Av Are.

are_thmb_fin
Are

Her er en sak jeg akkurat snublet over. Det dreier seg om en hendelse fra juli, men jeg har altså ikke sett det før nå. I et intervju forteller Elisabet Englund, professor i nevropatologi ved Universitetet i Lund i Sverige, temmelig oppsiktsvekkende ting. Det dreier seg om observasjoner hun har gjort i kroppene til mennesker som påstås å ha omkommet av Covid-19. Denne informasjonen burde skapt langt mer debatt enn de har gjort. 

I intervjuet forteller Englund om oppsiktsvekkende oppdagelser de har gjort i de obduserte kroppene til korona-avdøde mennesker. For det første viser det seg å være en høy prosentandel av de døde som lider av andre, underliggende sykdommer. I denne sammenheng vil jeg påpeke noe som har vært framme i dagen ganske lenge nå: i hvilken grad kan man egentlig hevde at koronaviruset er primær dødsårsak hos disse individene, siden de er såpass svekket i utgangspunktet? Det er jo slik vi dør: vi eldes og pådrar oss underliggende sykdommer på veien, og til slutt kommer en infeksjon og gjør slutt på livet vårt. Dette kan dreie seg om en infeksjon som er uproblematisk for yngre, friske mennesker.

En ganske annen ting er, ifølge psykiater og biolog Andrew Hoffman, at man enda ikke har greid å isolere og påvise koronaviruset med sikkerhet. Det er derfor en antakelse at pasientene dør av (eller med) koronaviruset SARS-CoV-2(!)

Englund fortsetter:
– I veldig mange av organene som vi undersøker [hos de koronadøde] finner vi ikke tegn på virusinfeksjon. Vi finner tegn på at noe i kroppen reagerer veldig sterkt på virusinfeksjonen, men vi har enda ikke kunnet påvise noe tegn til selve virusinfeksjonen, sier hun.

Reporteren blir tydelig fortumlet, og spør:
– Hva er det de egentlig dør av da? Finnes det noe mønster her?

Englund:
– Fra tidligere i denne pandemien ble det rapportert mye propp-dannelse som var skadelig og til og med dødelig.

Englund legger til at man nå for tiden (per juli 2020) ser mer hovenhet og stygge skader i vevet til de døde kroppene, noe hun antar skyldes cytokinstormer inni kroppen (overaktivt immunforsvar).

Dette føyer seg bare pent inn i en ganske stor og rar mosaikk hva angår denne kryptiske sykdommen. Hva er Covid-19? Og hva er patogenet? Finnes det overhode noe patogen? Eller er det, som noen sier, bare en måte å kamuflere skader fra 5G-teknologien som blir rullet ut nå? Jeg tror nemlig at akkurat 5G er et svært hett tips her…

Sannheten vil nok komme på bordet en dag, og trolig er det ikke veldig lenge til heller. Det eneste sikre jeg tør konkludere med her og nå, er at hele koronakrisen har en politisk natur, ikke medisinsk, og at den er tuftet på svindel.

Video: Elisabet Englund, professor i nevropatologi ved
Universitetet i Lund i Sverige, blir intervjuet av Svensk TV4

Original-reportasjen finner du her.
————————–
Vil du gi oss en hjelpende hånd?
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Vi trenger imidlertid støtte for å kunne bruke så mye av tiden vår på bloggen og den tilhørende gruppa i sosiale medier. Så dersom du finner verdi i innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame