Av Are.

are_thmb_fin
Are

La følgende være sagt helt til å begynne med: munnbind av den type og kvalitet som kirurger bruker stoler jeg på at virker! Det er altså ikke grunnløst at medisinsk personell har hatt på seg munnbind over årenes løp. Disse munnbindenes høye kvalitet gjør at de danner en tett forsegling rundt munn og nese, noe som forhindrer spredning av patogener. Men hva med den typen munnbind som vi per i dag finner i form av kostbar dusinvare i dagligvareforretningene? Virker de?

Hvis målet er å begrense sykdommers utbredelse i befolkningen, så er svaret her definitivt nei. Her er en liten tids-gjennomgang som viser et utsnitt av det vi har blitt innbilt angående disse ubrukelige munnbindene. I fortsettelsen vil jeg bruke Kiris betegnelse, og referere til dette som munnbleier. Det understreker nemlig idiotien godt.

28. januar 2020: På britisk TV forteller en representant for myndighetene at briter gjerne kan velge å bruke munnbleier, men at dette ikke gir noen beskyttelse.

5. februar 2020: Verdens Helseorganisasjon (WHO) uttaler at munnbleiene alene ikke kan beskytte mot koronaviruset. Maskene blir anbefalt brukt kun dersom man har sykdomssymptomer. Utover dette foreligger det ingen evidens for at munnbleiene beskytter friske individer.

4. mars 2020: På britisk tv blir befolkningen fortalt at munnbleiene ikke reduserer risikoen for å bli smittet i det hele tatt.

8. mars 2020: Toni Fauci, direktør ved NAID og amerikansk nasjonal medisinsk rådgiver, forteller på tv at det ikke er noen grunn til at folk skal gå rundt med munnbleier på. Han sier munnbleiene gir en falsk trygghetsfølelse, og at de kan medføre kontraproduktive konsekvenser…

9. mars 2020: WHO uttaler at dersom man ikke har noen sykdomssymptomer, så trenger man heller ikke bruke munnbleie. Det blir også sagt at munnbind kan gi en uberettiget følelse av å være beskyttet, og at munnbleiene kan være en infeksjonskilde i seg selv hvis de ikke håndteres riktig. Kun medisinsk personell og syke personer blir anbefalt å bruke munnbind.

11. mars 2020: Den britiske statsministeren Bojo spør Dr. Jenny Harries om det er noen vits i å bruke munnbleier, og hun svarer ham at det er en dårlig ide med mindre man har blitt rådet til dette av medisinsk personell. «It doesn’t help!»

12. mars 2020: (Dette er også dagen da Norge iverksetter smitteverntiltak). Den samme Harries forklarer på tv at det ikke er noen god idé for den gjennomsnittlige person å vandre ned gaten med munnbleie på. Harries drar fram faren for at virus hoper seg opp i bleia, og at man ved dette løper større smitterisiko.

1. april 2020: På australsk tv forklares det at friske mennesker frarådes å bruke munnbleie, ettersom eksperter frykter at ukorrekt håndtering kan føre til større smittespredning. Befolkningen blir rådet til å bruke bleie kun dersom man har sykdomssymptomer eller tar vare på syke mennesker.

3. april 2020: En mannlig britisk talsperson formidler på tv at bleiebruken er et kontroversielt tema. Under sendingen hevder denne talspersonen at en japansk professor har gjort en evidensvurdering av nytteeffekten til munnbleier på vegne av WHO. Konklusjonen var at det ikke foreligger noen nytteverdi i at generelt friske mennesker bruker disse munnbleiene.

23. april 2020: En talsperson forteller på britisk tv at det ikke foreligger noen grundige undersøkelser på nytteverdien av munnbleier.

24. april 2020: Britisk tv uttaler at bruk av munnbleier er på sin plass blant personell på sykehus og pleiehjem (underforstått munnbleier av høy medisinsk kvalitet), men at det er svært svake holdepunker for å hevde at bruken av munnbleier har noen nytte blant vanlige folk. Spesielt når brukt utendørs.

28. april 2020: Talsperson på britisk tv sier at det kun foreligger svak evidens for liten effekt når man snakker om smittespredning fra en person med munnbleie på.

6. juni 2020: «I lys av forløpende evidens» (hvilken?) ba WHOs leder alle regjeringer om å anbefale befolkningen å bruke munnbleier på steder med utbredt smitte, hvor det på samme tid er vanskelig å holde fysisk avstand. Som eksempler ble nevnt kollektive transportmidler, butikker osv. (Det skulle vise seg at visse regjeringeer gikk mye lengre enn å anbefale munnbleiene…)

13. juni 2020: Britiske myndigheter proklamerer fra Downing Street at munnbleier vil bli påbudt på kollektive transportmidler. Det opplyses at adgangsnekt og bøter på 100 pund (1000 norske kroner) vil kunne bli konsekvensen av å møte uten munnbleie.

10. juli 2020: En nyhetskorrespondent kunngjør på britisk tv at WHO fortsatt ikke har funnet noen holdepunkter for at munnbleier har noen nytteverdi, MEN at WHO nå — etter sterk politisk påvirkning — allikevel anbefaler bruken av dem.

14. juli 2020: Det britiske bleiepåbudet utvides til å gjelde i butikker og supermarkeder. Det bil bli håndhevet med bøter på opptil 100 pund, og politi kan tilkalles av f.eks. butikkeiere dersom kunder nekter å ha på bleie.

19. juli 2020: Australsk tv kunngjør munnbleie-tvang i visse områder av Australia, deriblant Melbourne. Det framgår at innbyggere har blitt ilagt bøter for brudd på smittevernpåbud. 176 bøter skal ha blitt ilagt i løpet av ett døgn, hvorav 51 var for å gå uten munnbleie og 55 for brudd på portforbudregelen.

24. august 2020: Australske myndigheter ber reisende ombord på fly om å ha på munnbleier. Det opplyses også om munnbleie-påbud fra og med kommende mandag for reisende på kollektiv transport nivå 2 (hva enn det måtte bety)! «Dette er ikke en avgjørelse som var lett å ta, men vi VET munnbind beskytter deg og menneskene rundt deg!».

Jeg stopper gjennomgangen her. Det burde framgå hvilket absurd beslutningsgrunnlag som ligger bak dagens bruk av munnbleier.

Til slutt: Merk at WHO den 6. juni gikk ut og anbefalte bruk av munnbleier «i lys av forløpende evidens» … Hvilken evidens er det WHO og regjeringene rundt om legger til grunn for bruken av disse absurde klutene i trynet? Sjekk følgende informasjon fra WHO:

19. mars:: Munnbleier skal ikke brukes av friske mennesker, da det ikke finnes noe vitenskapelig bevis for nytteeffekt
6. april: Munnbleier blant friske mennesker er ikke tilrådet ifølge WHO
5. juni: Utbredt bruk av munnbleier blant friske mennesker har ikke støtte i forskning. Tvert imot kan munnbleier medføre helseskade.
1. desember: fortsatt finnes ikke konklusiv evidens som rettferdiggjør bleiebruk blant friske mennesker

Forskeren Peter Gøtzsche har spurt den danske helseministeren om å framskaffe evidens for at denne dusinvaren faktisk funker. Gøtzsche får ikke noe svar… Vi nordmenn burde ta Gøtzsches eksempel og spørre Bent Høie det samme spørsmålet. Munnbleier er bare en svindel på innsiden en enda større svindel kalt koronakrisen.

————————–
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Hvis dere setter pris på innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant via vipps til 98 23 03 77 eller via nettbank / Paypal ved å klikke HER. ELLER du kan handle i nettbutikken vår – klesplagg med tankevekkende motiver og høy kvalitet kan fås kjøpt HER. Alle monner drar..

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame