Professor Peter McCullough

Av Are.

arePeter McCullough er slett ingen hvem-som-helst. Han er professor i medisin og praktiserende indremedisiner ved Baylor University Medical Center. I dag er han en internasjonalt anerkjent ekspert på relasjonen mellom kronisk nyresykdom og hjerte-kar-sykdom. I redegjørelsen under (video) tar han for seg noen av alle absurditetene som eksisterer i forbindelse med massevaksineringen mot Covid-19. Han sier blant annet at vaksinen – sitat – «er det mest dødelige, giftige biologiske medium som i løpet av amerikansk historie er injisert i en menneskekropp» – sitat slutt.

Her er noen få av de øvrige innvendingene hans mot massevaksinasjonen vi nå er vitne til:

  • Det var en tydelig agenda under hele forløpet som tilsa at massevaksinering skulle starte
  • Suksessfulle behandlingsformer ble aktivt undertrykket
  • Legers rapportering av bivirkninger ble opplevd som en omstendelig prosess (dermed få rapporteringer)
  • Vaksinen kan ha mindre enn 1% effekt, og vaksinerte kan uansett pådra seg Covid-19
  • 12-åringer er nå fortalt at de kan foreta vaksinevalget selv, uten foreldrenes samtykke
  • Basert på antall skader og dødsfall, skulle Covid-19 vaksineringen vært stoppet FOR LENGST — vel og merke hvis regelverket ble fulgt!
  • Dette vil gå inn i historien som det mest omfattende eksempel på feil beslutninger og tiltak
  • Den første vaksinen som ble satt på en gravid amerikansk kvinne, ble satt uten noen som helst kjennskap til verken effekt eller mulige skadevirkninger
  • Denne massevaksineringen kan raskt føre til framveksten av «superbugs», dvs. virkelig farlige virus som vi da ikke vil ha noen behandling mot

Her er redegjørelsen til McCullough:

Donasjoner er det som holder bloggen vår gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mengder av tid på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å 
1) vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, eller
2) donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame