Av Are.

areHer er historien om noe som hendte en venn av meg. Saken er den at han hadde samlet seg opp en anselig gjeld til til bompengeselskapet Fjellinjen AS, som hadde to års bompasseringer utestående hos ham. Til slutt ble han dratt inn for Forliksrådet, og jeg ble med som assistanse mot overformynderiet…

For noen uker siden ble jeg med en venn som var kalt inn på teppet hos Forliksrådet. Saken dreide seg om at min venn hadde kjørt gjennom Oslos bomstasjoner i to år uten å gjøre opp for seg. Dette falt selvfølgelig ikke i god jord hos bompengeselskapet Fjellinjen AS, som nå hadde stevnet ham inn for Forliksrådet. Selskapet krevde ham for til sammen 26 000 kroner.

Min venn redegjorde for Forliksrådets representanter om grunnen til at han hadde nektet å betale Fjellinjen AS for bompasseringene. Begrunnelsen hans var i all korthet at bompenger er i strid med norsk grunnlov. Grunnlovens § 106 omhandler retten til fri ferdsel og sier følgende:
«Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der. Ingen kan nektes å forlate riket om det ikke trengs av hensyn til effektiv rettsforfølgelse eller fordi de skal gjøre verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes tilgang til riket.» (Uthevelsen er gjort av meg). I denne sammenheng vil bompenger være et hinder for fri ferdsel.

Videre tok jeg opp med Fjellinjens representant det faktum at deler av inntjeningen ved bomstasjonene tilfaller private aksjonærer. Jeg ba ham om å oppgi størrelsen på aksjonærenes utbytte, men han sa at han ikke hadde disse tallene med seg. Han henviste meg til Fjellinjens nettsider, og sa jeg kunne finne ut alt jeg ønsket å vite der. Vel, jeg har forsøkt å finne disse tallene der, men finner ikke noe. Jeg skal derfor nå ta personlig kontakt med Fjellinjen i håp om å få disse opplysningene.

Da det led mot slutten ville representanten for Fjellinjen AS at Forliksrådet skulle avsi sin beslutning der og da, noe min venn og jeg motsatte oss. For min egen del fant jeg det en smule oppsiktsvekkende at ingen av Forliksrådets representanter hadde juridisk bakgrunn. Dette var noe de selv kunngjorde allerede i oppstarten av saksbehandlingen.

To glade lakser på vei til Forliksrådet, hvor tyren ble tatt ved hornene! Fjellinjen AS og dens aksjonærer kan se langt etter blodsuger-pengene sine…. (Bilde: Are).

Uansett, 3 uker etterpå ankom Forliksrådets beslutning. Den lyder slik:
«Mekling ble gjennomført uten at forlik ble oppnådd. Klager forlangte dom. Forliksrådet fant ikke at det forelå tilstrekkelig grunnlag for å dømme. Saken må derfor innstilles jf. tvisteloven § 6-11 jf. § 6-10 fjerde ledd. Slutning: Saken innstilles.»

Her er Forliksrådets beslutning, slik det ble kommunisert til min venn

En viktig detalj, som min venn påpekte ovenfor meg, er det faktum at han bestridte kravet fra Fjellinjen innen betalingsfristen. Jfr. det en advokat hadde forklart ham, blir saken etter dette «låst hos kreditor» (her: Fjellinjen AS), noe som gjør det ulovlig for kreditor å formidle kravet videre til inkassobyrå uten først å ha vurdert klagen. Kreditor blir med dette tvunget til å vurdere saken på nytt, og hvis kravet opprettholdes, må dette formidles skyldner med ny betalingsfrist. Hvis saken deretter allikevel skulle gå til inkasso, kan skyldner bestride kravet på nytt — denne gang ovenfor inkassoselskapet som nå er ny kreditor. (Inkassoselskap kjøper utestående sum fra opprinnelig kreditor, og legger deretter på et saftig inkassogebyr ovenfor skyldner). Hvis skyldner unnlater å betale inkassoselskapet, vil saken automatisk stiles videre til Forliksrådet jfr. inkassolovens paragraf 22. I denne paragrafen framgår det for øvrig at – sitat – en skyldner kan kreve nemndsbehandling av enhver tvist hvor nemnda er kompetent, hvis skyldneren har saklig interesse i å få nemndas uttalelse i saken – sitat slutt. Her er ‘nemda’ altså Forliksrådet, og i dette tilfelle var det ingen jurister blant Forliksrådets representanter. Det betyr at nemnda var uten den nødvendige kompetanse, og man kan derfor lure på hva som egentlig skjer i norsk lov og rett. Er det hele bare et stort supperåd, hvor landets Forliksråd-kontorer består hovedsakelig av pensjonister uten kompetanse? Ifølge en kommentator er nettopp dette tilfelle…

En annen ting som bør nevnes her, er at min venn også prosederte med utgangspunkt i klimasvindelen(!) Han forklarte ovenfor Forliksrådets representanter at bilister i dag blir pålagt å betale bompenger også utfra «klimahensyn», mens hele klimateorien er en beviselig svindel.
– Jeg prosederte ved å fraskrive meg dette urettmessige ansvaret som staten har påtvunget meg i form av bompenger, sier han.

Vil Fjellinjen forfølge saken og ta den med inn i rettsapparatet? Som min gode venn Bjørnar Lund påpeker, så er Forliksrådet tross alt bare et råd. Det er ingen domstol. Hvis Fjellinjen AS velger å ta saken videre, vil Tingretten bli neste stopp. Tiden får vise hva som skjer, men det er nå to måneder siden Forliksrådets avgjørelse, og min venn har enda ikke mottatt noen henvendelse fra Fjellinjen om oppfølging. Kanskje det har seg slik at Fjellinjen ikke ønsker offentlighetens lys mot det faktum at deler av bompengene havner i lommene på private aksjonærer? Dette er særdeles kritikkverdig, siden norske bilister har blitt innbilt at alt går til veiutbygging.

I paragraf 27 av Vegloven framgår det at bompenger kan ilegges norske bilister, men det står ikke noe om private aksjonærer og deres utbytte. Kanskje er det nettopp HER skoen trykker? Det vil si, kanskje dette er grunnen til at Fjellinjen har blitt stille. Er det private investorers inntjening på norske bilister de ikke ønsker oppmerksomhet rundt?

Så har vi Grunnlovens paragraf 106:

Grunnlovens paragraf 106

Som vi ser av det røde ovenfor står det å lese at «Alle som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt ferdes innenfor grensene og velge sitt bosted der.» Advokat Olav Sylte resonnerer som følger rundt denne paragrafen når det gjelder temaet bompenger. Sitat: Ved vurderingen av om det er uforholdsmessig, antas det nemlig å måtte tas i betraktning at det finnes over 100.000 fattige familier i landet. Disse må prioritere mellom kjøp av mat og klær på den ene siden og det å betale høye drivstoffutgifter og bomavgifter på den andre siden. Jeg vil selv anta at omfattende bruk av bompenger vil kunne bli uforholdsmessig og strid mot Grunnloven § 106 så lenge det finnes fattige familier i landet som er avhengig av bil.» Sitat slutt. Det skulle vel ikke herske særlig tvil om at det allerede eksisterer en – sitat – omfattende bruk av bompenger – sitat slutt. Eller hva?

Denne saken og dens utfall er noe jeg tar stor glede i! De avsindig høye bompengeavgiftene anser jeg for å være ran på høylys dag, og jeg synes det er rart at nordmenn godtar dette. Vi har vært vitne til at bompengestasjoner har dukket opp som paddehatter over årenes løp. Eksempelvis ble det satt opp hele 52 nye bomstasjoner i Oslo den 1. juni 2019, og hovedstaden har nå 83 bomstasjoner til sammen. Det hører også med til historien at prishoppene underveis har vært formidable. Jeg mener tydelig å huske at avgiften hoppet fra 34 til 49 kroner ved én konkret anledning, altså en økning på hele 44 prosent!!! Det er vanvittig!

Jeg gadd vite hvor mange ubemidlede Oslo-familier som ikke lengre har råd til å holde seg med bil som følge av av bompenger. Spesielt småbarnsfamilier med kun én inntekt. Men disse skjebnene holdes på behørig avstand i riksdekkende presse. En annen ting er at myndighetene har fjernet skiltene som tidligere gjorde bilistene oppmerksom på at de passerte en bompengestasjon. Den tilhørende avgiften var skrevet på disse skiltene. Det er uhørt at bilister ikke lengre får vite verken at de kjører gjennom en bomstasjon eller hva det koster! På sine håpløst utdaterte nettsider skriver Fjellinjen AS at skilt med takster ikke er satt opp ved de nye stasjonene, men sannheten er at takstene har blitt tatt vekk fra de gamle stasjonene også.

Fjellinjen oppgir denne grunnen til at takst-informasjon ikke lengre vises. Hmmm….

Så er det jo å håpe at saken til min venn kan skape presedens, slik at også andre kan komme seg unna myndighetenes og bompengeselskapenes svindel. Faktisk, la det skje!

Illustrasjon: Are.

————————–

Vi trenger støtte fra dere for å holde bloggen vår gående!

Kiri og jeg skriver og arbeider generelt for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker mesteparten av tiden vår på, og vi gjør det med glede. Dersom dere setter pris på arbeidet vårt, vurder å støtte oss via
nettbank, DNB-konto 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

Reklame