Av Are.

areI denne artikkelen vil jeg ta opp temaet som omhandler hvordan menneskeheten holdes som slaver uten engang å skjønne det selv. I dette slaveriet står pengesystemet helt sentralt. Det de færreste vet, er at de store bankene, altså de med mandat til å skape nye penger, er selve slangehodet i dette slaveholdet.

Er du kanskje en av de som føler seg lei av jobben? Kjenner du at du nesten kunne ønske at du ble syk, slik at du fikk en pause fra hverdagens tærende mas? I så måte er du langt fra alene. Men vet du hva? Det hadde slett ikke behøvd å være på denne måten. Jeg har sagt det mange ganger før, og jeg sier det igjen: Samfunnet er skapt slik det er med overlegg, slik at vi skal være travle hele tiden. Rotteracet er villet inn i eksistens av en liten gruppe herskere, og derfor må slike som jeg og du løpe i takt med resten av rottene. Vi tvinges til å måtte stå på hele tiden for å greie å samle ihop tilstrekkelig med penger til å betale alle regningene hver måned. Dette gjør at vi ikke har tid og overskudd til å reflektere over situasjonen.

Fra eventyret «Rottefangeren fra Hameln», hvor rottefangeren til slutt tok med seg landsbyens barn. Menneskeheten befinner seg i en lignende situasjon nå, hvor en psykopatisk maktelite spiller rollen til rottefangeren og resten av oss er barna…

I denne undertrykkingen av menneskeheten står pengesystemet helt sentralt. Dette er en av maktkabalens primære verktøy for å greie holde resten av oss nede. Denne maktkabalen kontrollerer altså dette pengesystemet som alle nasjonalsamfunn er tuftet på. Hvordan kontrolleres pengesystemet? Jo, pengesystemet kontrolleres gjennom de største bankene. Disse bankene eies av PRIVATPERSONER, og akkurat dette er et svært viktig poeng å få med seg. Dersom du undersøker hvem eierne av disse bankene er, har du noe å spinne videre på for til slutt å kunne utpeke de reelle globale herskerne. Dette er mennesker som fingerer økonomiske kollaps og krisetider, kriger og dets like over en lav sko. Hensikten er ikke primært å berike seg selv, skjønt dette selvfølgelig er en av konsekvensene. Den primære drivkraften til disse psykopatene er å oppnå total dominans over resten av oss.

Alle verdens nasjoner ville teoretisk sett kunnet lage sine egne penger, som så kunne vært forankret i realverdier som gull, sølv etc. Men dette er ikke situasjonen. Istedet låner verdens nasjoner penger fra det nevnte svindel-banksystemet, og det sies at dette gjøres for å kunne betale det det koster å opprettholde disse landenes velferds-infrastruktur. Vel, gjett hva, for her er det to heller oppsiktsvekkende nyheter: det første gjelder det faktum at disse pengene blir skapt ut av det store intet av de store bankene! Bankene behøver altså ikke å vise til forankring i realverdier ala gull hver gang nye penger skapes. Mer: Nye penger blir til hver gang noen tar opp et lån, og lånetagerne kan være slike som deg og meg, eller, som nevnt, hele nasjoner.

Det andre gjelder noe som kanskje er overraskende for mange, nemlig at bankenes lånerente dekkes ved å kreve slike som deg og meg for en myriade av skatter og avgifter. Og her tenker jeg ikke bare på inntektsskatten, men f.eks. også avgiften («momsen») på absolutt alt du kjøper. Og en rekke andre skatter, slik som formueskatt etc. Slik sett er det anslått at vi nordmenn betaler hele 70-80% av alt vi tjener rett tilbake til staten, og disse pengene går altså til å nedbetale mafiabankenes renter. Folk flest tror at alt av skattepenger går til å kunne opprettholde samfunnstjenester og nasjonal velferd. Langt derifra.

For å ta en rask oppsummering: Bankene gir oss såkalte penger i form av lån. Dette er penger de har skapt fra tom luft – i form av nuller på en skjerm. Vi må betale bankene tilbake med tiden vår, på en jobb vi kanskje ikke engang liker. Og tiden vår er synonymt med livet vårt! For en vanvittig byttehandel, men menneskeheten fortsetter jo å godta dette slaveriet. Så da skal det vel fortsette enda en stund, helt til vi har lidd nok…?

Som du nå skjønner står pengesystemet («FIAT-penger») sentralt i måten vi holdes nede på, og alt dette danner bakteppet for at du må løpe lydig i hamsterhjulet hver eneste dag. «Du må jo greie å skrape sammen nok penger til å få endene til å møtes hver måned», ikke sant?

De virkelige tyvene i dagens samfunn er… bankene! De som eier verdens største banker stjeler ikke bare pengene dine, men faktisk selve livet ditt! Dette er alle bedrags mor!

Det er mange andre komponenter i det verdensomspennende slaveriet, og her er maktkabalens jernharde kontroll med media vært av spesiell viktighet. Over mange generasjoner har visse familier holdt resten av oss nede ved å kontrollere hva vi har blitt fortalt gjennom media. Det betyr at verdens store mediehus, enten det dreier seg om aviser, TV eller radio, har vært eid og styrt av de samme kreftene som eier og styrer pengesystemet. Disse herskerne har alltid vært godt klar over den ekstreme viktigheten av å holde menneskeheten i mørket med søte løgner distribuert gjennom media. Disse løgnene blir gjerne framstilt som såkalte nyheter. Jeg har sagt det før og sier det igjen: av denne grunn er «nyheter» slett ikke alltid det folk tror. Nyheter er forbløffende ofte godt kamuflert løgn, presentert som objektive referat fra viktige hendelser. Dette stoffet er gjerne kokt sammen av aktører som f.eks. det mektige men allikevel ukjente Tavistock Institute, og deretter sluset videre gjennom nyhetsbyråer som Reuters, for til slutt å ende opp på desken hos nyhetsformidlere som Dagsrevyen, Aftenposten osv. I den forbindelse, la følgende være sagt én gang for alle: Ja, dette gjelder altså OGSÅ nyhetene som formidles gjennom «ærverdige» Dagsrevyen… (Ha, ha, vi nordmenn får oss jo liksom ikke til å tro at dette kan gjelde her i «trauste Norge». Nordmenn holder Dagsrevyen for å være en formidler av enorm sannhet, men Norge og Dagsrevyen er like korrumpert som andre land der ute. Og dette har kommet i eksistens som følge av at nordmenn flest er ubegripelig naive).

GHB er hovedforfatter bak den stygge og villedende FNs Agenda 21, som tar sikte på å bringe FNs despotiske nye verdensorden inn i eksistens. På denne forsiden av Dagsavisen får vi budskapet servert rett fra løvens munn… (Var denne artikkelen et eksempel på sprekk i sensurmuren? Mon tro om redaksjonen mottok en brevbombe i kjølvannet av denne artikkelen…)

Ofte dreier nyhetssendinger seg om hendelser som skaper frykt i befolkningen, gjerne i form av ulykker og, ikke minst, krig! Frykt er nemlig et viktig element i slaveholdet, og kriger er noe de har skapt og finansiert i lange tider. Her snakker jeg om at maktkabalens familier har finansiert begge partene i kriger, noe som i høyeste grad også gjelder begge verdenskrigene. (Bank of England finansierte f.eks. opprustingen av Hitler, noe du kan lese mer om bøkene til Eustace Mullins!) Ingenting er mer økonomisk innbringende for de kriminelle bankene enn å sylte hele nasjoner i bunnløs krigsgjeld.

Apropos: Den tredje verdenskrig pågår faktisk i skrivende stund, og er skapt av de samme intrigemakerne. Den foregår imidlertid ikke med bomber og granater, men er en krig hvor de nå forsøker ta fra oss forbindelsen med vår egen sjel. Splitt og hersk gjennom frykt og kaos er fortsatt intrigemakernes metodikk, og denne tredje verdenskrigen er kanskje bedre kjent under navnet koronakrisen.

Sluttvis vil jeg legge til dette: Slike som du og meg holdes i dag nede av en maktkabal som har tatt seg til rette og som beiter på selve livene våre. Det finnes et svært dekkende ord for hva våre hittil skjulte herskere holder på med ovenfor resten av oss, nemlig parasittisme. Avdøde Eustace Mullins er nok relativt ukjent for de fleste, men han er en av de mest fremragende historikere innenfor epoken som omfatter de siste århundre. Mullins hevder i sine bøker å kunne påvise ett sikkert kjennetegn ved alle sivilisasjoner som har gått under, og det er….— parasittisme! Vår sivilisasjon er på vei å gå under, men forhåpentligvis vil det denne gang skje via transformasjon og ikke destruksjon. Jeg tror bestemt på transformasjon — situasjonen og min egen intuisjon forteller meg det med all mulig tydelighet. Vi er på vei inn i en forløsning, inn i noe langt bedre enn dagens slavehold, og jeg selv må bare forsøke å bidra til at transformasjonen skal gå så kjapt og smertefritt som overhode mulig.

For mer informasjon om det jeg her har snakket om, se følgende video på cirka 10 min. Forsøk å brette tankene rundt dette grandiose bedraget, og vit at det aldri hadde behøvd å være slik… Bedraget har blitt muliggjort ettersom vi — menneskeheten — ikke har motsatt oss bedraget. Vi har aldri trengt å løpe til og fra en traurig jobb syv og en halv time hver dag, bare for å få endene til å møtes økonomisk. Alt sammen er et ledd i utrullingen av det tyranniske New World Order, og fint lite annet. Tenker vi noen gang å sette ned foten ovenfor våre herskere? Eventuelt når? Folket har makten, men må bare vite å ta den i bruk. Første steg er å forstå situasjonen, noe jeg håper å ha bidratt til med denne artikkelen…

mvh_are

————————–

Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Dersom du setter pris på innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant via vipps til 98 23 03 77 eller via nettbank / Paypal ved å klikke HER. ELLER du kan handle i nettbutikken vår – gode og tankevekkende jule- og bursdagsgaver kan fås kjøpt HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame