vaksine_og_autisme_fin
Autisme kan være forbundet med en kronisk smertetilstand

Her er et stykke journalistisk dynamitt som jeg opprinnelig publiserte i Norgesavisen 3. juli i fjor (2019). Det dreier seg om den tungt prisbelønte amerikanske journalisten Sharyl Attkisson, som reiser følgende spørsmål: Kan vaksiner forårsake autisme? Ting taler nemlig for det, selv om sterke krefter kjemper imot og forsøker å slå disse påstandene til jorden. Attkissons informasjon setter den farmasøytiske industrien i et heller tvilsomt lys, og industrien har reagert på sedvanlig vis med å forsøk på sverting og derved så tvil rundt Attkissons troverdighet.

are_thmb_fin
Are

Det har lenge eksistert et kjempekontrovers vedrørende spørsmålet om det vaksiner kan forårsake tilstanden kjent som autisme. Det finnes mengder av foreldre som hevder at deres barn opplevde normal utvikling helt fram til vaksinen ble satt. Deretter ble barnet autistisk. Ja, vi har også et dokumentert tilfelle hvor tre trillinger hadde normal utvikling helt til de fikk en vaksine. Etter stikket pådro alle tre seg regressiv autisme. Her er disse trillingenes mor og far som redegjør for hendelsen:

Saken til disse trillingene var også tema i vaksinedokumentaren Vaxxed, og dette burde selvfølgelig satt hele det medisinske samfunnet på hodet. Men lite har allikevel skjedd utfra det jeg har fått med meg. Her har nok legemiddelinudstrien øst av pengesekken for å kunne holde lokk på denne meget avslørende hendelsen.

Som nevnt finnes det mengder av foreldre som peker på en vaksine som årsaken bak deres barns autisme. Hva ellers skulle det være, når barnet hadde opplevd normal utvikling fram til vaksinen, og så: autisme. Hør hva denne faren til en autist forteller, og vit at det finnes utrolig mange historier som hans (engelsk):

 Fra medisinsk hold har det hele tiden blitt hevdet at det ikke er noen sammenheng mellom autisme og vaksiner, og at barn som har blitt autistiske etter vaksinering må ha blitt det av andre årsaker. Nå har det imidlertid framkommet ny informasjon som kan sette fyr i denne debatten på nytt. Og da mener jeg virkelig fyr, for her lukter det av grov svindel fra et statlig organ i USA.

Den dedikerte amerikanske vaksine-domstolen (The Office of Special Masters of the U.S. Court of Federal Claims) ble opprettet i 1988 av den amerikanske kongressen. Denne domstolen gjorde at vaksineprodusentene ikke lengre kunne stevnes juridisk for skader som vaksinene påfører de vaksinerte. Helt siden denne oppsiktsvekkende juridiske immuniteten ble iverksatt for legemiddelindustriens del, har antall vaksinedoser skutt i taket. Det er et tankekors flere burde bruke mer tid på! Grunnen er ganske enkel: den gangen vaksineprodusentene selv måtte utbetale skadeerstatninger, gikk de i minus. Men, som kjent, myndigheter i selv de beste demokratier er jo oppkjøpt av storindustri, så legemiddelindustrien greide å trekke i tråder slik at kompensasjon til vaksineskadde mennesker nå går over statsbudsjettene rundt om.

Fram til nå har vaksine-domstolen i USA utbetalt drøyt fire milliarder dollar i erstatning for vaksineskader. Her snakker vi om skadeutbetalinger for alt fra hjerneskade til dødsfall. Imidlertid har autisme hele tiden vært tilbakevist som mulig konsekvens av vaksinering. Dette til tross for at nevnte vaksinedomstol allerede har utbetalt skadeerstatning til visse autister. Hannah Poling var den aller første vaksine-autisten som mottok erstatning. Man skulle tro at disse skadeutbetalingene ville punktere debatten én gang for alle, slik at sammenhengen mellom vaksine og autisme ble allment akseptert. Det har imidlertid ikke skjedd. Den medisinske lobbyen har greid å tvære dette ut, og øst av sin store pengesekk for å spre et røykteppe over det hele. Vaksine-autisme sammenhengen har vært et svært langtrukkent kontrovers, men nå synes saken å ha tatt en ny vending.

Dr. Andrew Zimmerman, en kjent pediatrisk nevrolog og vaksine-fagmann, har stått fram og sagt at han føler sin person misbrukt av CDC (Centers for Disease Control and Prevention, som vi for enkelhets skyld kan betrakte som «det amerikanske folkehelseinstituttet». Det han sikter til er at CDC tidligere har henvist til hans ekspertise for å kunne tilbakevise en sammenheng mellom autisme og vaksiner. Nå står han fram og sier han aldri har hevdet noe slikt. Tvert i mot, han påstår han har hevdet det stikk motsatte – nemlig at noen barn faktisk pådrar seg autisme fra vaksiner. Han henviser også til konkrete vitenskapelige resultater som støtter hans påstand her.

Zimmermans oppsiktsvekkende avsløring har ført til en propagandastorm fra legemiddelindustriens side, hvor Zimmerman har blitt stemplet som «anti-vaksine» og som ikke-tilregnelig. Av andre forsøk på å tåkelegge, har det også blitt hevdet at Zimmermans synspunkter har blitt «feiltolket». Men hans vitnemål i rettssystemet levner ingen tvil om hva som er tilfelle, og kan leses her.

Sharyl Attkisson hevder også å ha opplevd sjikane rettet mot seg etter å ha publisert denne saken, bl.a. at hun blitt karakterisert som «anti-vaksine», som om dette var et skjellsord. Selv mener Attkisson at sjikanen er et sikkert tegn på at hun har truffet spikeren på hodet.

I reportasjen (video nederst) framkommer det hvordan legemiddelindustrien opererer som et kartell, med tung manipulativ lobby-virksomhet rettet mot lovgivende organer. Trusler ovenfor faglig sterke og/eller populære enkeltpersoner er også en metodikk hentet fra verktøykassa til nevnte industri.

Så hvor vil veien gå videre etter dette? Vil det lykkes legemiddelindustrien nok en gang å putte ånden tilbake på flasken? Les: vil det lykkes Big Pharma å holde lokk på denne avsløringen også, eller vil det nå bli kjent for folk flest at autisme er en reell risiko ved å skulle følge helsemyndighetenes anbefaling om å vaksinere seg? Og i så fall, hva vil dette få for konsekvenser for vaksineprogrammet?

Her kan du se hele reportasjen på Attkissons ukentlige søndagssending – fra 23. juni i fjor. Vaksinereportasjen starter etter 1 min 40 sek:

underskrift_are_blaa

Illustrasjon: Skjermdump fra reportasjen til Full Measure.

————————————
Det går med mye tid til å holde liv i denne bloggen. Så hvis du setter pris på det jeg og Kiri skriver og vil støtte oss med en slant, blir vi glade for det. I så fall kan du sende enten via vipps til 98230377 eller via Paypal ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame