Av Are.

areHar noen rett til å nekte deg å betale med kontanter? Akkurat det har blitt et svært dagsaktuelt tema i disse tider. Det er nemlig mange som insisterer på å bruke kontanter som betalingsmiddel, ettersom kontantene nå forsøkes tatt fra oss.

«Ingen kontanter, ingen demokrati!» sier noen, og det er slett ingen dum påstand dersom man med ‘demokrati’ mener ‘frihet’. Hvis kontantene forsvinner, blir vi 100 prosent avhengig av bankkort. Det betyr at de kreftene som har utstedt og derfor kontrollerer disse kortenes funksjon vil ha en enorm makt over deg. Tenk deg situasjonen hvor du er en systemkritiker (en «dissident») og kontanter ikke lengre finnes. Da er det slett ikke utenkelig at kortet ditt blir deaktivert, og uten tilgang på penger vil du være kneblet i en pengebasert tilværelse som dette.

En gang i tiden var ‘sparegris’ et ord som alle visste betydningen av.. Hvor mange av nåtidens barn vet hva dette ordet betyr?

I Sentralbankloven § 3-5 (1) står det at mynt og seddel utstedt av Norges Bank er tvungent betalingsmiddel i Norge. Hva betyr det? Hvis vi leser i Finansavtaleloven § 38 (se bilde under), finner vi at en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Jfr. denne paragrafens andre ledd er det mulighet for betalingsmottaker å komme med en anvisning (les: ønske) om hvordan pengetransaksjonen skal finne sted, men forbruker (betaler) er allikevel i sin fulle rett til å kreve oppgjør med kontanter.

Finanslovens paragraf 38

Med ‘forbruker’ skal det forstås en fysisk person som betaler for en vare eller tjeneste som i hovedsak ikke skal brukes i næringsvirksomhet. Fikk du det med deg? Det betyr at du er forbruker så lenge du skal betale for en vare eller tjeneste, og på samme tid ikke er ute for å gjøre business for din egen del.

Her kommer det noen unntak inn i bildet. I loven står det at ingen har plikt til å ta imot mer enn 25 mynter av hver enhet i samme betaling. Det foreligger selvfølgelig heller ingen plikt til å ta i mot skadet mynt eller seddel. Som et mer skjønnsmessig unntak fra regelen om retten til å kunne betale kontant har vi situasjoner hvor kontant betaling vil medføre en vesentlig merutgift eller andre betydelige ulemper for mottaker. Men her skal det foreligge temmelig vektige grunner for at forbrukeren kan nektes å betale med kontanter. At mottaker ønsker bruk av kort som følge faren for ran duger definitivt ikke! Her må mottaker finne måter å beskytte sin kontantbeholdning på.

En kjapp oppsummering til slutt: Såfremt en forbruker ikke forsøker gi mottaker mer enn 25 mynter av hver enhet, og såfremt verken mynter eller sedler har betydelige skader, så har mottaker plikt til å ta imot kontantene dine! Sagt med andre ord: Dersom du kjøper noe i kraft av å være ordinær forbruker, dvs. at du ikke er ute i nærings øyemed, så vil mottaker ha plikt til å ta imot kontanter fra deg! Mottakere som nekter å ta i mot kontanter kan meldes til Forbrukertilsynet, som så kan ilegge et overtredelsesgebyr for kontant-nekten.

Det er viktig å verne om siste rest av frihet ved å verne om kontantene. Bruk kontanter og insistér på at mottaker skal akseptere det! Hvis du vil, kan du laste ned og printe ut bildet over som viser Finanslovens paragraf 38. Klask dette i panna på de som nekter deg å bruke kontanter…

Illustrasjon: Are.

————————–

Vi trenger støtte fra dere for å holde bloggen vår gående!

Kiri og jeg skriver og arbeider generelt for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker mesteparten av tiden vår på, og vi gjør det med glede. Dersom dere setter pris på arbeidet vårt, vurder å støtte oss via
nettbank, DNB-konto 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

Reklame