Av Are.

areI morgen, tirsdag 15. desember 2020, utgår fristen for å sende inn svar på høringen som gjelder endring i Forskrift om nasjonalt vaksineprogram. Dette er en absurd kort svarfrist for befolkningen, dertil lagt til julestria da folk flest er opptatt med andre ting. Dette er trolig gjort ettersom regjeringen ikke ønsker å få kjepper stukket i hjulene for dens mektige oppdragsgiver: legemiddelindustrien.

Endringene gjelder hovedsakelig paragraf 6 som i dag lyder slik:
«Kommunen skal organisere vaksinasjonen slik den finner det mest hensiktsmessig for å oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning. Kommunen skal sørge for å etablere rutiner for samarbeid mellom de kommunale tjenestene som skal sørge for oppgaver etter denne forskriften blir utført, og eventuelle private helsepersonellutøvere som kommunen har avtale med».

Helse-og omsorgdepartementet vil nå endre dette til følgende ordlyd:
«Kommunen er ansvarlig for vaksinasjon mot Covid 19. Fastlege bidra til at egne listeinbyggere blir vaksinert mot Covid 19. Kommunen avgjør hvordan vaksinasjonen skal gjennomføres. Dersom fastlege skal bidra i vaksinasjonen, skal kommunen involvere fastlegen i planlegginga. Aktuelle oppgaver for fastlegene er å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinbyggere på legekontoret og å samarbeide med sykepleiere i hjemmetjenesten om vaksinering av innbyggere».

Jeg ser med gru på hvordan en hasardiøs vaksine nå skal slippes på hele den norske befolkningen. Og jeg sier det spesielt ettersom vi positivt vet at
1) dette koronaviruset ikke er noen trussel mot folkehelsa i det hele tatt
2) tidligere forsøk på å produsere koronavaksiner har feilet miserabelt, med horrible konsekvenser for forsøksdyrene når de senere ble utsatt for smitten
3) koronavaksiner aldri tidligere har blitt frigitt for bruk på mennesker
4) vaksinen som kommer er uten adekvat uttesting, bl.a. UTEN noen som helst form for langtidsuttesting
.
5) Produsentene av vaksinen er fritatt for alt erstatningsansvar.
6) Motstanden i befolkningen ovenfor denne vaksinen er stor, så her tvinges leger til å overbevise sine pasienter – i mange tilfeller trolig mot egen overbevisning også. Merk: Jfr. høringsforslaget skal landets fastleger nå bli satt til å overbevise sine pasienter om å ta vaksinen, ikke gi de objektiv og fullstendig informasjon slik at pasientene selv kan gjøre et informert samtykke. Det er urovekkende!

Allikevel skal altså fastlegene nå bli tvunget til å delta i den kommende massevaksineringen. Ved dette blir de tvunget til å lage lister over hvilke fastpasienter som skal vaksineres. Samtidig skal disse legene føre fullstendig register over de vaksinerte og alle bivirkninger, noe som må påregnes å være et betydelig arbeid. (Mange leger orker i dag ikke å registrere vaksinebivirkninger som følge av alt merarbeidet dette medfører). Frem til nå har ikke fastleger hatt noen plikt til å delta i massevaksinasjon, og tidligere måtte alle borgere som ønsket å vaksinere seg møte opp i henhold til annonsering fra kommunen. Nå skjerpes dette på uforståelig vis, ovenfor et virus med høyst beskjeden alvorlighetsgrad. Hva er det vi er vitne til her?

Mange velger fastlege basert på den tilliten de har til vedkommende. Når disse fastlegene nå tvinges til å selektere fastpasienter til vaksinering, vil selvfølgelig pasientene ha tillit til legens vurdering. Dette kan bli en stor belastning for de legene som er inneforstått med den faktiske eksperimentelle naturen til denne vaksinen. Vi snakker her om en type vaksine som aldri tidligere har blitt frigitt for bruk på mennesker. På denne måten vil fastlegene, etter å ha foreslått bestemte pasienter til vaksinering, bli gjort medskyldige i og måtte stå til ansvar for mulige alvorlige, ja endogtil livsødeleggende, bivirkninger. Dette er bivirkninger som vi erfaringsmessig vet at kan bli konsekvensen. (Ref. svineinfluensavaksinen).

Kommunene skal nå belastes for utgifter som legene vil få med denne jobben, og mange kommuner og deres innbyggere har allerede en hardt prøvet økonomi som følge av de meningsløse og belastende smitteverntiltakene under koronakrisen.

Paragrafendringen her medfører uhørte konsekvenser for landets fastleger, og svarfristen er absurd kort. Den korte svarfristen gjør at man blir sittende og mistenke taskenspill – spesielt tatt i betraktning alle andre ikke-demokratiske aburditeter som regjeringen har stått for i løpet av de 9 siste månedene. Jeg krever at regjeringen frafaller dette pålegget ovenfor landets fastleger.

Hva synes du om at legene nå skal tvinges til å bli lakeier for legemiddelindustrien? Dette har fint lite med helsevern å gjøre, og man må være blind for å ha unngått å se det. Hvorfor den korte høringsfristen i forbindelse med denne saken, dvs. hvorfor er den vanlige 3 ukers fristen forkortet til bare 1 uke? Og hvorfor er høringen lagt nå til julestria? Dette er berettigede spørsmål som enhver kritisk tenkende person vil stille seg.

Vær med å sende inn ditt eget, personlige svar på denne høringen. Du kan gjøre det ved å kopiere og lime inn den kursiverte, lilla teksten ovenfor. Føl deg fri til å endre etter eget forgodtbefinnende (du oppfordres til det). Her sender du inn svaret.

————————–
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Dersom du setter pris på innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant via vipps til 98 23 03 77 eller via nettbank / Paypal ved å klikke HER. ELLER du kan handle i nettbutikken vår – gode og tankevekkende jule- og bursdagsgaver kan fås kjøpt HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame