drugs_and_money3_fin

are_thmb_fin
Are

Oppdatert 10.7.2020 kl 11:36:

Vårt nåværende offentlige helsevern baserer seg på skolemedisinen og dens idé om at sykdommer i all hovedsak har en kjemisk årsak. Skolemedisinen hevder følgelig å kunne kurere sykdom ved å tilføre de riktige kjemikaliene i form av inntektsbringende medisiner. Det er en svært primitiv tankegang, og tjener strengt tatt bare til å gjøre legemiddelindustriens pengebok enda tjukkere. 

Hvordan kan jeg hevde noe så ufordelaktig om «den gode vitenskap»? Svaret er at det foreligger juridiske beviser for å hevde det jeg her sier. Legemiddelindustrien har innkassert en urovekkende mengde domfellelser for noe som best kan kalles forbrytelser mot menneskeheten(!) Eller hva synes du om f.eks. om episoden da legemiddelgiganten Merck velvitende kverket en hel skog av mennesker med sitt preparat kalt Vioxx? Merck kjente til de helseskadelige konsekvensene på forhånd, men holdt kjeft om det og markedsførte sitt preparat. Vi snakker her om at selskapet drepte mengder av mennesker med viten og vilje. På verdensbasis snakker vi trolig om at millioner av menneskeliv har gått tapt. Selv om Merck ble avslørt, domfelt og dømt til å betale 3,2 milliarder dollar i bot, satt selskapet igjen med en fortjeneste på Vioxx som tilsvarer 40 milliarder norske kroner. Dette er virkelig historien om drap som forretningsmodell, dertil en god forretningsmodell…

Hvordan kunne Vioxx-skandalen finne sted? Jo, sånn er det når staten er oppkjøpt av storindustri. Denne fusjonen av stat og industri har et betegnende navn, nemlig fascisme! Vi lever under et fascistisk styresett, folkens… Sug litt på den! 

La meg bare kvikt poengtere at Vioxx-saken ikke er noen enestående hendelse når det gjelder legemiddelindustrien. For andre bedrifter ville lignende avsløringer betydd øyeblikkelig opphør av virksomheten, bot og resten av midlene spredd på alle ofre / gjenlevende. Men ikke for legemiddelindustrien, for den er FOR mektig. Den har kjøpt sin egen immunitet mot å skulle måtte opphøre, og dens vei er bestrødd med lignende alvorlige forbrytelser som Vioxx. Pressen ikke skriver om hendelser som dette, for de store industriene, pressen inkludert, har til syvende og sist de samme eierne.

Her er vi ved et springende punkt, nemlig det faktum at helsevern i dag er blitt forretningsdrift først og fremst. Profitt settes foran hensynet til liv og helse, noe som har blitt demonstrert altfor mange ganger nå. Dette faktum er noe som hadde fortjent vår oppmerksomhet i mye større grad.

På verdens største helse-nettside, Mercola.com, skriver at det er «tydelig at det amerikanske medisinske systemet er den ledende årsak til død og skader i USA». Vi europeere har det samme skolemedisinske helsesystemet som amerikanerne, så tallene fra statene er nok overførbare til Europa også. Åpenheten om statistikker som dette er allikevel langt mindre her i Europa enn i USA.

Her er et lite utdrag dystre fakta fra statene, som understreker at det offentlige, skolemedisinske helsevernet er en regelrett katastrofe. Merk at disse opplysningene har nådd å bli noen år gamle, og at tallene nå kan være enda verre:

 • 2,2 millioner mennesker i sykehusforvaring opplever årlig uønskede bivirkninger fra reseptbelagte medikamenter
 • Det dør minst 106 000 mennesker årlig som følge av medisiners bivirkninger
 • 1 av 5 dør blant innlagte mennesker som opplever negative bivirkninger fra medikamenter
 • Kun 6 prosent av medisiners bivirkninger blir korrekt påvist
 • De fleste bivirkningene blir mistolket som ny-oppstått sykdom, noe som leder til ytterligere medisinering og større sjans for å omkomme
 • I gjennomsnitt bruker hver amerikaner 12 reseptbelagte medikamenter
 • 46 prosent tar fem eller flere reseptbelagte medisiner for kronisk sykdom
 • Samfunnskostnadene som følge av medisin-bivirkninger beløper seg til 136 milliarder dollar årlig (1,2 billioner norske kroner). Dette er mer enn det koster å pleie de som er hjerte-kar syke eller har diabetes
 • Flere titalls millioner resepter skrives årlig ut, hvor unødvendige antibiotika blir ordinert for noe som i realiteten er virusrelatert sykdom (problem: dette skaper bakterier som er resistente mot antibiotika)
 • Antall tilfeller av unødvendige medisinske og kirurgiske inngrep per år beløper seg til 7,5 millioner 
 • Antall unødvendige sykehusinnleggelser beløper seg til 8,9 millioner årlig
 • 1 av 9 pasienter pådrar seg en eller annen sykehusinfeksjon
 • Antall tilfeller hvor pasienter blir skadet i medisinsk praksis er anslått til drøyt 40 000 hver eneste dag.

Som dere selv kan se, kan man sannelig lure på om skolemedisinen redder flere liv enn den tar. Det er også på sin plass å spørre om folkehelsa har blitt bedre i takt med skolemedisinens utvikling. Sannheten er at vi lever lengre i dag som følge av noen kjemikalier som kan få et slitent hjerte til å pumpe videre enda noen år. Men folkehelsa er under enhver kritikk sammenlignet med tidligere. Det er ikke engang plass til alle sjuke og uføre på landets omsorgsinstitusjoner. Vi har måttet bevitne at sykehuspasienter blir henvist til korridorene, bak provisorisk skydd.

Vi fortjener noe bedre enn en denne kyniske industrien som beiter på befolkningens kropper for profitt. Det er på høy tid med et paradigmeskifte innen medisinsk vitenskap og det tilhørende helsevernet. Fremtidens helsevern vil ha et betydelig større fokus på sykdomsprofylakse – det å forebygge sykdom – istedenfor å skulle «lappe sammen» alle de som blir sjuke, som i dag.

Mer om skolemedisinens tragedie her (video på 7 min.):

 

underskrift_are_blaa

————————————
Hjelp å holde liv i oss.
Kiri og jeg forsøker å leve av bl.a. denne bloggen. Hvis du finner verdi i vår innsats og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du sende enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame