are_thmb_fin
Are

Hvordan dominere en sivilisasjon? Jo, en effektiv måte er å ribbe individene økonomisk, og nettopp dette er en velbrukt metode opp gjennom årenes løp for bankmafiaen og det assosierte nettverket. For få år siden brukte de påstanden om at karbondioksid var en farlig drivhusgass, og at den menneskeskapte delen av denne gassen førte til en katastrofal oppvarming av Jorda. Dette budskapet ble — og blir fortsatt — brukt for å rettferdiggjøre strenge karbonrestriksjoner med tilhørende dyre karbonskatter. «Makta» har jo planer om å lure menneskeheten inn i sitt diktatur, kjent som FNs nye verdensorden, og holder derfor fortsatt liv i karbonløgnen. Men denne svindelen flyter ikke like bra lengre, siden lureriet har blitt avkledd av blant annet slike som Don Easterbrook, professor emeritus i Geologi.

Nå er det nitrogen og nitrogenforbindelser maktkabalen holder fram som mulig årsak til en kommende klimakatastrofe. Nitrogen-alarmisme er slett ikke ukjent, for allerede på 80-tallet var det bedre kjent under betegnelsen ’sur nedbør’. Som sådan har de hentet fram en tidligere slager når de nå slår alarm i forbindelse med nitrogenforbindelser i jordsmonnet og atmosfæren. Disse forbindelsene, hevder de, vil gjøre jordsmonnet surt, og dette vil føre til skader på det viktige livsmangfoldet i den dyrkbare jorda. Dette livsmangfoldet er nemlig nødvendig for god plantevekst. I tillegg vil luftbåren nitrogen føre til dannelsen av smog og partikler som skader helsa til oss mennesker. Slik lyder alarmismen.

Saken er den at Nederland allerede har redusert nitrogenmengden i jordbruket med rundt 70 prosent siden 90-tallet, men nå er kravet at selv dagens mengde må ned med hele 30-70 prosent innen 2030. (Stedvis må mengden ned hele 95 prosent). Dette som følge av de EU-kravene Nederland har forpliktet seg til å følge. Men denne målsetningen er praktisk talt umulig å gjennomføre på denne korte tiden, dels fordi tregheten i økosystemet er altfor stor til at det kan gå. I tillegg er denne reduksjonen trolig helt unødvendig ut fra klimahensyn. Men makta fornekter seg ikke, og bruker samme virkemiddel som så mange ganger tidligere: «Hensynet til miljø og fellesskap må gå foran hensynet til individets rettigheter og frihet». Nasjonalsamfunnenes tidligere fokus på frihet har blitt byttet ut med fokuset på trygghet, og med falske trusler som f.eks. global oppvarming og «korona» blir menneskeheten lurt og sluset inn i et teknologisk overvåkningsdiktatur hvor vi alle vil bli ufrie slaver.

Hvis de hollandske nitrogen-restriksjonene blir gjennomført, betyr det blant annet at 30 prosent av den nederlandske buskapen må slaktes ned. Dette vil bety kroken på døra for noe sånt som halvparten av landets bønder. Siden Nederland er Europas nest-største mat-eksportør, og siden mateksporten fra selve «Europas største matfat», Ukraina, nå er tatt ned som følge av den arrangerte krigen, har de nederlandske nitrogen-restriksjonene potensiale i seg til å frambringe en sultkatastrofe. Denne katastrofen vil få ringvirkninger over alt i verden, men vil først og fremst ramme Europas folk. Dette umiddelbart forestående sult-scenarioet ville i så fall vært verket til europeiske politiske ledere, og man må jo spørre hvem disse politikerne egentlig jobber for? Svaret på det er vel ikke akkurat sjokkerende for våkne mennesker: det er ikke folket…

Reduksjon av nitrogen er selvfølgelig bare en dekkhistorie for et
ganske annet formål. Stikkord: Immigranter…

Men så til det gledelige budskapet: Bøndene i Nederland har nå fulgt eksemplet til trailersjåførene i Canada. Nederlandske bønder har nå gått mann av huse i et forsøk på å stå opp mot regjeringens drakoniske restriksjoner. Selv om politiet går hardt til verks for å stagge opptøyene, har bøndene lyktes i å blokkere hovedfartsårene og transportlinjene for mat med sine traktorer. Konsekvensen er at hyllene i nederlandske matbutikker nå står tomme. På dette viset får det nederlandske folket stifte praktisk førstehåndskjennskap med det som vil bli situasjonen dersom regjeringen får ture fram med sine absurde restriksjoner. Og gjett hva? Det nederlandske folket støtter saken til landets bønder, for det ville blitt alles sak til syvende og sist!

De nederlandske bøndene er illsinte, og blokkerer
trafikken langs hovedfartsårene

mark rutte_smallMan må jo sannelig spørre seg om hva den nåværende nederlandske statsministeren, Mark Rutte (på bildet til venstre), holder på med. Og hvem har sørget for at han fortsatt sitter som statsminister på 12. året? Det er tross alt kjent at hans regjerings restriksjoner vil medføre økonomisk ruin for mengder av nederlandske bønner. Når sannheten skal sies er Rutte ikke stort mer enn en WEF-nikkedokke, og han gjennomfører derfor «The Great Reset» i Nederland på vegne av WEF-Klaus.

Mark Rutte er en WEF-nikkedokke som forsøke
drive nederlandske bønder fra gård og grunn
Enda mer gledelige nyheter: Protesten mot bedragerske klima-restriksjoner
har nå spredd seg til en rekke andre land utenom Nederland

.Til slutt: Har disse sensasjonelle tilstandene i Nederland og de andre landene blitt dekket av riksdekkende media? Nei. Selvfølgelig ikke. Fordi riksmedia er er kontrollert av WEF og resten av globalistpakket, ikke folket slik mange tror. Aktører som NRK, TV2, Dagbladet, VG, Aftenposten er kriminelle, intet mindre, og den kommende dommen over disse vil bli hard…

Vi trenger dere!

Kiri og jeg lager videoer og artikler for å opplyse og berike dere alle. Vi har gjort dette til en stor del av vårt virke i denne ekstreme tiden, og vi gjør det med glede. Vi lar alle få gratis tilgang, både på bloggen, gruppene våre på Facebook og Mewe, pluss våre videokanaler. Hvis du vil hjelpe å holde oss gående, blir vi veldig glade for det. Vi tar i mot frivillig donasjon via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Reklame