Av Are.

Jeg gjør oppmerksom på at jeg her snakker ut fra informasjon som framkom på en eksplosiv sending på Fox News for 3-4 dager siden: Fra det Fox News melder har USAs etterretningsdirektør nå offentliggjort dokumenter som tilsier at Hillary Clinton var sentral i plottet mot Donald Trump før presidentvalget i 2016. Som du kanskje husker ble det den gang hevdet at det forelå beviser for russisk valginnblanding. Påstanden var at Donald Trump skal ha samarbeidet med russerne for å kunne sikre seg valgseieren. Dette er beskyldninger som Trump senere har blitt renvasket for.

Nå melder Fox News at Hillary Clinton selv var primus motor i dette som nå karakteriseres som en svertekampanje mot Trump («Russia Hoax»). Clinton skal selv ha funnet på idéen om russisk innblanding, og deretter finansiert iverksettingen av den skitne planen. Meningen med dette plottet fra Clinton og venstresiden var utvilsomt å greie å tilsmusse Donald Trumps navn og rykte, og derved forhindre at han ble valgt til president. Men ifølge Fox News var svertekampanjen også Clintons forsøk på å ta vekk den offentlige oppmerksomheten fra hennes famøse avslørende eposter. Disse epostene er fortsatt et hett tema den dag i dag.

Disse opplysningene har framkommet fra de håndskrevne notatene til forrige CIA-sjef John Brennan, da han i juli 2016 skulle informere tidligere president Barack Obama om situasjonen. Dermed må Barack Obama ha visst om Clintons skitne forsøk på å få Trump ut av bildet før valget. I tillegg til Brennan visste altså Obama om denne svertekampanjen, og holdt tett om den. I sendingen fra Fox News framgår det også at Joe Biden ble informert om- og spilte med Clinton i hennes skitne kampanje mot Trump. Akkurat dette er jo litt interessant, siden Biden nå er Trumps motkandidat…

Et annet interessant poeng som framgår av sendingen, er hvorfor ingen av de involverte i denne gigant-konspirasjonen mot Donald Trump har blitt domfelt og straffet. Et av intervjuobjektene sier at dette er standard, nemlig at kriminelle personer på venstresiden er hevet over loven.

Donald Trump har bebudet at han tenker frigjøre Clintons eposter i sin originale form — uten noen form for sensur eller redigering. Det kan jo bli interessant lesning…

Donald Trumps tweet fra 6. oktober…

————————–
Vil du gi oss en hjelpende hånd?
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Vi trenger imidlertid støtte for å kunne bruke så mye av tiden vår på denne bloggen og den tilhørende gruppa i diverse sosiale medier. Så dersom du finner verdi i innsatsen vår, vurder å sende oss en slant enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame