Korrupsjon Samferdsel

Eksplosivt: Nektet å betale bompenger i to år og ble dratt inn for Forliksrådet. Gjett hva som skjedde der…

Over en periode på to år nektet en mannlig venn av meg å betale for bompasseringer i Oslo. Dette falt i dårlig jord hos bompengeselskapet Fjellinjen AS, som dro ham inn for Forliksrådet. Kravet lød på kr 26 000. Min venn stod imidlertid knallhardt på sitt, og hevdet at bompenger er lovstridig. Hva ble utfallet av saken? Vel, det ble gledelig for én av partene, men hvem? Dette er en feel-good-historie verdt å ta med seg...

Av Are.

areHer er historien om noe som hendte en venn av meg. Saken er den at han hadde samlet seg opp en anselig gjeld til til bompengeselskapet Fjellinjen AS, som hadde to års bompasseringer utestående hos ham. Til slutt ble han dratt inn for Forliksrådet, og jeg ble med som assistanse mot overformynderiet…

For noen uker siden ble jeg med en venn som var kalt inn på teppet hos Forliksrådet. Saken dreide seg om at min venn hadde kjørt gjennom Oslos bomstasjoner i to år uten å gjøre opp for seg. Dette falt selvfølgelig ikke i god jord hos bompengeselskapet Fjellinjen AS, som nå hadde stevnet ham inn for Forliksrådet. Selskapet krevde ham for til sammen 26 000 kroner.

Min venn redegjorde for Forliksrådets representanter om grunnen til at han hadde nektet å betale Fjellinjen AS for bompasseringene. Begrunnelsen hans var i all korthet at bompenger er i strid med norsk grunnlov. Grunnlovens § 106 omhandler retten til fri ferdsel og sier følgende:
«Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der. Ingen kan nektes å forlate riket om det ikke trengs av hensyn til effektiv rettsforfølgelse eller fordi de skal gjøre verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes tilgang til riket.» (Uthevelsen er gjort av meg). I denne sammenheng vil bompenger være et hinder for fri ferdsel.

Videre tok jeg opp med Fjellinjens representant det faktum at deler av inntjeningen ved bomstasjonene tilfaller private aksjonærer. Jeg ba ham om å oppgi størrelsen på aksjonærenes utbytte, men han sa at han ikke hadde disse tallene med seg. Han henviste meg til Fjellinjens nettsider, og sa jeg kunne finne ut alt jeg ønsket å vite der. Vel, jeg har forsøkt å finne disse tallene der, men finner ikke noe. Jeg skal derfor nå ta personlig kontakt med Fjellinjen i håp om å få disse opplysningene.

Da det led mot slutten ville representanten for Fjellinjen AS at Forliksrådet skulle avsi sin beslutning der og da, noe min venn og jeg motsatte oss. For min egen del fant jeg det en smule oppsiktsvekkende at ingen av Forliksrådets representanter hadde juridisk bakgrunn. Dette var noe de selv kunngjorde allerede i oppstarten av saksbehandlingen.

To glade lakser på vei til Forliksrådet, hvor tyren ble tatt ved hornene! Fjellinjen AS og dens aksjonærer kan se langt etter blodsuger-pengene sine…. (Bilde: Are).

Uansett, 3 uker etterpå ankom Forliksrådets beslutning. Den lyder slik:
«Mekling ble gjennomført uten at forlik ble oppnådd. Klager forlangte dom. Forliksrådet fant ikke at det forelå tilstrekkelig grunnlag for å dømme. Saken må derfor innstilles jf. tvisteloven § 6-11 jf. § 6-10 fjerde ledd. Slutning: Saken innstilles.»

Her er Forliksrådets beslutning, slik det ble kommunisert til min venn

En viktig detalj, som min venn påpekte ovenfor meg, er det faktum at han bestridte kravet fra Fjellinjen innen betalingsfristen. Jfr. det en advokat hadde forklart ham, blir saken etter dette «låst hos kreditor» (her: Fjellinjen AS), noe som gjør det ulovlig for kreditor å formidle kravet videre til inkassobyrå uten først å ha vurdert klagen. Kreditor blir med dette tvunget til å vurdere saken på nytt, og hvis kravet opprettholdes, må dette formidles skyldner med ny betalingsfrist. Hvis saken deretter allikevel skulle gå til inkasso, kan skyldner bestride kravet på nytt — denne gang ovenfor inkassoselskapet som nå er ny kreditor. (Inkassoselskap kjøper utestående sum fra opprinnelig kreditor, og legger deretter på et saftig inkassogebyr ovenfor skyldner). Hvis skyldner unnlater å betale inkassoselskapet, vil saken automatisk stiles videre til Forliksrådet jfr. inkassolovens paragraf 22. I denne paragrafen framgår det for øvrig at – sitat – en skyldner kan kreve nemndsbehandling av enhver tvist hvor nemnda er kompetent, hvis skyldneren har saklig interesse i å få nemndas uttalelse i saken – sitat slutt. Her er ‘nemda’ altså Forliksrådet, og i dette tilfelle var det ingen jurister blant Forliksrådets representanter. Det betyr at nemnda var uten den nødvendige kompetanse, og man kan derfor lure på hva som egentlig skjer i norsk lov og rett. Er det hele bare et stort supperåd, hvor landets Forliksråd-kontorer består hovedsakelig av pensjonister uten kompetanse? Ifølge en kommentator er nettopp dette tilfelle…

En annen ting som bør nevnes her, er at min venn også prosederte med utgangspunkt i klimasvindelen(!) Han forklarte ovenfor Forliksrådets representanter at bilister i dag blir pålagt å betale bompenger også utfra «klimahensyn», mens hele klimateorien er en beviselig svindel.
– Jeg prosederte ved å fraskrive meg dette urettmessige ansvaret som staten har påtvunget meg i form av bompenger, sier han.

Vil Fjellinjen forfølge saken og ta den med inn i rettsapparatet? Som min gode venn Bjørnar Lund påpeker, så er Forliksrådet tross alt bare et råd. Det er ingen domstol. Hvis Fjellinjen AS velger å ta saken videre, vil Tingretten bli neste stopp. Tiden får vise hva som skjer, men det er nå to måneder siden Forliksrådets avgjørelse, og min venn har enda ikke mottatt noen henvendelse fra Fjellinjen om oppfølging. Kanskje det har seg slik at Fjellinjen ikke ønsker offentlighetens lys mot det faktum at deler av bompengene havner i lommene på private aksjonærer? Dette er særdeles kritikkverdig, siden norske bilister har blitt innbilt at alt går til veiutbygging.

I paragraf 27 av Vegloven framgår det at bompenger kan ilegges norske bilister, men det står ikke noe om private aksjonærer og deres utbytte. Kanskje er det nettopp HER skoen trykker? Det vil si, kanskje dette er grunnen til at Fjellinjen har blitt stille. Er det private investorers inntjening på norske bilister de ikke ønsker oppmerksomhet rundt?

Så har vi Grunnlovens paragraf 106:

Grunnlovens paragraf 106

Som vi ser av det røde ovenfor står det å lese at «Alle som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt ferdes innenfor grensene og velge sitt bosted der.» Advokat Olav Sylte resonnerer som følger rundt denne paragrafen når det gjelder temaet bompenger. Sitat: Ved vurderingen av om det er uforholdsmessig, antas det nemlig å måtte tas i betraktning at det finnes over 100.000 fattige familier i landet. Disse må prioritere mellom kjøp av mat og klær på den ene siden og det å betale høye drivstoffutgifter og bomavgifter på den andre siden. Jeg vil selv anta at omfattende bruk av bompenger vil kunne bli uforholdsmessig og strid mot Grunnloven § 106 så lenge det finnes fattige familier i landet som er avhengig av bil.» Sitat slutt. Det skulle vel ikke herske særlig tvil om at det allerede eksisterer en – sitat – omfattende bruk av bompenger – sitat slutt. Eller hva?

Denne saken og dens utfall er noe jeg tar stor glede i! De avsindig høye bompengeavgiftene anser jeg for å være ran på høylys dag, og jeg synes det er rart at nordmenn godtar dette. Vi har vært vitne til at bompengestasjoner har dukket opp som paddehatter over årenes løp. Eksempelvis ble det satt opp hele 52 nye bomstasjoner i Oslo den 1. juni 2019, og hovedstaden har nå 83 bomstasjoner til sammen. Det hører også med til historien at prishoppene underveis har vært formidable. Jeg mener tydelig å huske at avgiften hoppet fra 34 til 49 kroner ved én konkret anledning, altså en økning på hele 44 prosent!!! Det er vanvittig!

Jeg gadd vite hvor mange ubemidlede Oslo-familier som ikke lengre har råd til å holde seg med bil som følge av av bompenger. Spesielt småbarnsfamilier med kun én inntekt. Men disse skjebnene holdes på behørig avstand i riksdekkende presse. En annen ting er at myndighetene har fjernet skiltene som tidligere gjorde bilistene oppmerksom på at de passerte en bompengestasjon. Den tilhørende avgiften var skrevet på disse skiltene. Det er uhørt at bilister ikke lengre får vite verken at de kjører gjennom en bomstasjon eller hva det koster! På sine håpløst utdaterte nettsider skriver Fjellinjen AS at skilt med takster ikke er satt opp ved de nye stasjonene, men sannheten er at takstene har blitt tatt vekk fra de gamle stasjonene også.

Fjellinjen oppgir denne grunnen til at takst-informasjon ikke lengre vises. Hmmm….

Så er det jo å håpe at saken til min venn kan skape presedens, slik at også andre kan komme seg unna myndighetenes og bompengeselskapenes svindel. Faktisk, la det skje!

Illustrasjon: Are.

————————–
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Dersom du setter pris på innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant via vipps til 98 23 03 77 eller via nettbank / Paypal ved å klikke HER. ELLER du kan handle i nettbutikken vår – gode og tankevekkende jule- og bursdagsgaver kan fås kjøpt HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

7 kommentarer på “Eksplosivt: Nektet å betale bompenger i to år og ble dratt inn for Forliksrådet. Gjett hva som skjedde der…

 1. Interessant det der ja. Men betyr «saken instilles» at saken er endelig avgjort? Betyr det f.eks. at det hersens bompengeselskapet ikke kan saksøke – eller anmelde den som nekter å betale – og kanskje vinne frem med bompenge-terror på den måten? Mange vet jo hvordan mange dommere unnlater å realitetsbehandle bevis – og hvordan mennesker på totalt sviktende grunnlag blir dømt for å betale for noe – som all fornuft tilsier at man ikke burde bli dømt for. Her er ett eksempel på hvordan Høyesterett svært ofte bryter loven – bl.a. ved å ikke begrunne avgjørelser:
  FORFALSKER HØYESTERETT KJENNELSER?
  https://rettsfarsen.wordpress.com/2018/04/26/forfalsker-hoyesterett-kjennelser/

  Liker

  • Bjørnar Lund

   Forliksrådet er et RÅD. Den «dømmende myndighet» de har er hvis begge parter etter praten blir enige om at den ene har rett. Det kan også inngås kompromiss for å få saken ut av verden så den ikke tas til rettssystemet, som ofte innebærer enda mer kostnader og bruk av tid. Uten at det ble forklart tydelig tolker jeg «saken innstilles» som at Forliksrådet ikke får gjort mer. Skal bompengeselskapet gjøre noe mer må de sikkert starte på nytt i rettsapparatet. Der kan det ha noe å si hvem som har kommet lengst med å informere Hvermannsen i hva som er rett og hva som er galt. Har man befolkningen med seg kan man gjøre hva man vil, har man dem mot seg får man ikke gjort noe som helst. Da kan det være bedre å tie stille og ikke trigge noen aksjon.

   Likt av 1 person

 2. Brand Botnermyr

  Dette var jo gledelig, men det er bare første innstans. Når man har vunnet i høyesterett og dommen er endelig vil jeg juble høyt. Føler også at bompengene er ran i og med at men betaler veiavgift.

  Likt av 1 person

 3. tipptopp73

  Interesant👍
  Spørsmålet blir vel nå om regjeringen mest trolig vil prøve atter en gang å forandre grunnloven, lite trolig at de går med på å miste bompenge inntekten vil jeg tro.
  Kommer vel snart et nytt
  hasteforslag hvor de vil kjøre igjennom en hastehøring før folk flest forstår at vi fritt kan kjøre kysten klar🙄
  Bompenger er uansett ikke riktig, da vi alle må betale års/veiavgift, så ja, bompenger er ran på åpenlys dag!

  Mvh
  Toril Tiller
  Tipp Topp Helhetsterapi
  Måssåhatten 22
  7517 Hell
  Mob: 99370737
  ________________________________
  Fra: Are og Kiri – Mot strømmen
  Sendt: Sunday, February 28, 2021 8:01:16 AM
  Til: t.tipsy@hotmail.com
  Emne: [New post] Gladmelding: Stevnet for å skylde tilsammen kr 26 000 i bompenger, men forliksrådet henla saken!

  Motstrøms posted: » Av Are. Her er en kort artikkel om noe som hendte med en venn av meg. Saken er den at min venn hadde samlet seg opp en anselig gjeld til til bompengeselskapet Fjellinjen AS, siden han hadde unnlatt å betale alle bompasseringene over to år. Da dro bompe»

  Likt av 1 person

 4. anders pedersen

  Bra jobba Are! Denne galskapen må stoppe, Det samme med de vanvittige fergeprisene. Det er Staten Israel med alle sine agenter fra Chabad Lubavitch og terrorgruppen MOSSAD som står bak for å gjennomföre Agenda2030. Det verste er alle barnekidnappingene som de begår, de gjör som de vil, Israel har den totale makt i Norge.

  Liker

  • Hans-Andre Hamnvåg

   Alle skulle nektet betale bompenger!! tror det hadde virket greit. Stå sammen,det hadde sikkert fungert. Slutt å betale disse bompengene!! Det er jo bare svindel!!!!!!

   Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: