Av Are.

are_thmb_fin
Are

Full ytringsfrihet en absolutt forutsetning for et hvert demokrati. Uten ytringsfrihet, ingen demokrati. Solberg-regjeringen har imidlertid gjortstadige forsøk på  å dolke nettopp ytringsfriheten, og det sier litt om hvem vår statsminister egentlig jobber for. Fjern’a!

I april la regjeringen fram en lovproposisjon ovenfor Stortinget. I den framgår det at ord og karakteristikker forbundet med «kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» skal bli innlemmet i- og omfattes av flere paragrafer i straffeloven. Deriblant paragraf 185 som dreier seg om hatefulle ytringer.

Fra myndighetene hevdes det at meningen med denne utvidelsen er å bl.a. kunne tilby transpersoner bedre vern ovenfor diskriminering. Men konsekvensen er at du til høsten kan risikere å bli domfelt og fengslet i opptil 3 år dersom du bruker kjønns-karakteristikker som andre oppfatter som støtende. Og, som vi allerede vet, er det jo nærmest blitt mote å føle seg krenka og diskriminert i dag. 

Kristenfolket hevder at det virkelige målet med denne lovutvidelsen er å kneble forkynning av evangeliet. Det kan så være, siden regjeringen lenge har forsøkt å sparke beina under statsreligionen. Men dette spenner nok enda videre enn som så. Vi er alle i skuddlinja her, ikke bare de kristne.

Man må ha bodd under en stein for å ha unngått å se den stadig pågående kneblingen av friheten til norske borgere. Kneblingen foregår i inkrementer – i små steg av gangen – slik at folk ikke skal få for høye skuldre og sette seg på bakbeina. Denne inkrementelle strategien gjør at prosessen går akkurat passe sakte til at vi blir desensibilisert – omtrent som du etterhvert ikke merker stanken når du har vært lenge nok inni et fjøs. Slik har vi blitt vant med å stadig tape spillerom. Det hele gjøres også i beste, sosialistiske ånd – under skinn av å være «til fellesskapets beste». Hvis du protesterer, blir du resolutt karakterisert som en egoist som bare tenker på deg selv!

Lovutvidelsen vedr. hatefulle ytringer er bare enda en byggestein i denne negative spiralen. Til syvende og sist handler det om at et lite knippe mektige mennesker ønsker å befeste kontroll over den store majoritet. Det dysfunksjonelle kollektive egoet har blitt framelsket og forsterket gjennom ekstrem materialisme og sterkt emosjonelt betonte aktiviteter som tilbyr et raskt forbigående «kick» (instant gratifikasjon gjennom vanebaserte, verdiløse sysler). Eksempler på sistnevnte kan være sport på TV, eller såkalte nyheter som for det meste bare er skrekkbasert propaganda – ren løgn! 

Via holdningsplassering gjennom media støpes lett krenkbare mennesker. Folk kommuniserer mer på sosiale medier enn i det virkelige livet, hvor de mister fatningen og blir ufine i det de skriver. Konsekvensen er økt konfliktnivå og feider som stadig oftere ender opp i rettssystemet.

Mange er resignerte og tror den negative samfunnsutviklingen er umulig å gjøre noe med. De later til å tro at samfunnet er et slags vesen uten mulighet for påvirkning av den allmenne mann og kvinne, som holder oss alle stramt i tømmene via sine lover og regler. Men det stemmer ikke, Samfunnet er SKAPT, og det er skapt med overlegg nøyaktig på denne måten! Denne tilstanden er derfor villet! Fordi noen – samfunnets arkitekter – tjener på det! 

Det gjelder å heve blikket og få øye på hvem vi egentlig sloss mot.

underskrift_are_blaa

Illustrasjon: Lisens CC0

————————————
Jeg og Kiri bruker mye tid på denne bloggen. Hvis du finner verdi i innsatsen vår og vil støtte oss med en slant, blir vi glade. I så fall kan du sende enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER. 

Tusen takk! hjerte_fin

Reklame