Av Are.

Min og Kiris gode venn, allmennlegen Heiko Santelmann, har nå sendt et brev med 15 kritiske spørsmål til Legemiddelverkets medisinske fagdirektør Steinar Madsen. Temaet for hans åpne brev er diverse uttalelser som Madsen har kommet med i forbindelse med koronakrisen og legemiddelet Plaquenil / Hydroksyklorokin.

Her er det litt «pikante» som dette brevet tar opp med Steinar Madsen: Det finnes mengder av leger som hevder å ha brukt middelet Hydroksyklorokin (HCQ) med formidabel suksess på et stort antall Covid-19 pasienter. HCQ er opprinnelig et medikament mot tropesykdommen malaria, og har vært brukt i mange årtier med god virkning. Men, altså, etter det mange leger sier skal middelet også ha svært god effekt mot Covid-19.

HCQ er både billig og praktisk talt uten bivirkninger, men dette til tross har myndigheter verden over lagt for dagen en forbløffende motstand mot å ta dette middelet i bruk. Beskjeden har hele tiden vært at det ikke foreligger vitenskapelig evidens for effekt, og at vi må vente på den beste løsningen her. Det kommer kanskje ikke som noe sjokk at den beste løsningen anses å være den framtidige koronavaksinen. Mon tro om et økonomisk motiv kan stikke under i denne sammenheng? En framtidig koronavaksine — som er helt overflødig når vi har midler som HCQ kombinert med tilskudd av sink — vil trolig generere flere hundre milliarder dollar i inntekter for den gjennomført korrupte legemiddelindustrien. I alle fall mener jeg selv å lukte at parhestene storindustri og «stat» rider igjen her, og da blir kjapt folkehelse et underordnet tema…

For å dempe alle tilløp til bruk av HCQ i forbindelse med Covid-19, har det vært hevdet at middelet kan skade pasientene. Denne påstanden har blitt forsøkt underbygget med et britisk vitenskapelig studie. Problemet er at dette studiet er mer enn bare frynsete, ja det var direkte uansvarlig det som ble gjort. I studiet ble det nemlig gitt en mengde HCQ som oversteg det trygge nivået med en faktor på 12! Ikke rart man da får negative resultater. Denne overdoseringen ble også gjort ovenfor dødelig syke testobjekter (forsøkspersoner), noe som lett kunne medført dødsfall som følge av eksperimentet. Dette er eksempel på hvordan studier blir designet for å skaffe et på forhånd ønsket — og ofte profitabelt — resultat. Det viser også hvilken kriminalitet som skjuler seg bak vårt offentlige helsevern. De som tror dette handler om helse, bør tenke etter én gang til. Bunnlinja er nemlig det viktigste i denne sammenheng.

Dette danner bakteppet for Santelmanns brev til Steinar Madsen. Utover det begrunner Santelmanns sitt eget brev til Madsen som følger:
«Siden all debatt om Corona-«pandemien» er sensurert og undertrykket og legetidsskrifter heller ikke tillater en intern diskusjon, ser jeg meg nødt til å legge ut mine kritiske spørsmål til Legemiddelverket som et åpent brev og håper at der fremdeles finnes ekte journalister som tjener folket og ikke tier der det er på høy tid å brøle.»

Her er brevet til Steinar Madsen:

Åpent brev med 15 spørsmål til Legemiddelverkets direktør, Dr. Steinar Madsen.

Siden du ble har blitt sitert gjentatte ganger i flere artikler vedrørende Corona-epidemien, bl.a. i legetidsskriftet Dagens Medisin, tillater jeg meg å stille deg noen spørsmål:

1. Hvordan er det «usolidarisk» av norske leger som ville sikre seg malariamedisinen Plaquenil (HCQ) (også kalt Hydroksyklorokin — red. anm.) til seg og andre helsearbeidere i nær kontakt med pasienter som ble syk av Covid-19, slik du gikk ut med i Dagens Medisin [1], Finansavisen og NRK [2]?

2. Hva er bakgrunnen for at du ikke stolte på produsenter av HCQ som kom med forsikringer om at de kunne levere mer enn nok HCQ, spesielt siden du visste at det var tilstrekkelig med 2 tabletter (for kr 3,-) bare én gang i uken? [3]

3. Når du sørget for at HCQ bare ble tilgjengelig for (heldige) pasienter med reumatiske sykdommer på blå resept, hvorfor tror du at så mange leger brøt regelverket og risikerte straff ved å skrive ut slike blå resepter til sin familie uten at det forelå en slik diagnose? [4]

4. Kan det ha å gjøre med at malariamedisinen HCQ har vært roset opp i skyene i 65 år av WHO for å være trygg for gravide og ammende, og har blitt solgt reseptfritt i store deler av verden?

5. Har du ikke lest studiene fra Dr. Faucis Institute for Health fra 2005, som konkluderte med at forløperen, Klorokin, var svært effektiv for å forebygge og kurere Corona/SARS-CoV-2? [5]

6. Hvorfor nevnte du aldri de studiene på til sammen flere tusen pasienter som overlevde Covid-19 takket være HCQ, tatt med sink?

7. Kan det ha å gjøre med den svært lave prisen på HCQ og at Legemiddelverket tjener mer på dyre «vaksiner»? Eller ligger det en annen agenda bak?

8. Siden jeg har aldri tvilt på at du er smart og kan lese studier i legetidsskrifter minst like bra som meg, lurer jeg på: Når har du forstått at Covid-19 ikke skyldes et svært dødelig virus, men en tilstand som kan forebygges og kureres med rimelige medisiner?

9. Hvorfor mente Legemiddelverket i sin høringsuttalelse til lovendringen om genteknologien, at menneskerettigheten om informert samtykke til genmanipulering via injeksjoner kan fravikes og at en eksperimentell, hasteutviklet «vaksine» med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger anbefales, samt at «kliniske studier med GMO-legemidler skal unntas krav om vurdering av samfunnsnytten, bærekraft og etikk»?

10. Hvorfor har du ikke informert befolkningen, slik Fauci gjorde, om at smittebærere uten symptomer ikke utgjør en fare for resten av befolkningen, og at masker derfor bare bør anbefales til syke personer? [6]

11. Hva er årsaken til at du, som ofte ble brukt som Norges fremste spesialist når det gjelder behandlinger av sykdommer, uttalte at «der er stor fare for at det blir jukset med forskning på Covid-19», men først etter at den berømte studien i Lancet og New England Journal of Medicine ble avslørt som ren svindel i the Guardian? Vi andre så dette med en gang. [7]

12. Hvorfor har du henvist til «gode» studier som er på vei; «Recovery» sponset av Gates og «Solidarity» hvor Norge (og du??) er hovedansvarlig, når du visste at disse studiene var designet til å feile? De var dømt til å feile fordi forsøkspersonene fikk seponert medisiner som kan øke risikoen for å dø av Covid-19 mens de ikke fikk sink som er veldig viktig å ta sammen med HCQ.

13. Hva er bakgrunnen for at du ikke fikk stoppet disse studier, når du leste at forsøkspersonene skulle få potensielt dødelige overdoser med HCQ? [8]

14. Covid-19 er ikke farligere enn en middels influensa, og ifølge veldig mange studier er det lett å forebygge med HCQ. De strenge tiltakene for å begrense «smitten» var derfor unødvendige. Er du klar for å møte alle skadelidende bedrifter og familier i retten som vil søke om erstatning for din feilinformasjon? [9]

15. Og til slutt lurer jeg på om du mener det er straffbart hvis leger handler mot sin Hippokrates-ed og forhindrer at livreddende medisiner (HCQ) kan gis til døende?

Oslo, den 5.10.20, Heiko Santelmann, allmennlege og forsker.

REFERANSER:
[1] https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/03/18/oppfordrer-hverandre-til-a-ta-malariamedisin-mot-smitte/
[2] https://www.nrk.no/urix/trump-innforer-malariamedisin-mot-koronavirus-1.14952876
[3] https://finansavisen.no/nyheter/helse/2020/03/20/7509660/lite-solidarisk-mener-steinar-madsen-om-legenes-hamstring-av-coronamedisin-til-eget-bruk
[4] https://www.nrk.no/norge/leger-bryter-retningslinjene-_-skriver-ut-malariamedisin-til-familie-og-venner-1.14956832
[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1232869/
[6] https://kickthemallout.com/article.php/V-Fauci_Knows_Damned_Well_Healthy_People_DO_NOT_Drive_the_Spread_of_a_Virus
[7] https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/06/03/the-lancet-varsler-bekymring-om-covid-19-studier-etter-avsloring/
[8] https://principia-scientific.com/is-this-murder-uk-hcq-trials-deliberately-overdosed-patients/?fbclid=IwAR2Kq7lK2B7p2ZGJJU6qT71rTl6RUq1pIMiZGE0cxgl92jt2CLvqnavwG5k
[9] https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ&feature=youtu.be

mvh_are

————————–
Vil du gi oss en hjelpende hånd?
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Vi trenger imidlertid støtte for å kunne bruke så mye av tiden vår på denne bloggen og den tilhørende gruppa i diverse sosiale medier. Så dersom du finner verdi i innsatsen vår, vurder å sende oss en slant enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame