Av Are.

are_thmb_fin
Are

Det var en gang… da avisene og deres sjefsredaktører hadde lov til å trykke artikler som uttrykte ekte kritikk ovenfor vaksiner. Men det var før verdens vaksine-tsar Bill Gates kom på banen med sin enorme pengesekk.

Siden 2010, og kanskje enda tidligere, har Bill Gates kjøpt seg inn i det skolemedisinske etablissementet. Dette har gjort at han har greid å skape seg sitt eget helsemonopol her i Vesten. Med sin gode nese for profitt hadde han luktet seg fram til at det var store penger å hente på helsevern, spesielt innen den globale produksjonen og distribusjonen av vaksiner.

I 2009 opplevde vi skandalen med svineinfluensavaksinen. På denne tiden jobbet jeg, Are, på Holmlia Skole i Oslo. Jeg skjønte den gang at noe kunne være galt fatt med denne vaksinen, siden den hadde et såpass høyt innhold av kvikksølv. Kvikksølv er nemlig en av de sterkeste giftstoffer for oss mennesker. Som en følge av min sterke skepsis advarte jeg elevene i mine klasser mot å ta vaksinen, og ba de gå inn på NVIC.ORG og vaksineaksjon.no sammen med foreldrene sine. Der kunne de nemlig lese mer balansert informasjon om en vaksine som straks skulle bli gitt til 40 prosent av den norske befolkningen.

Kollegiet mitt reagerte med avsky ovenfor mitt vaksinestandpunkt, og jeg ble ansett for å være en utidig oppvigler som satte elevenes helse i fare. Det skulle vise seg at det var jeg som var på ballen her, for den norske stat har i ettertid måttet punge ut nærmere 350 millioner kroner i erstatning til nordmenn som ble vaksineskadet. I all hovedsak dreide skadene seg om sykdommene kronisk tretthetssyndrom (ME) og sovesyke (narkolepsi).

Etter dette ble «vaksinenes tiår» sparket i gang (2010-2020), hvor den styrtrike Bill Gates var en sentral pådriver med 10 milliarder dollar som han spyttet inn i prosjektet. Gates har også donert enorme summer til de største mediehusene, og derved kjøpt seg positiv omtale i pressen. Dette medførte også at den journalistiske skrustikka ble skrudd til, og artikler som fram til da hadde uttrykt vaksineskepsis døde raskt ut. Alt som ble skrevet om vaksiner i pressen heretter, tegnet et glansbilde av vaksiner. «Vaksiner er trygge og effektive» var mantraet som pressen nå meislet inn i folks hoder. At dette hjernevask-prosjektet lyktes skal det ikke herske noen som helst tvil om, for temaet vaksiner er virkelig noe som trykker den røde knappen hos folk flest. Den allmenne mann og kvinne kan fint lite om vaksiner, deres innhold og biologiske effekter, men ser allikevel rødt dersom noen tør rokke ved vaksinenes påståtte fortreffelighet.

Kan vi stole på våre egne myndigheter når de nå forteller oss at koronavaksinen er trygg og eneste farbare vei tilbake til en trygg normaltilstand? Nei, og svineinfluensa-skandalen er slett ikke det eneste vitnesbyrd om dette. FHI hadde før dette utviklet en vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse, nemlig vaksinen mot Meningokokk B-bakterien. I 1988 sparket FHI i gang det som siden har blitt kjent under navnet meningokokkforsøket — et fordekt eksperimentelt vaksineprosjekt som skulle vise seg å ende med skandale.

Oppdaterte tall viser at de intetanende deltakerne i dette forsøket bestod av 54 600 militære rekrutter og 179 657 ungdomsskoleelever. Det er viktig å merke seg at disse unge menneskene og deres pårørende ble holdt i mørket med hensyn til forsøkets svært eksperimentelle natur. Jenny Mathilde Ingebrigtsen var én av de som ble hardt skadet av vaksinen:
– Smertene varte i 40 minutter. Så var det over og jeg ble lam fra livet og ned som resultat av vaksinen, fortalte hun til TV 2-Nyhetene.

Ungdommer i hopetall ble skadet av vaksinen, men kun en liten håndfull mennesker vant fram blant alle de som søkte skadeerstatning. Senere har de mange ukompenserte skadelidende tatt initiativ til massesøksmål mot staten, men i skrivende stund vet jeg ikke hvordan dette har gått.

Denne hendelsen er en skamplett for den norske stat, og det viser i bunn og grunn at staten er i stand til å toe sine hender og fraskrive seg alt ansvar ovenfor befolkningen. (Jeg holder forresten på å skrive en artikkel som tar for seg statens sanne natur…). Her skal det også bemerkes at FHI gjennomførte uttestingen av denne vaksinens trygghet ved å bruke uekte placebo. Placebo her, i den grad vi kan kalle det for det, inneholdt både aluminium OG kvikksølvholdige forbindelser. Disse to giftstoffene har trolig hatt en gjensidig selvforsterkende toksisk effekt (synergieffekt) i kroppene til de vaksinerte. Selv bedyret FHI den gang at det var brukt ekte placebo. Det betyr at FHI gjorde seg skyldig forskningssvindel for å kunne få vaksinen markedsført, og påfølgende løgn for å skjule «hemmeligheten»!

Folkehelseinstituttet gjorde seg skyld i forskningssvindel

Skandalen slutter imidlertid ikke her. Fakta er at FHI fortsatte å promotere denne vaksinen i utlandet, selv etter at vaksinens skadelighet hadde kommet for dagen hjemme i Norge. FHI solgte nemlig rettighetene til vaksinen på New Zealand for 8,5 millioner kroner. FHI gikk ut på fjernsynet der og anbefalte vaksinen, med små justeringer, til bruk på spedbarn. Til samme mottok 1,1 millioner spedbarn denne helseskadelige vaksinen, noe Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, har reagert meget sterkt på:

– Å behandle små barn med en vaksine som er prøvdut på en helt annen gruppe er å utsette dem for et gigantisk eksperiment, for å si det forsiktig, uttalte han.

Per 16. oktober 2006 hadde 33 spedbarn i New Zealand mottatt skadeerstatning etter vaksineringen. Hvor mange som faktisk ble skadet og hvor mange av disse som fikk erstatning, se det vet jeg ikke. Men det er vel grunn til å advare mot særlig optimisme her…

Dette viser hvordan stat og industri er i seng med hverandre. Det viser også den totale mangelen på respekt som legemiddelindustrien, her representert ved FHI, har for liv og helse. Nå er det koronavaksinen våre myndigheter vil ha oss til å ta. Vi vet positivt at mengder av leger verden over allerede har behandlet koronapasienter med stor suksess, og at de har gjort dette ved å bruke sink, C-vitamin og det velprøvde malariamiddelet hydroksyklorokin. Men denne informasjonen legger våre myndigheter lokk på. Den svært eksperimentelle hastevaksinen mot korona er det eneste myndighetene holder opp som en vei til frelse.

Vær advart…


Se for øvrig denne artikkelen om svineinfluensaskandalen.

————————–
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Dersom dere setter pris på innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant via vipps til 98 23 03 77 eller via nettbank / Paypal ved å klikke HER. ELLER du kan handle i nettbutikken vår – klesplagg med tankevekkende motiver og høy kvalitet kan fås kjøpt HER. Alle monner drar..

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame