Av Are.

are_thmb_fin
Are

Per 14. januar er det meldt om 23 dødsfall blant de norske koronavaksinerte. Disse koronarelaterte dødsfallene har fått internasjonal oppmerksomhet, og dreier seg  i all hovedsak om gamle og skrøpelige mennesker. Slik sett er alt mot normalt, siden eldre mennesker gjerne dør av (eller rettere sagt: med) infeksjoner som ikke berører de yngre. Allikevel kaller man det nå en skandale dersom gamle mennesker dør av korona…. Hvem står bak denne psykologiske operasjonen?

Det er påfallende hvor mange rapporter om bivirkninger og dødsfall som tikker inn etterhvert som stadig flere mennesker får denne vaksinen. Blant bivirkningene finner vi ansiktslammelser, spasmer, dødsfall og mer. Man kan sannelig spørre seg hvorfor det ble vedtatt å gi denne dårlig uttestede og ekstremt eksperimentelle vaksinen til landets befolkning, når hele 99,9978 prosent klarer seg fint gjennom en koronainfeksjon? For personer under 39 år er dødsrisikoen helt nede i 0,0022 prosent. Dette forteller oss i klartekst at vi ikke har med en farlig sykdom å gjøre. Koronakrisen er av politisk karakter, ikke medisinsk. Den er skapt av politikere, media og deres oppdragsgivere!

At gamle, immunsvekkede mennesker har en tendens til å omkomme av normalt milde infeksjoner er ingen nyhet. Det er faktisk ikke til å unngå. Hadde ikke koronaviruset vært inne i bildet, ville trolig et annet patogen tatt dets plass med samme dødelige utgang. Men «noen» har klart å gjøre det til en skandale når koronaviruset er innblandet i dødsfall… Besynderlig!

Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket, forteller at situasjonen tyder på vanlige bivirkninger fra mRNA vaksiner, slik som feber og kvalme, og at disse bivirkningene kan ha ført til dødsfall hos enkelte skrøpelige pasienter. Det er nok allikevel mange av oss som lurer på om det kan stikke noe mer under her… Uansett, hvis denne vaksinen er så befengt med bivirkninger som ting tyder på, så burde den da ikke gis til gamle og skrøpelige mennesker. Eller hva?

Nedslående opplevelse ved et pleiehjem i Ny York

Ved pleiehjemmet St. Anthony i Auburn i Ny York, har det nylig skjedd oppsiktsvekkende ting etter at vaksineringen av de gamle begynte. Det hadde ikke funnet sted noe koronadødsfall ved pleiehjemmet fram til 22. desember, da vaksineringen av beboerne startet opp. En uke etter begynte koronadødsfallene å melde seg i tur og orden. Etter ytterligere to uker kunne pleiehjemmet melde at hele 24 av beboerne hadde omkommet i koronarelaterte dødsfall. Dette pleiehjemmet har 300 sengeplasser. Dette tallet er alarmerende, for å si det forsiktig.

Mon tro om ikke disse dødsfallene har noe med vaksineringen å gjøre. Vi vet at tidligere forsøk på å framstille koronavaksiner har medført forferdelige dødsfall hos de vaksinerte forsøksdyrene, etter at de hadde blitt smittet av viruset. Dyrene ble altså mer sårbare ovenfor infeksjonen etter å ha blitt vaksinert. Koronavaksinen som våre eldre får nå, har aldri blitt uttestet på dyr. Man kan derfor lure på om det er den samme effekten vi har vært vitne til så langt, bare at det nå er eldre mennesker som er disse forsøksdyrene.

Blant de mange bivirkningsrammede finner vi mennesker som helt har mistet kontroll over kroppen sin. Shawn Skelton er en av disse, og hun har åpent stått fram på Facebook med det som skjedde etter at vaksinen ble satt. Hun skjelver og rister non-stop, og lurer på om hun noen gang vil bli frisk igjen:

Shawn Skelton forteller om situasjonen etter å ha tatt vaksinen

Det vi opplever skje med mange koronavaksinerte er rett og slett avskrekkende. En lege uttalte at han var forferdet over omfanget av negative effekter fra denne vaksinen. Så vidt jeg vet fortsetter norske myndigheter å tillate at denne katastrofevaksinen gis til gamle mennesker. Dette til tross for de nedslående resultatene som har framkommet fram til nå, tidlig i vaksinasjonskampanjen. Hvem vet hvor mange som vil bli invalide eller dø på sikt, ettersom langtidsvirkningene ikke har blitt utforsket i det hele tatt.

Denne vaksinen er hasteutviklet og har derfor kun blitt testet på mennesker over kort tid. I tillegg ble de kliniske sikkerhetsstudiene utført utelukkende på friske personer (tradisjonen tro), og IKKE på skrøpelige, gamle mennesker over 85 år. Disse gamle og skrøpelige menneskene har nå blitt gjort til forsøksdyr — uten å ha blitt gjort oppmerksom på det på forhånd. Vaksinen er heller ikke uttestet på de som bruker legemidler fast, og heller ikke på de som har høyt blodtrykk, allergier, som bruker blodfortynnende eller har autoimmune sykdommer, hjerteproblemmer… og så videre, og så videre. Det er hårreisende hvordan tospannet myndigheter og industri turer fram med denne profitable vaksinen.

Myndighetene har nå fått kalde føtter, og dytter ansvaret for vaksineskader over på legene

Norske myndigheter forsøkte først å tvinge landets fastleger til å vaksinere alle fastpasienter som befant seg i risikogrupper (f.eks. eldre). Trolig ble dette gjort etter påtrykk fra legemiddelindustrien. Etter mange negative tilbakemeldinger, bl a i form av høringssvar, endret regjeringen sin innstilling. Etter dette var ikke legene lengre pliktig til å sørge for at pasienter ble vaksinert, men myndighetene anbefalte legene om å gjøre det.

En rekke rapporter om dødsfall og alvorlige bivirkninger har nå kommet på bordet, og dette har tydeligvis gitt norske myndigheter kalde føtter. Ja for nå ønsker de at den norske legestanden skal undersøke hver enkelt eldre person før vedkommende evt. blir gitt vaksinen. Myndighetene hevder nå at helsa til alle disse eldre bli vurdert før de eventuelt får vaksinen. Dette er trolig bare en måte å tåkelegge det faktum at vi har med en meget skadelig vaksine å gjøre. Ved å legge ansvaret for eventuelle bivirkninger og dødsfall over på leger, sykepleiere og pårørende, begraves det faktum at vaksinen aldri burde vært gitt. «Hvis de gamle dør etter vaksinen, må det skyldes dårlig medisinsk utredning i forkant», ikke sant?

Det var aldri vanskelig å forutse de konsekvensene vi nå opplever med denne gentekniske hastevaksinen, men regjeringen har stilt seg last og brast med de kapitalistiske interessene under denne krisen. Og det bør få alvorlige følger for Solberg, Høie, ansatte ved FHI osv. Dette er faktisk forbrytelser mot menneskeheten! Høie er sikret en tittel som fylkesmann i Rogaland fra og med i år, mens Solberg har blitt tildelt en høy stilling i FN-systemet. Mon tro om forutsetningen for disse stillingene var at disse to gjorde seg til medløpere for kreftene bak koronasvindelen?

Referanse: VG

————————–
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Dersom du setter pris på innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant via vipps til 98 23 03 77 eller via nettbank / Paypal ved å klikke HER. ELLER du kan handle i nettbutikken vår – gode og tankevekkende jule- og bursdagsgaver kan fås kjøpt HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame