Av Are.

areHar du hørt om Agenda 21, også kjent som FN’s Agenda for det 21. århundre? Dette er FNs langsiktige utviklingsplan for ressursforvaltning, undertegnet av 170 nasjoner i Rio i 1992. I all korthet beskriver denne planen hvordan ALT på denne planeten skal forvaltes: alle vannkilder, mineraler, planter, dyr, alt av bygningskonstruksjon, produksjon, mat, energi, informasjon og alle oss mennesker. Selvfølgelig blir vi fortalt at denne planen ble laget for å ta vare på Jorda, og bærekraft er et sentralt slagord. Men, pssst: Agenda 21 er egentlig bare et gigantisk bedrag som tar sikte på å realisere det ultimate tyranni, nemlig det som kalles for den nye verdensordenen (NWO), ledet av FN. Gjett hvem som er en av hovedforfatterne bak Agenda 21… Tadaaa: Gro Harlem Brundtland!

Her vil sikkert noen innvende «men FN er jo satt til å ta vare på Jorda og alle menneskene som bor på den». Nei. Det stemmer ikke. FN er bare lov-paraplyen som makta ruller ut tyranniet sitt under. Bak denne svindelen skjuler dem internasjonale maktkabalen seg, den kabalen som kontrollerer bankene og storindustrien. FN er ikke laget for slike som deg og meg. Det er heller ikke Verdens Helseorganisasjon, Verdens Handelsorganisasjon osv…. De er bare verktøy som maktens tinder bruker til å realisere sine despotiske planer. Resultatet er at alt av penger og realverdier havner i fanget på nevnte maktkabal — «globalistene» — mens du og jeg sitter ribbet tilbake. Ikke bare ribbet for gods og gull, men også for våre selvskrevne menneskerettigheter og frihet.

Bærekraft og de tilhørende bærekraftmålene står sentralt i Agenda 21. Smak på det: «Bærekraft»… Ordet har jo en god klang ved seg, har det ikke? Ved å bruke fine og forlokkende ord som dette ruller de ut sitt tyranni i små biter av gangen. Bitene må ikke være for store, for da kan befolkningen skvette og skjønne hva som skjer. I tillegg til ordet ‘bærekraft’ har vi tre sentrale E’er i Agenda 21: Economi (økonomi), Ecology (økologi) og Equity (sosial rettferd). Forlokkende ord, bevares, men fakta står: Dette er bare måten vi blir lurt på. Vi må greie å se forbi ordene, og rette oppmerksomheten vår mot de konkrete konsekvensene i hverdagen vår! Fakta er at vi på et falskt grunnlag blir bedt om å gi opp våre egen frihet og selvskrevne menneskerettigheter, så som retten til fri ferdsel, for å beskytte Jorda og dens miljø. Det triste er at majoriteten har latt seg lure, dels ved at de tror på det, dels ved at de ønsker å godhetsposere: «Se hvor flink jeg er til å minimere mitt personlige karbonavtrykk…» (Klimasvindelen).

På bakkenivå kommer det fascistiske elementet i Agenda 21 til syne i form av at store korporasjoner, NGO’er (ikke-statlige organisasjoner) og regjeringer smelter sammen i et intimt og hermetisk lukket samkvem. Resultatet er at ordinære innbyggere som deg og meg ikke lengre har noen innflytelse på samfunnsforvaltningen lengre. Vi blir holdt utenfor når viktige beslutninger gjøres, og dette er fascisme per definisjon. Denne fascismen er allerede langt framskreden her i Europa.

Total overvåkning med ansiktsgjenkjenning og sosialt poengsystem er allerede en realitet i Kina, noe maktpakket har til hensikt å iverksette på global basis.

Hvis vi snakker om de mer håndgripelige intensjonene bak Agenda 21, så er det planen at Jordas populasjon skal flyttes inn i små smartleiligheter i superkonsentrerte smartbye. Menneskene skal vekk fra de landlige områdene og inn i tett konsentrerte byer med 5G-basert totalovervåkning døgnet rundt. På denne måten kan herskerklassen ha bedre kontroll over oss. Agenda 21 begrunner denne masseforflytningen av Jordas mennesker begrunnet med — gjett hva — at det er det eneste bærekraftige: «Mennesker er en trussel for dyrene og naturen, og derfor må menneskene bli stuet sammen i store byer». Miljøvern, altså.

I 2015 ble også FN’s Agenda 2030 lansert, men det er bare mer av samme typen bedrag.

Vit at Agenda 21 rulles ut mens du leser dette, både lokalt, nasjonalt og globalt. Planen rulles ut akkurat nå i DIN kommune. Vær viss på at prosjektene under Agenda 21-paraplyen vil ha navn som gjør det vanskelig å knytte de til Agenda 21. Makta har nemlig skjønt at stadig flere kvepper til når de hører betegnelsen «Agenda 21».

Rosa Koire forklarer på fem minutter hva Agenda 21 dreier seg om (se i full størrelse her)

Denne FN-planen er noe vi må stå i mot! Vær på vakt og forsøk å peke ut og sette ned foten for prosjektene under Agenda 21 / 2030! Når alle gode mennesker kommer sammen og står i mot, er løpet kjørt for maktpakket. Vi vinner til slutt!

Illustrasjon av Denys NevozhaiUnsplash.

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Vi trenger støtte fra dere!

Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker mesteparten av tiden vår på, og vi gjør det med glede. Dersom dere setter pris på arbeidet vårt, vurder å støtte oss via

nettbank, DNB-konto 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

Reklame