Av Are.

Stikk i strid med det mange lenge har hevdet, har den internasjonale motstanden mot koronakrisens lockdown-politikk vært betydelig blant helsepersonell. Den store Barrington-deklarasjonen er en offentlig protest mot den absurde smittevernpolitikken som har blitt ført, og er forfattet av britiske og amerikanske forskere.

Deklarasjonen tar til orde for å bygge flokkimmunitet i befolkningen, noe som innebærer å la viruset spre seg fritt i samfunnet over noen måneder mens de aller mest utsatte gruppene mottar skjermende tiltak. «De som ikke er sårbare bør umiddelbart få fortsette med sine liv», står det å lese.

Skriftet ble undertegnet 4. oktober i år, og blant signaturene finner vi 10549 leger og medisinske forskere. I tillegg til dette 29072 helsearbeidere og godt over en halv million bekymrede borgere. Blant signaturene finner vi også Per Mathisen, lege og radiolog ved Sørlandet Sykehus, Charlotte Haug, tidligere redaktør for Tidsskrift for Den norske legeforening, og Dagfinn Haarr, nylig pensjonert norsk smittevern- og kommuneoverlege i Kristiansand .
– Jeg tenker at nå som vi skal holde på med dette i ett års tid til, så synes jeg «Barrington Declaration» har mye for seg. Det vil nok ikke bli gjennomført i Norge. Vi vil nok fortsette å kjeppjage studenter som har festet på kvelden, sier Haarr.

Haarr mener Sverige kunne stått igjen som den store vinneren etter koronakrisen, men feilet på ett punkt: Sverige iverksatte som kjent langt mindre restriktive smitteverntiltak enn f.eks. Norge, men ifølge Haarr gjorde svenske myndigheter en tabbe ved å unnlate å beskytte den sårbare gruppen av eldre personer. Underforstått at dette er grunnen til at landet opplevde en høyere andel koronadødsfall enn f.eks. Norge.

I 2012 formante smittevernlege Dagfinn Haarr folket om å ikke stole blindt på helsemyndigheter

Det har lenge vært åpenbart at den foreslåtte strategien i Barrington-deklarasjon har vært eneste farbare vei med hensyn til koronakrisen, altså tiltak rettet mot den komparativt lille gruppen av sårbare individer mens resten av oss fikk fortsette med en normal hverdag. Hvis man er noenlunde frisk, så er det en sjanse på 3 av 10.000 for å dø av Covid-19. I en epidemiologisk sammenheng betyr dette at sykdommen er ufarlig med mindre man har en grunnleggende dårlig helse i utgangspunktet. (For sterkt immunsvekkede mennesker utgjør ALLE patogener en trussel).

Fungerende helsedirektør Espen Nakstad er imidlertid på høy kant med legene som har undertegnet dette internasjonale protestskrivet. Han mener kort og greit at protestskrivet og alle dets sympatisører bommer. Grunnen er ifølge Nakstad at oppropet bygger på en feilaktig forutsetning, nemlig den at det er mulig å skjerme risikogruppene fra smitte. Hmmm… Hvor i all verden er logikken i det Nakstad her sier? Hvorfor har vi forsøkt å holde mennesker atskilt her til lands dersom denne strategien ikke virker? Nakstad overser også — tilsynelatende — at dette viruset ikke er spesielt farlig. Folk vil ALLTID dø av noe, enten virus, bakterier, forgiftning, stress eller noe annet.

Så langt har 278 personer omkommet av Covid-19 her til lands. Det foreligger i tillegg svært gode grunner til å anta at SARS-CoV-2 viruset ikke var primær dødsårsak i mange av disse tilfellene. Per nå er 28 personer innlagt på sykehus med denne sykdommen. Alt dette peker i retning av at Covid-19 overhode ikke er noen helsetrussel. Så hvem sitt ærend er det Naktstad løper her? Det skulle vært interessant å kryssforhørt Nakstad, hvor han ble spurt om han har mottatt instrukser «ovenfra» — og i så fall hvorfra. Regjeringen har tidligere nektet å uttale seg om dette. Alt sammen stinker, for å si det pent…

Inntil nylig var alle underskrifter på Barringtdon-deklarasjonen offentlig lagt ut, men den søkbare listen er nå fjernet fra nettstedet. Jeg tror jeg vet hvorfor: det har nemlig sin pris for medisinere å tråkke utenfor oppmerket sti. Karrieren står raskt på spill. Uansett, du som leser dette oppfordres til å signere her.

Kilde: NRK
Les for øvrig om denne koronaprotesten fra belgisk og nederlandsk helsepersonell. 

————————–
Vil du gi oss en hjelpende hånd?
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Vi trenger imidlertid støtte for å kunne bruke så mye av tiden vår på bloggen og den tilhørende gruppa i sosiale medier. Så dersom du finner verdi i innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame