Det må skyldes høye skuldre hos de vaksinerte», var beskjeden fra legemiddelindustrien. Angivelig fordi symptomene meldte seg litt for kjapt…(!) Og hva gjorde vel ikke legemiddelindustrien når denne vaksinen forårsaket bivirkninger hos gravide kvinner innen 72 timer etter stikket? Jo, da ble disse kvinnene slettet fra studiet – «ingenting sett, ingenting hørt!» Dette er svindel og fint lite annet! Lytt selv til dette utdraget fra da dokumentarfilm-regissør og forfatter Gary Null eksponerte denne svindelen i en høring i Ny York i 2009 (ett og et halvt minutt):

(Hele redegjørelsen hans finner du her).

Ja, akkurat så sinnssyk er helsemyndighetene og deres oppdragsgiver, legemiddelindustrien! Du kan snart ikke stole på noe som kommer fra dette tospannet!

Under uttestingen av Modernas koronavaksine opplevde altså hele 20 prosent av studieobjektene alvorlige bivirkninger. Til opplysning er dette ekstremt mange, skyhøyt over det som er akseptabelt. Merk: Disse 20 prosentene gjelder kun bivirkninger som oppstod kort tid etter stikket. Bivirkninger kan imidlertid oppstå flere år i ettertid, faktisk helt opptil 8 år når det gjelder negative effekter spesifikt fra aluminiumet i vaksiner. Problemet er at langtidsstudier ikke blir gjort i det hele tatt når det gjelder vaksiner(!) Hvorfor i all verden gjøres ikke dette?! Legemiddelindustrien er den som har pengene til å gjennomføre disse studiene, og man skulle jo tro at den var interessert i å kvalitetssikre produktene sine. Men nei, akkurat dette blir ikke ansett som viktig(!) Det motsatte synes snarere å være tilfelle her, ved at disse studiene forsøkes unngått. Varsku!

Legg til dette at vaksinenes kvalitetssikring i utgangspunktet er mye dårligere enn den for ordinære medisiner, pluss at man nå har det ekstra travelt med å få denne vaksinen på markedet. Det betyr at en vaksine med enda dårligere uttesting og en sjeldent sterkt eksperimentell natur nå blir forsøkt markedsført.

Når det gjelder denne vaksinens høyst eksperimentelle natur, vil nok ikke norske myndigheter opplyse det norske folk om dette. Tidligere på 2000-tallet ga myndighetene våre legemiddelgiganten Merck tilgang til et helt alderssegment av norske jenter, slik at Merck kunne teste ut sin eksperimentelle HPV-vaksine Gardasil. Ingen fikk vite at dette i realiteten var et kjempe-eksperiment, og det er kriminelt. Intet mindre! 

Covid-19 vaksinen til Moderna inneholdt såkalt ‘messenger RNA’ (mRNA). Når dette mRNA’et entrer cellene våre, vil det begynne å bli produsere proteiner der. Siden mRNA er kjemisk ustabilt, betyr det at det er usikkert hvilke proteiner som etterhvert vil bli produsert, men akkurat det skal vi tydeligvis ikke bry oss så mye om. Det har blitt gjort uttrykkelig klart at «det viktigste er å få vaksinen på markedet snarest mulig!» Hvorfor snarest mulig? Jo, for at vi skal få bukt med en sykdom som ikke er verre enn en influensa og som dessuten allerede er i ferd med å forsvinne. 

Til tross for at denne vaksinen etter all sannsynlighet vil være overflødig når den eventuelt blir ferdig framstilt, er budskapet fra industri og myndigheter at vi må skynde oss dersom vi skal greie å redde menneskeheten, Og, ja, at dette kan oppnås kun ved å få den nye koronavaksinen på markedet hurtigst mulig. Jeg lurer på om dette kan ha noe med profitt å gjøre…? (Ironivarsel).

En hasardiøs vaksine ala den som gjorde Haydon syk, vil altså nå kunne bli sluppet på hele Jordas befolkning. Dersom den kommende vaksinen derimot innholder DNA, vil den vaksinertes arvestoff kunne bli endret. Dette er alvorlige risika vi nå står ovenfor, mens tospannet myndigheter og industri helt klart har til hensikt å dytte denne vaksinen på oss. Vaksinen vil muligens også bli tvunget på befolkningen (da vil det hete at vaksinen er ‘obligatorisk’), dersom det ikke kommer en folkebevegelse som setter en stopper for denne uansvarligheten!

Jeg håper inderlig at denne vaksinen aldri ser dagens lys, for det er mange(!) uvitende mennesker der ute som ville tatt den. Fortrinnsvis de som fortsatt lever i illusjonen om at koronaviruset har potens nok til å utslette menneskeheten og at KUN vaksinen kan redde oss. Denne vaksinen kan komme til å bli tidenes største medisinske helsekatastrofe! Den kvikksølvholdige svineinfluensavaksinen og skadene den forårsaket vil kunne komme til å blekne fullstendig i sammenligning.

underskrift_are_blaa

Kilde: Children’s healthdefence (adm. dir.: Robert F. Kennedy).
Illustrasjon: Av Jernej Furman på flickr.com. Lisens: CC BY 2.0

————————————
Hjelp å holde liv i oss.
Kiri og jeg forsøker å leve av bl.a. denne bloggen. Hvis du finner verdi i vår innsats og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du sende enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame