Av Are.

Her er en ny tekst i vår nye sjanger kort-artikler. Denne gangen tenker jeg å lufte litt informasjon om en kommende, svært sannsynlig medisinsk katastrofe, og den har faktisk allerede begynt å komme til overflaten. Den amerikanske legen Sherri Tenpenny er blant de som har forsøkt å advare mot forventet massedødsfall. DETTE er noe som vil få skandalen rundt svineinfluensavaksinen til å blekne fullstendig i sammenligning. Det medisinske kartellet har trolig allerede skriptet klart, og det handler om hvordan massedød forårsaket av koronavaksinen skal framstilles som en tredje koronabølge.

Tenpenny ser også for seg at vi denne gangen trolig vil komme til å oppleve massedødsfall blant de vaksinerte — noe som selvfølgelig vil bli forsøkt tilskrevet «det livsfarlige viruset». (Et virus som enda ikke er påvist i henhold til vanntett vitenskap, og som derfor muligens ikke engang eksisterer!). Trolig sikter hun her til den effekten som både Tenpenny og jeg har tatt opp tidligere, nemlig det som kalles antistoffavhengig forsterkning. I dette ligger det at vaksinen forverrer infeksjonen kraftig.

Hvordan kan jeg hevde noe slikt? Jo, da koronavaksiner ble forsøkt framstilt tidligere på 2000-tallet omkom forsøksdyrene under de innledende stadiene av vaksinens uttesting. Dyrene døde av, nettopp, antistoffavhengig forsterkning. Som en følge av dette valgte man å ikke gå videre med studier på mennesker, og hele prosjektet ble skrinlagt. Under utviklingen av de nåværende koronavaksinene har de sløyfet dyrestudiene helt og holdent, angivelig fordi «det var så travelt å få vaksinen framstilt». Dette er løgn. Det var aldri vært travelt, for vi visste tidlig at dette viruset ikke utgjorde noen fare for folkehelsa. Noe råttent stikker under her.

Dette er nesten uvirkelig å skulle si, men menneskeheten står ved et veiskille. I løpet av de nærmeste månedene og årene vil mange — med stor sannsynlighet — måtte ta farvel med nære kjente og kjære…

Muligens er det hele enda mer råttent enn som så, ettersom det nå tyder på at de FAKTISK begynte på de innledende dyrestudiene også i forbindelse med den nåværende koronavaksinen. Og gjett hva: BOOM, de feide alt under teppet da forsøksdyrene begynte å dø — akkurat som tidligere. Dette fremgår av en senatshøring i Texas, og betyr at alle de uvitende vaksinerte nå er de reelle forsøksdyrene. Sjokkerende! Dette er en kriminalitet som selvfølgelig skulle fått alvorlige konsekvenser for de involverte legemiddelselskapene, men de samme kreftene som eier disse selskapene kontrollerer også rettsapparatet via sin enorme pengesekk. Her her fra nevnte senatshøring:

Fra en senatshøring i Texas. Lytt til hva prosessfullmektige sier her… Se video i full størrelse her.

Og her er Tenpennys skarpe advarsel til oss:

Lege Sherri Tenpenny om den største medisinske katastrofe noensinne som nå er under oppseiling… Hun beskriver dette som et forestående skred av dødsfall blant de vaksinerte.
Se videoen i full størrelse her.

Avslutningsvis vil jeg kvikt nevne at jeg tok opp blant tema i denne artikkelen da jeg holdt appell i Bergen sentrum den 22. mai 2021. Denne appellen kan du overvære her.

Hovedillustrasjon: Are.

Donasjoner er det som holder vår fordomsfrie blogg gående!
Are og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle, og vi bruker mengder av tid på det. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å 
1) vippse oss en slant, tlf. 98 23 03 77, eller
2) donere via nettbank eller Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame