Av Are.

Denne saken er kanskje ikke like godt kjent for alle, så her følger en kjapp redegjørelse. I årene 1988-1991 pågikk det et vaksineeksperiment her til lands. Det gjaldt vaksinen mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningitt).

Merk at når jeg her sier ’eksperiment’, så var det nettopp det dette var. Dertil ble det hele gjennomført uten at de vaksinerte på forhånd hadde blitt informert om forsøkets eksperimentelle natur. Ja, vaksinen ble faktisk også gitt unge mennesker uten at foreldrenes signatur var påkrevet.

Folkehelseinstituttet (FHI), som selv var involvert i utviklingen av vaksinen, visste godt at flere av testpersonene kunne komme til å oppleve alvorlige reaksjoner under forsøkets gang. Allikevel unnlot instituttet å informere om opplagte farer. FHI skrev faktisk i en brosjyre at det var usannsynlig at det skulle oppstå alvorlige komplikasjoner.

Over 230 000 militære rekrutter og ungdommer ble brukt som uvitende forsøkskaniner i dette giganteksperimentet. I etterkant fikk en alarmerende andel av de vaksinerte påvist kronisk utmattelsessyndrom (ME) og lignende tilstander. Medisinsk ekspertise fastslo at årsaken til disse personenes tilstand var vaksinen. Allikevel har så godt som samtlige av de syke menneskene fått avslag fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på sine erstatningssøksmål.

Vaksineutvalget skrev i en knusende vaksinerapport at det «kan se ut som Folkehelseinstituttet har vært mer opptatt av at forsøket skulle framstå som forskningsmessig vellykket og vaksinen sikker, enn å erkjenne usikkerhet omkring skaderisiko».

Ola Didrik Saugstad, professor i barnemedisin, satt selv arbeidsgruppen for en forskningsstudie den gang da. I denne studien ble flere ME-pasienter sammenlignet med en kontrollgruppe, og i rapporten framgikk det at det var manglende grunnlag for å hevde at pasientene hadde blitt syke av vaksinen. Studien hadde imidlertid flere svakheter, hvor én svakhet var at studien hadde få testpersoner. Saugstad forteller at studien var så befengt med svakheter, at den ikke ga tilfredsstillende svar på det man ønsket å kartlegge. Før denne studien ble ferdigstilt, var det dessuten klargjort at resultatet aldri skulle bli brukt til å avgjøre senere søksmål. Men dette skjedde allikevel.

I 2007 drar folkehelseinstituttet til et møte med Verdens Helseorganisasjon (WHO) i Geneve. Der ble studien brukt til å frikjenne vaksinen for mistanken. Den fordømmende vaksinerapporten blea ikke nevnt under dette møtet. Det faktum at fire norske ungdommer faktisk hadde mottatt skadeerstatning etter vaksinen ble heller ikke nevnt under møtets gang. Basert på folkehelseinstituttets tendensiøse framstilling av saken konkluderte WHO med at vaksinen ikke kunne være årsaken til ME blant ungdommene. Dette møtet skjedde bak ryggen til Saugstad og andre i arbeidsgruppen, og Saugstad karakteriserte det hele som et tillitsbrudd. Han trakk seg deretter ut av arbeidsgruppen.

Grunnen til at såpass mange ble syke fra denne vaksinen, har utvilsomt med det faktum å gjøre at vaksinen inneholdt de ekstreme giftstoffene aluminium (som adjuvans / hjelpestoff) og kvikksølv (som konserveringsmiddel). Også væsken som kontrollpersonene ble injisert med inneholdt disse to ekstreme giftstoffene. Verken aluminium eller kvikksølv burde brukes i vaksiner, og i særdeleshet ikke i samme vaksine. Når disse to stoffene kombineres, ser man at dette har en ekstra sterk gifteffekt ovenfor nervecellene.

Som sagt var det kun yderst få som greide få økonomisk oppreisning for skadene de ble påført under dette famøse vaksineforsøket. De få som vant fram, gjorde det først etter å ha kjempet en lang og innbitt kamp mot den norske staten. ME-syke May Britt Hovland var blant disse få.

Her er en kompromitterende reportasje fra TV2 om dette vaksineforsøket:

Her er en serie med dokumentariske videoklipp fra denne vaksinefadesen:

Senere skulle vi oppleve enda en vaksineskandale, nemlig svineinfluensavaksinen Pandemrix fra 2009. Denne kvikksølvholdige vaksinen medførte at 801 personer sendte inn søknad om skadeerstatning per i fjor (2019). De samlede utbetalingene beløp seg da til 350 millioner kroner, fordelt på 151 personer. ME og narkolepsi var de hyppigste skadene. Aktivister fra Vaksineaksjonen forsøkte advare våre myndigheter i forkant av denne vaksinen, men Bent Høie & co reagerte med å latterliggjorde disse menneskene.

En annen pikant ting som bør nevnes er det som skjedde med Gardasil-vaksinen for drøyt 10 år siden. Gardasil er en vaksine mot HPV, produsert av legemiddelgiganten Merck. Saken er den at USA nektet denne vaksinen innpass i det amerikanske vaksineprogrammet. Grunnen til nekten var at vaksinen var for dårlig uttestet på mennesker, og at det var en fare for uforutsette skadelige effekter. Men pytt, det gjorde jo ingenting, for da henvendte Merck seg til norske helsemyndigheter. Våre helsemyndigheter innvilget Merck full tilgang på et alderssegment av den norske jentepupulasjonen, slik at en storskala uttesting kunne finne sted. Verken entene eller deres foreldre ble opplyst om denne vaksinens eksperimentelle natur. I dag er nettopp HPV-vaksinen en av verstingene når det kommer til alvorlige bivirkninger.

I disse dager går en hel verden og venter på den kommende koronavaksinen. Dette er en vaksine vi vet vi ikke trenger, siden sykdommen Covid-19 beviselig ikke er noen farlig sykdom og smittetallene nå er på sitt aller laveste. Allikevel forteller Bent Høie det norske folk om hvor viktig det er at vi tar denne kommende vaksinen. På samme måte som før blir vi også denne gang forsikret om at vaksinen vil være godt utredet med hensyn på eventuelle utilsiktede skadevirkninger. Spørsmålet er om befolkningen fortsatt velger å feste tiltro til egne myndigheter, på tross av tidligere dyster erfaring med myndighetenes ansvarsfraskrivelse og troskap ovenfor legemiddelindustrien. Her bør det legges til at koronavaksinen vil være basert på en helt ny og i svært eksperimentell teknologi, noe befolkningen med all sannsynlighet ikke vil bli opplyst om.

For min egen del vil jeg si at vi erfaringsmessig har gode grunner til å inndra tilliten ovenfor våre egne myndigheter. Jeg anser at den kommende genmodifiserende koronavaksinen vil kunne vise seg å bli tidenes største medisinske skandale. Nå har også en person omkommet i uttestingen av en koronavaksine. Selv om legemiddelgiganten AstraZeneca bedyrer at dette dødsfallet ikke skyldtes vaksinen, har vi tidligere blitt løyet huden full i sammenhenger som dette. Man må ikke være naiv og sluke alt som hevdes av tospannet industri og stat. Det finnes dessverre altfor mange grimme eksempler på akkurat det. Vær advart.

————————–
Vil du gi oss en hjelpende hånd?
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Vi bruker imidlertid mye av tiden vår på bloggen og den tilhørende gruppa i sosiale medier. Så dersom du finner verdi i innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame