Av Are.

are_thmb_fin
Are

Har du hørt om Koronakommisjonen? Jeg har skrevet om den før, men bare for å repetere: dette er en kommisjon som er nedsatt for å kartlegge hva som fikk regjeringen til å iverksette lockdown-politikken den 12. mars i fjor. Det spesielle var at regjeringen den gang trosset rådene fra den medisinske ekspertisen ved folkehelseinstituttet. Etter påfølgende kritikk gikk Erna Solberg ut og unnskyldte det hele ved å hevde at det ble handlet i affekt(!) Men lockdown-politikken har likefullt fortsatt, på stadig mer frynsete grunnlag. Sentrale politikere og helsetopper har nå avlagt forklaring på hva som skjedde den gang da, men vi får ikke vite noe om hva som skjedde. Det viser seg nemlig at Korona-kommisjonen, ledet av Stener Kvinnsland, legger opp til absolutt hemmelighold av forklaringene. Dette burde selvfølgelig skapt en revolusjon, men den servile norske befolkningen lar nok hårreisende hendelser som dette passere… Enda en gang. 

Det viser seg nå at NRK har blitt nektet innsyn i visse av Koronakommisjonens vitneforklaringer. Dette gjelder forklaringene til følgende sentrale personer:
– Statsminister Erna Solberg
– Helseminister Bent Høie
– FHI-direktør Camilla Stoltenberg
– FHIs overlege Preben Aavitsland
– Helsedirektør Bjørn Guldvog
– Assisterende helsedirektør Espen Nakstad

Kommisjonen selv begrunner dette med at forklaringene må anses for å være såkalte «organinterne dokumenter», noe jeg tolker som en slags «midlertidige prosessdokumenter» som kommisjonen så vil transformere til et ferdig resultat. For ytterligere å understreke disse dokumentenes «høyst midlertidige natur», kreves det at intervjuobjektene møter opp personlig når de skal se over og gi sitt endelige samtykke til egen vitneforklaring. Ingen av de avhørte har fått med seg kopi av sitt eget vitnemål.

Ha, ha… Jeg tipper at vi bare kaller en spade for en spade her: de kreftene som lurer bak Koronakommisjonen har kokt sammen et alibi for kunne holde tilbake eksplosiv og lyssky informasjon. Hva er det som er så hemmelig i disse intervjuene? Finnes det kanskje informasjon som kan true rikets sikkerhet i disse dokumentene? Det er svært lite sannsynlig, og derfor er denne saken noe det norske folk burde vie ALL sin oppmerksomhet til.

Mens jeg leste NRK-artikkelen som jeg nå baserer meg på, gikk tankene mine umiddelbart over til Gjørv-kommisjonen. Dette var kommisjonen som for snaut 10 år siden ble satt til å utrede politiets og forsvarets beredskap etter terrorangrepene 22. juli 2011. (Arbeidet til Gjørv-kommisjonen fikk trolig sin mediedekning fordi de ønsket å gi skinn av at det var selve terrorhendelsen som ble etterforsket. Men det var altså politiets og forsvarets arbeid som ble gransket her. Terrorhendelsen i seg selv fikk aldri noen reell etterforskning, tross at dette skulle vært rutinemessig gjort. Gjørv-kommisjonens arbeid fungerte dermed som et røykteppe, slik at det ikke skulle oppstå et folkekrav om etterforskning av selve hendelsene ved Utøya og høyblokka inne i Oslo). Mens jeg leste gjennom NRK-artikkelen, oppdaget jeg at også den trakk paralleller til Gjørv-kommisjonens utredning. Men basert på det NRK skriver, kan det virke som om det var full åpenhet rundt forklaringene som ble avgitt den gang da. Det stemmer ikke! Flere av 22. juli-vitnemålene ble hemmelighetsstemplet og låst ned i 60 år, deriblant vitnemålene til statsminister Jens Stoltenberg og AUF-leder Eskil Pedersen. Man kan sannelig spørre hvilke statshemmeligheter ungdomsleder Pedersen satt på, som krevde at hans forklaring måtte gjemmes for offentligheten i 60 år. Denne mannen hadde ansvaret for 450 ungdommer denne fatale juli-dagen i 2011, men var en av de første som pilte vekk fra øya da de første skuddsalvene lød. I etterkant har noen attpåtil forsøkt å framstille ham som en helt! Helt utrolig. Norge er virkelig landet hvor man kan komme unna med det aller meste…

Tilbake til Koronakommisjonen og dens arbeid: Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen, og regnes som en av Norges fremste eksperter på forvaltningsrett. I likhet med meg reagerer han på Koronakommisjonens framgangsmåte, skjønt han formulerer seg med en akademikers mer tilbakelente og diplomatiske språk:
– Her lager man en prosedyre hvor man er veldig bevisst på å ikke sende dette dokumentet ut til noen, for man er veldig bevisst på at man skal hemmeligholde det som står der. Og det er ikke et legitimt hensyn etter min oppfatning, sier han og fortsetter:
– Her gjør man en gymnastikkøvelse for å få til et resultat som etter min oppfatning er helt i strid med lovens formål og intensjon.

Hvor mye løgn skjuler det seg bak koronakrisen…?

Tross mitt langt mer bramfrie språk, er det tydelig at Bernt hinter til akkurat det samme som meg:
– Her er det ikke lenger hensynet til forsvarlig saksbehandling det er snakk om, men hensynet til å kunne få arbeide i fred, og ikke bli forstyrret av ubehagelig innsyn, mener Bernt.

Så langt hersker det absolutt hemmelighold rundt nevnte menneskers korona-forklaringer. Jeg spør meg selv hvordan det kan være mer sensitiv informasjon begravd i disse forklaringene enn i forklaringene som ble avgitt i forbindelse med 22. juli-terroren. Det er noe alle nordmenn burde stusse over.

Vi ble rundlurt av Gjørv-kommisjonen i 2011, og vi blir forsøkt rundlurt av Koronakommisjonen nå! Landet styres av kjeltringer! Heads up!

Kilde: NRK
————————–
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle gjennom kompromissløs ærlighet. Dersom dere setter pris på innsatsen vår, vurder å sende oss en slant via vipps til 98 23 03 77 eller via nettbank / Paypal ved å klikke HER. ELLER du kan handle i nettbutikken vår – klesplagg med tankevekkende motiver og høy kvalitet kan fås kjøpt HER. Alle monner drar..

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame